Support voor nieuw afvalinzameling beleid

Algemene informatie
Datum16 november 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 15 november 2021, inzake support voor nieuw afvalinzameling beleid (234998).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de behandeling van het voorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst van 16 november 2021

Weeklijst 2021-45

Bijlage(s)