Vervallen onderzoeksonderwerp

Algemene informatie
Datum22 augustus 2017
AfzenderRekenkamercommissie Waalre

Toelichting

E-mail Rekenkamercommissie, ingekomen d.d. 20 augustus 2017, inzake vervallen onderzoeksonderwerp Gemeentelijk Rioleringsplan (382502)

Ter informatie

Weeklijst 2017-33

Bijlage(s)