Beleid en regelgeving

 • Mandaten, aanwijzingsbesluiten en registers

  Een overzicht van de aanwijzingsbesluiten, mandaten en registers van de gemeente.

 • Bekendmakingen

  De gemeente maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, door een publicatie in de Schakel, het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) of de Staatscourant.

 • Beleidsplannen en -nota's

  Een overzicht van de beleidsregels en nota’s van de gemeente.

 • Verordeningen

  Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift.