Overzicht belangrijkste kengetallen 2020

Algemene informatie
Datum27 juli 2021
AfzenderKringloop de Kempen

Toelichting

Brief van Kringloop de Kempen, ingekomen d.d. 26 juli 2021, inzake overzicht belangrijkste kengetallen 2020 (204559).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2021-29

Bijlage(s)