Rapport Van een koude kermis thuiskomen

Algemene informatie
Datum 3 oktober 2017
AfzenderNatonale Ombudsman

Toelichting

E-mail Nationale Ombudsman, ingekomen d.d. 28 september 2017, inzake aanbieding rapport ‘Van een koude kermis thuiskomen. Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij evenementen? (386920)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-39

Bijlage(s)