Voorgenomen besluit deelname in Stichting Bizob door MRE

Algemene informatie
Datum14 september 2021
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

Brief van Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 10 september 2021, inzake voorgenomen besluit deelname in Stichting Bizob door MRE (225710).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2021-36

Bijlage(s)