Groen- en vogelvriendelijk beleid

Algemene informatie
Datum 1 mei 2018
AfzenderVogelbescherming Nederland

Toelichting

Brief van Vogelbescherming Nederland, ingekomen d.d. 26 april 2018, inzake ideeën en suggesties rondom groen en vogelvriendelijk beleid (8624)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-17

Bijlage(s)