Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Algemene informatie
Datum27 februari 2018
AfzenderOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Toelichting

E-mail Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 27 februari 2018, inzake ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (5871)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel. Behandeling van het raadsvoorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst van 24 april 2018 en besluitvormende raadsvergadering van 15 mei 2018.
Weeklijst 2018-08

Bijlage(s)