Herinrichting Michiel de Ruyterstraat

Algemene informatie
Datum27 juli 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 23 juli 2021, inzake herinrichting Michiel de Ruyterstraat (204425).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2021-29

Bijlage(s)