Zorgwekkende stoffen

Algemene informatie
Datum17 oktober 2017
AfzenderWerkgroep Houtrookoverlast

Toelichting

E-mail Werkgroep Houtrookoverlast, ingekomen d.d. 13 oktober 2017, inzake zorgwekkende stoffen in de lucht (388598)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2017-41

Bijlage(s)