Wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 i.v.m. Omgevingswet

Algemene informatie
Datum 5 oktober 2021
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail van VNG, ingekomen d.d. 30 september 2021, inzake wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 i.v.m. Omgevingswet (227581).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2021-39

Bijlage(s)