Informatieverzoek en Woo-verzoek

Iedereen mag bij ons informatie vragen over wat de gemeente doet. Veel informatie is al openbaar. Wil je een vraag stellen of informatie ontvangen, dan kan dat via een informatieverzoek. Wil je verzoeken om informatie openbaar te maken, dan doe je een Woo-verzoek. Persoonlijke informatie opvragen kan via een AVG verzoek.

Veel informatie binnen de gemeente Waalre is al openbaar

Niet alle informatie hoef je op te vragen. De Wet open overheid (Woo) zorgt er voor dat  de gemeente meer informatie deelt en publiceert. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, in huis-aan-huisblad De Schakel en op de website. Zo zijn bijvoorbeeld beleid- en regelgeving, jaarverslagen, maar ook raadstukken op onze website te vinden. Ook staat veel informatie op open.overheid.nl of mijn.overheid.nl, zoals vergunningen voor verbouwingen.

Informatieverzoek

Een informatieverzoek is ‘gewoon’ informatie bij ons vragen. Inwoners of bedrijven willen in veel gevallen informatie of documenten voor eigen gebruik. Dat kan door te mailen of bellen met een vraag. Of uw vraag te stellen via de onderstaande knop. In de meeste gevallen geven wij die informatie. Het gaat om het vragen van:

  • gegevens of documenten die voor eigen gebruik zijn, bijvoorbeeld feitelijke informatie (hoeveel, hoe vaak, waarom, etc.)
  • documenten die u nodig heeft voor een bezwaarprocedure
  • gegevens die u nodig heeft om een klacht in te dienen

Vragen om informatie is de meest gebruikte en snelste manier om informatie te krijgen. Er volgt geen formele procedure, maar alleen een antwoord aan u. De informatie wordt niet openbaar voor iedereen. Ook ontvangt u geen besluit waar bezwaar tegen mogelijk is.

Informatieverzoek indienen

Woo-verzoek

Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten (de gemeente hoeft geen nieuwe documenten te maken) die de persoon die de vraag stelt openbaar gemaakt wil hebben voor iedereen. Hierbij gelden strenge regels voor de afhandeling. De beslissing op het verzoek is een officieel besluit. Een positief besluit leidt ertoe dat de documenten of bestanden voor iedereen openbaar zijn. Tegen een negatief besluit is bezwaar mogelijk.

Woo-verzoek indienen

Zowel een informatieverzoek als een Woo-verzoek kunnen ook schriftelijk worden ingediend via:

Gemeente Waalre
T.a.v. de Woo-functionaris
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Vermeld in uw verzoek altijd dat het gaat om een Woo-verzoek. Beschrijf zo precies mogelijk over welk bestuurlijk onderwerp (publieke taak) het gaat, om welke of wat voor soort documenten/bestanden het gaat, over welke periode het gaat en voeg uw contactgegevens toe.

Hoe geven wij informatie?

De gemeente wijst uw Woo-verzoek met een besluit (gedeeltelijk) toe of af. Als wij het Woo-verzoek  toekennen, kunt u de informatie op verschillende manieren krijgen. U krijgt een (digitale of papieren) kopie van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u documenten laten inzien of u krijgt informatie uit de documenten. Alleen als u duidelijk vraagt om documenten via de post te ontvangen, versturen wij via de post. In sommige gevallen rekenen wij daar kosten voor, bijvoorbeeld als het om grote aantallen documenten gaat.

Kan ik alle informatie krijgen?

Sommige informatie geeft de gemeente nooit. Als documenten openbaar worden, dan kunnen mensen of organisaties daar nadelen van hebben. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke gegevens of gegevens die de concurrentiepositie van bedrijven beschadigen. Daarom mogen deze documenten volgens de wet niet openbaar worden, of mogen sommige passages niet openbaar worden. Daar geeft de wet regels voor. Dit noemen we weigeringsgronden: redenen waarom (delen van) documenten niet openbaar worden.

Het is aan de gemeente om voor ieder document goed af te wegen of er weigeringsgronden gelden.

Wat kost het?

Vragen om informatie of een Woo-verzoek indienen is gratis. Wel vragen wij een vergoeding wanneer u kiest voor papieren kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten. Voor de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening.

Hoe lang duurt het?

Voor informatieverzoeken is geen wettelijke afhandelingstermijn. Een informatieverzoek is vaak sneller. Kiest u voor een informatieverzoek en bent u niet tevreden? U denkt bijvoorbeeld dat er informatie ontbreekt of bent het niet eens met de reden van niet geven van de informatie? Het is altijd mogelijk om na een informatieverzoek een Woo-verzoek in te dienen.

We moeten in principe binnen 4 weken over uw Woo-verzoek beslissen. Wij kunnen hiervan afwijken bij een ingewikkeld Woo-verzoek. Of bij een Woo-verzoek waarbij we een groot aantal documenten of gegevens geven, In dat geval bespreken we dit met u.

We kunnen de termijn ook opschorten (op pauze zetten) als uw Woo-verzoek onduidelijk is. Ook in dit geval bespreken we dit met u. Daarnaast kunnen we de termijn met twee weken verlengen. Als dat gebeurt, laten we dat schriftelijk aan u weten, met de reden van de verlenging

Woo-publicaties

Hieronder vindt u alle recente Woo-verzoeken waarover de gemeente Waalre op basis van de Wet open overheid (Woo) een besluit heeft genomen.

7 maart 2024: Woo-verzoek over gemeentegrond

16 april 2024: Woo-verzoek over ontgassen aan de lucht

14 maart 2024: Woo-verzoek over bungalowpark 't Strijbos

5 januari 2024: Woo-verzoek over aanwezige bouwwerken op 30 percelen

15 mei 2023: Woo-verzoek over verbouwingswerkzaamheden Willemstraat 27

29 september 2023: Woo-verzoek over kwijtscheldingsaanvragen OZB

2 juni 2023: Woo-verzoek over integriteitsmeldingen

4 februari 2023: Woo-verzoek over aantal Wmo-aanvragen

1 november 2022: Woo-verzoek over sekswerk

3 september 2022: Woo-verzoek over gezinshuizen