Kadernota 2023

Algemene informatie
Datum21 december 2021
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

Brief GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 21 december 2021, inzake aanbieding Kadernota 2323 (242057).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2021-50

Bijlage(s)