Beleid en regelgeving

  • Verordeningen en beleidsregels

    Op deze pagina u een overzicht van de verordeningen, beleidsregels en nota’s van de gemeente.

  • Mandaten, aanwijzingsbesluiten en registers

    Een overzicht van de aanwijzingsbesluiten, mandaten en registers van de gemeente.

  • Bekendmakingen

    De gemeente maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, door een publicatie in de Schakel, het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) of de Staatscourant.