Cao-gemeenten

Algemene informatie
Datum 1 november 2016
AfzenderLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)

Toelichting

E-mail van Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), ingekomen d.d. 31 oktober 2016, inzake informatie m.b.t. Cao Gemeenten en co-creatie (347675)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2016-43

Bijlage(s)