Eindevaluatie Pilot WijkGGD

Algemene informatie
Datum12 oktober 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 7 oktober 2021, inzake eindevaluatie Pilot WijkGGD (228471).

Ter informatie

Weeklijst 2021-40

Bijlage(s)