Uitvoering Speelruimtebeleid 2018-2022

Algemene informatie
Datum 5 december 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 30 november 2017, inzake uitvoering Speelruimtebeleid 2018-2022 (2307)

Ter informatie

Weeklijst 2017-47

Bijlage(s)