De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl), of de Staatscourant. Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Bestemmingsplannen

Er zijn geen bekendmakingen in Bestemmingsplannen.

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
24 feb 2021Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen in de Heuvelrijt (parkeerterrein)Staatscourant
16 feb 2021Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Traverse Zuid in WaalreStaatscourant
16 feb 2021Verkeersbesluit tot het tijdelijk afsluiten van Gildebosweg en Hollandsestraat met een tractorsluisStaatscourant
 3 feb 2021Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Gladioluslaan, ter hoogte van nr. 44Staatscourant
13 jan 2021Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen in de GestelsestraatStaatscourant
15 dec 2020Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Molenstraat ter hoogte van huisnummer 38Staatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
 3 mrt 2021Huisvestingsverordening Waalre 2020-2023Gemeenteblad
18 feb 2021Besluit vervanging van archiefbescheiden gemeente Waalre 2021Gemeenteblad
10 feb 2021Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021)Gemeenteblad
31 dec 2020Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Waalre Den Hof Centrum 2018-2022Gemeenteblad
28 dec 2020De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente WaalreGemeenteblad
18 dec 2020Verordening afvalstoffenheffing 2021Gemeenteblad
18 dec 2020Legesverordening 2021Gemeenteblad
18 dec 2020ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENINGGemeenteblad
18 dec 2020Verordening rioolheffing 2021Gemeenteblad
18 dec 2020Verordening jeugdhulp en Wmo gemeente Waalre 2021Gemeenteblad
18 dec 2020Verordening onroerende zaakbelastingen 2021Gemeenteblad
11 dec 2020Beleidsregels Coöperatief ontwikkelen van zon- en windenergieprojectenGemeenteblad
11 dec 2020Mandaatbesluit en volmacht ondertekening van de uitwerkingen van het ‘Beleidskader informatieveiligheid en privacy’ van de gemeente WaalreGemeenteblad

Beschikkingen

DatumBekendmakingBron
 5 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 1b te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets (regulier), Dommelseweg 5 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 76a te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Blokvenlaan 39 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Stamperij 21 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 41a te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Boomschillerij 1 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heijdonk 2 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Watermolen 5 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Uijenstraat 34 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Leenderweg 4 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Follingen 4 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Hogt 13 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 8 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Huipen 64 te WaalreGemeenteblad
 5 mrt 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Valkenswaardseweg 18-20 te WaalreGemeenteblad
26 feb 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heuvelstraat 3 te WaalreGemeenteblad
26 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Koningin Julianalaan 60 te WaalreGemeenteblad
26 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Prins Mauritsweg 77 te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dennelaan 1 te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Park De Meeris te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Stephan Zoetmulderdreef 2 te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Watermolen 7, 7a en 7b en Oliemolen 16, 16a en 16b te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Watermolen 7, 7a en 7b en Oliemolen 16, 16a en 16b te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Azalealaan 18 te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 63a te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 44, 44a, 44b, 44c, 44d en De Bleeck 15 te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Blokvenlaan 5 te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Ganzenwei 4 te WaalreGemeenteblad
19 feb 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, K.L.H. van der Puttlaan 15 te WaalreGemeenteblad
12 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 52 te WaalreGemeenteblad
12 feb 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Stamperij 21 te WaalreGemeenteblad
12 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Broekweg 32 te WaalreGemeenteblad
12 feb 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Stephan Zoetmulderdreef 2 te WaalreGemeenteblad
12 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Gemeente Waalre, sectie A nummer 4786 (nabij De Bleeck) te WaalreGemeenteblad
12 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Uijenstraat 44 te WaalreGemeenteblad
12 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Renier Sniederslaan 8 te WaalreGemeenteblad
12 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willem Smuldersplein 4a te WaalreGemeenteblad
12 feb 2021Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Heistraat 52 te WaalreGemeenteblad
12 feb 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Boomschillerij 1 (kavel 12 project Prunellalaan/Gestelsestraat) te WaalreGemeenteblad
 8 feb 2021Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Burgemeester Mollaan 1a te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Besluit ontheffing Winkeltijdenwet Goede Vrijdag 2 april 2021 in WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Smeleweg 43 te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 1d te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Clematislaan 56 te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hubertus van der Clusenstraat 3 te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Johann Strausslaan 39 te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Uijenstraat 34 te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Uijenstraat 20 te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 56 en 58 te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Varendonk 18 te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Achtereindsestraat 1d te WaalreGemeenteblad
 5 feb 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 52 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Alsemlaan 17 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Alsemlaan 15 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Follingen 4 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Broekweg 32 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hubertus van der Clusenstraat 3 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Piepenbrocklaan 17 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Julianalaan 60 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hortensialaan 1 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Filips de Goedelaan 15 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 16 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Kranssen 24 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Egellaan 13 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 27 te WaalreGemeenteblad
29 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Broekweg 34 te WaalreGemeenteblad
22 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Johann Strausslaan 39 te WaalreGemeenteblad
22 jan 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Nassaustraat 1 te WaalreGemeenteblad
22 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 46 te WaalreGemeenteblad
22 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Gemeente Aalst, sectie A nummers 3688, 1349 en 2436 te WaalreGemeenteblad
22 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat 26 te WaalreGemeenteblad
22 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Händellaan 9 te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dennelaan 1 te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Valkenswaardseweg 18 te Waalre (rectificatie)Gemeenteblad
15 jan 2021Besluit omgevingsvergunning geweigerd, Raadhuisstraat 8 te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dennelaan 1 te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 27 te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovenseweg 63a te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 16 te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Booyenhoek 10 te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Smeleweg 43 te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 16 te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Nassaustraat 1 te WaalreGemeenteblad
15 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 20 te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Kerkstraat 10 te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Emmastraat 24a te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Petunialaan 5 te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan-Wollenbergstraat-Blokvenlaan (gouden driehoek) te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 91a te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Varendonk 18 te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 11 te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Park De Meeris (Waalre, sectie A nummer 6060 ged.) te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Renier Sniederslaan 8 te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Petunialaan 4a te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Pastoor Van der Heijdenstraat 14 te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Besluit omgevingsvergunning geweigerd, Koningin Wilhelminalaan 66 (Aalst, sectie A nummer 3880) te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 1-d te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Parklaan 2 te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 7 (kavel 18) te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 48 (kavel A) te WaalreGemeenteblad
 8 jan 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Smeleweg 2 (kavel 35) te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Meester Slootsweg 1 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Rooij 4 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Markt 22 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Nassaustraat 1 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 49c te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Sportlaan 1-5 (omgeving Meester Slootsweg) te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Schoonoordhof 11 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Akeleilaan 1 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Trolliuslaan (7) te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Canisiushof 1-43 (voorheen Gestelsestraat 16-d) te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan/Blokvenlaan te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willem Smuldersplein 4a te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Velddreef 20 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Heistraat/De Bleeck te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Alsemlaan 17 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 18 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Alsemlaan 15 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 14 te WaalreGemeenteblad
18 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Prins Hendriklaan 14 te WaalreGemeenteblad
18 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Frederik Hendrikstraat 1a te WaalreGemeenteblad
18 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heuvelstraat 23 te WaalreGemeenteblad
18 dec 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Provinciale weg N 69 te WaalreGemeenteblad
18 dec 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Beatrixweg 1 te WaalreGemeenteblad
18 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat 5a te WaalreGemeenteblad
18 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Watermolen 13 te WaalreGemeenteblad
11 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Kranssen 24 te WaalreGemeenteblad
11 dec 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 16 te WaalreGemeenteblad
11 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Project de Smaragd (Molenstraat-Dreefstraat) te WaalreGemeenteblad
11 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heijdonk 2 te WaalreGemeenteblad
11 dec 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), burgemeester Mollaan 1a te WaalreGemeenteblad
11 dec 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Smeleweg 6 te WaalreGemeenteblad
11 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Mollaan 1a te WaalreGemeenteblad
11 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 56 en 58 (kavels E en F) te WaalreGemeenteblad
11 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Piepenbrocklaan 17 te WaalreGemeenteblad
11 dec 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prins Mauritsweg 77 te WaalreGemeenteblad
 7 dec 2020Besluit vergunning voor het innemen van een standplaats, Den Hof te WaalreGemeenteblad

Overige bekendmakingen

Er zijn geen bekendmakingen in Overige bekendmakingen.

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.