Rekenkamerrapport Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven regionale opgaven

Algemene informatie
Datum23 december 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 23 december 2021, inzake rekenkamerrapport Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven regionale opgaven (242811).

Ter informatie

Weeklijst 2021-51

Bijlage(s)