Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Algemene informatie
Datum 4 juli 2017
AfzenderOmgevingsdienst Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 3 juli 2017, inzake aanbieding vastgestelde begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (377230)

Voor kennisgeving aannemen.
Hierin wordt terugkoppeling gegeven op de door gemeenteraden ingediende zienswijzen. Waalre heeft geen zienswijze ingediend.

Weeklijst 2017-26

Bijlage(s)