Verlenging overgangsafspraken van Wmo naar Wet langdurige zorg (Wlz)

Algemene informatie
Datum 2 november 2021
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 26 oktober 2021, inzake verlenging overgangsafspraken van Wmo naar Wet langdurige zorg (Wlz) (231661).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2021-43

Bijlage(s)