De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl). Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
24 apr 2024 Afvalstoffenverordening Waalre 2024
5 apr 2024 Nadere regels verkiezingsreclame gemeente Waalre
22 mrt 2024 Organisatieverordening griffie gemeente Waalre 2023
22 mrt 2024 Subsidieverordening voor verbetering van de reclame-uitingen op gevels in het dorpshart Aalst gemeente Waalre 2024
7 mrt 2024 Reglement van orde van de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Waalre

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
17 apr 2024 Aanwijzingsbesluit verkiezingsborden gemeente Waalre
6 mrt 2024 Intrekking “Beleidsnota beroep of bedrijf aan huis 2009”

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
1 mrt 2024 Kennisgeving Besluit activiteiten leefomgeving, De Bleeck ong. te Waalre

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
26 apr 2024 Opdracht, Mandaat, volmacht en machtiging ‘Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 21 gemeenten Zuidoost-Brabant’ inzake JBJR, VT, CIT, Coördinatie Crisishulp en JZ+.
22 mrt 2024 Mandaatbesluit voor het verlenen, het vaststellen en het verstrekken van subsidies voor gevelverbetering

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
24 mei 2024 Kennisgeving Besluit activiteiten leefomgeving, Molenstraat 9-11 te Waalre
10 mei 2024 Kennisgeving Besluit activiteiten leefomgeving, Gildebosweg 8 te Waalre
12 apr 2024 Kennisgeving Besluit activiteiten leefomgeving, Van Dijklaan 15c te Waalre
25 mrt 2024 Kennisgeving Besluit activiteiten leefomgeving, Burgemeester Uijenstraat 31 te Waalre
25 mrt 2024 Kennisgeving Besluit activiteiten leefomgeving, Eindhovenseweg 30 te Waalre
1 mrt 2024 Kennisgeving Besluit activiteiten leefomgeving, Wollenbergstraat 31 te Waalre
1 mrt 2024 Kennisgeving Besluit activiteiten leefomgeving, Ansbalduslaan 18 te Waalre

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
27 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een restaurant aan Oude Torenstraat 6, 5581BJ Waalre
24 mei 2024 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 9-11 te Waalre
24 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van het dak van een woonhuis aan Adriaen Poirterslaan 23, 5582EN Waalre
24 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van het dak van een woonhuis aan Adriaen Poirterslaan 23, 5582EN Waalre
24 mei 2024 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Parklaan 6 te Waalre
24 mei 2024 Toestemming voor an het bouwen van een loods aTimmereind 5, 5581VJ Waalre
24 mei 2024 Toestemming voor an het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis aAdriaen Poirterslaan 13, 5582EN Waalre
24 mei 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woonhuis aan Clematislaan 28, 5582AJ Waalre
24 mei 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het aanpassen van de luifel van het zuidelijk poortgebouw Den Hof aan Den Hof 90-94, 5582JZ Waalre
17 mei 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Raadhuisstraat 16 te Waalre
17 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een garagedeur door metselwerk met kozijn aan Varendonk 55, 5583GR Waalre
17 mei 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel in het voordakvlak aan Hubertus van der Clusenstraat 5, 5581CT Waalre
17 mei 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van dakkapelramen en een voordeur ter verbetering van isolatie aan Rossinilaan 24, 5583ZD Waalre
17 mei 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel in het voordakvlak aan Hubertus van der Clusenstraat 7, 5581CT Waalre
17 mei 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan Willibrorduslaan 51, 5581GB Waalre
15 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden in archeologische zone aan Molenstraat 9-11, 5581JT Waalre
15 mei 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van het raam aan de oostzijde van de woning aan Eikenlaan 30, 5581HA Waalre
15 mei 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een poort aan Lissevenlaan 7 te Waalre
14 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 woningen en 5 appartementen hoek Brabantialaan-Nassaustraat (Aalst, C nrs 1921 t-m 1928)
14 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan Willibrorduslaan 53, 5581GB Waalre
14 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 6 prefab boxen tbv paarden en uitbreiden erfafscheiding aan Molenstraat 43, 5581VK Waalre
10 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding aan Fazantlaan 1, 5581ED Waalre
10 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Pastoor van der Heijdenstraat 7, 5583TL Waalre
10 mei 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het maken van een gezamenlijke uitweg ten behoeve van twee nieuw te bouwen woningen aan de Achtereindsestraat
10 mei 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur aan J.H.M. Kerssemakerslaan 12, 5583EJ Waalre
6 mei 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Irenelaan 6 te Waalre
3 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis aan Lavendellaan 19, 5582GE Waalre
3 mei 2024 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 67 te Waalre
3 mei 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van parkeergelegenheid aan Eindhovenseweg 67, 5582HR Waalre
3 mei 2024 Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Rooisestraat 1-3 te Waalre
3 mei 2024 Toestemming voor an het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aAugust Sniederslaan 1, 5582EM Waalre
30 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit aan de Vlasrootlaan ten behoeve van Valkenswaardseweg 20, 5582VB Waalre
26 apr 2024 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 20 te Waalre
26 apr 2024 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Kastanjelaan 24 te Waalre
26 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het constructief verbouwen van een woonhuis aan Gladioluslaan 20, 5582CD Waalre
26 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor wijziging van de eerder verleende omgevingsvergunning voor afscherming van een luchtbehandelingsinstallatie aan Anemonelaan 2, 5582GC Waalre
26 apr 2024 Toestemming voor an het vestigen van buitenschoolse opvang in de kantine van RKVV Waalre aDreefstraat 48a, 5581BH Waalre
26 apr 2024 Toestemming voor de nieuwbouw van een woonhuis aan Irenelaan 38 5583AE te Waalre
26 apr 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het woonhuis met zwembad aan Phloxlaan 2, 5582EG Waalre
26 apr 2024 Toestemming voor het plaatsen van een Kokowall als geluidwerende voorziening aan Irenelaan 30, 5583AE Waalre
24 apr 2024 Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Bosweg 6 te Waalre
23 apr 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het aanleggen van een gezamenlijke inrit ten behoeve van twee nieuw te bouwen woningen aan de Achtereindsestraat ongenummerd
19 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 8 bomen aan Azalealaan 13, 5582ED Waalre
19 apr 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het bouwen van vier woningen aan Michiel de Ruyterstraat 99 te Waalre
19 apr 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Irenelaan 30 te Waalre
19 apr 2024 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bosweg 7 te Waalre
19 apr 2024 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), nabij Heuvelstraat 18 te Waalre
17 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit aan de Vlasrootlaan ten behoeve van Valkenswaardseweg 20, 5582VB Waalre
16 apr 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van een dak en plaatsen dakkapel aan Beukenlaan 4, 5581HG Waalre
15 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakramen aan Valkenswaardseweg 20, 5582VB Waalre
12 apr 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het vestigen van een B and B in een bijgebouw aan Achtereindsestraat 4b, 5583TB Waalre
12 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor aanpassing luifel zuidelijk poortgebouw aan Den Hof te Waalre
12 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een dak aan Heikantstraat 23, 5581VB Waalre
12 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een B&B in een bijgebouw aan Achtereindsestraat 4b, 5583TB Waalre
12 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van extra slaapruimten in KDV brede school Ekenrooi aan Maximiliaanlaan 1, 5583XG Waalre
12 apr 2024 Toestemming voor an het verbouwen en verduurzamen van een woonhuis aDe Kavelen 11, 5581TM Waalre
12 apr 2024 Toestemming voor het vervangen van een dak van een tweekapper aan Jasmijnlaan 21 en 23, 5582ER Waalre
12 apr 2024 Toestemming voor an het uitbreiden van een woonhuis en bouwen bijgebouw aDirck van Hornelaan 9, 5581CZ Waalre
10 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het opslaan van roerende zaken aan Hoogstraat 28, 5581BK Waalre
8 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het toevoegen van een extra dakraam aan Molenstraat 9, 5581JT Waalre
8 apr 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hoogstraat 28 te Waalre
5 apr 2024 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier) voor het verleggen van leidingen ter hoogte van Heuvelstraat 18 te Waalre
5 apr 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Irenelaan 38 te Waalre
5 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor het wijzigen van het gebruik ten behoeve van dagbesteding voor volwassenen aan Dreefstraat 48a, 5581BH Waalre
5 apr 2024 Toestemming voor an het aanbrengen van een grondwal, het kappen van vier bomen en het plaatsen van een gaashekwerk aIrenelaan 32, 5583AE Waalre
5 apr 2024 Toestemming voor an het vestigen van een kantoor aan huis aKempenhorst 6, 5581WC Waalre
5 apr 2024 Toestemming voor an het uitbreiden van een woonhuis (optopping) aVonderveld 35, 5583GX Waalre
5 apr 2024 Toestemming voor an het bouwen van een berging en luifel boven de voordeur aMariannestraat 2, 5583AT Waalre
5 apr 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het kappen en herplanten van bomen aan Dennelaan 3, 5583AC Waalre
2 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis aan Hubertus van der Clusenstraat 5, 5581CT Waalre
2 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis aan Hubertus van der Clusenstraat 7, 5581CT Waalre
2 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis aan Clematislaan 28, 5582AJ Waalre
2 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfspand aan Emmastraat 1d, 5583BL Waalre
2 apr 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het verbouwenenuitbreiden van een woonhuis aan Bosweg 6, 5581GL Waalre
2 apr 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis, renoveren dakkapel achter en plaatsen dakkapel voor aan Kastanjelaan 24, 5581HE Waalre
2 apr 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Hulterbussel 27, 5581SE Waalre
27 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Bosweg 7, 5581GL Waalre
26 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van vier bomen aan Parklaan 6, 5582KK Waalre
26 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een conifeer aan Willibrorduslaan 51, 5581GB Waalre
25 mrt 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het aan-enverleggen en verwijderen van leidingen aan Heuvelstraat 18, 5581VP Waalre
22 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een poort aan Lissevenlaan 7 te Waalre
22 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen van 2 dakkapellen en de voordeur aan Rossinilaan 24, 5583ZD Waalre
22 mrt 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Adriaen Poirterslaan 13 te Waalre
22 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verleggen van leidingen in de nabijheid van Heuvelstraat 18, 5581VP Waalre
22 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis aan Dijkbeemd 22, 5581WR Waalre
22 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van de termijn van het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan Raadhuisstraat 16, 5582JD Waalre
22 mrt 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe luifel bij restaurant aan Den Hof 134, 5582JZ Waalre
22 mrt 2024 Toestemming voor an het maken van een uitweg aEindhovenseweg 67, 5582HR Waalre
22 mrt 2024 Toestemming voor an het plaatsen van een dakkapel aHooghbeemd 25, 5581WS Waalre
15 mrt 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Vonderveld 35 te Waalre
15 mrt 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, De Kavelen 11 te Waalre
15 mrt 2024 Toestemming voor an het realiseren van een erfafscheiding met poorten aKoningin Julianalaan 2, 5582JV Waalre
15 mrt 2024 Toestemming voor an het vervangen en veranderen van een bijgebouw aRaadhuisstraat 24a, 5582JD Waalre
15 mrt 2024 Besluit verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) voor het vervangen van een dak, verbouwen en uitbreiden van de voormalige dienstwoning en het herinrichten van de landgoedtuin aan Valkenswaardseweg 20, 5582VB Waalre
13 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis aan Hulterbussel 27, 5581SE Waalre
13 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur met overkapping aan J.H.M. Kerssemakerslaan 12, 5583EJ Waalre
8 mrt 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn voor verbouwen bijgebouw naar kantoor en kleinschalige yogaruimte aan Koningin Julianalaan 6, 5582JV Waalre
8 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een raamkozijn aan Eikenlaan 30, 5581HA Waalre
8 mrt 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, August Sniederslaan 1 te Waalre
8 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een gezamenlijke inrit ten behoeve van twee nieuw te bouwen woningen aan de Achtereindsestraat (gemeente Aalst, sectie A nummer 4463)
8 mrt 2024 Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen van een bestaande carport naar een garage aan Akkerstraat 12, 5582HC Waalre
4 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis met een zwembad aan Phloxlaan 2, 5582EG Waalre
4 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Irenelaan 6, 5583AD Waalre
1 mrt 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Jasmijnlaan 21 en 23 te Waalre
1 mrt 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Koningin Julianalaan 2 te Waalre
1 mrt 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Raadhuisstraat 24a te Waalre
1 mrt 2024 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan Broekweg 14, 5581VV Waalre
1 mrt 2024 Toestemming voor an het uitbreiden van een woonhuis aAntoon Coolenlaan 5, 5582EL Waalre
1 mrt 2024 Toestemming voor an het bouwen van een nieuw woonhuis met zwembad en het verplaatsen van een inrit aParklaan 9, 5582KK Waalre

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
13 mei 2024 Beschrijving zakelijke inhoud anterieure overeenkomst ten behoeve van het bouwplan Eeckenrhode en het bestemmingsplan Eeckenrhode Irenelaan, Aalst.
10 mei 2024 Mededeling wijziging ophaaldag afval
7 mei 2024 Kennisgeving voornemen wijzigen omgevingsplan gemeente Waalre
3 mei 2024 Mededeling wijziging ophaaldag afval
1 mei 2024 Bekendmaking van voornemen tot verkoop van een perceel grond voor uitbreiding van een trafostation in Waalre
24 apr 2024 Mededeling wijziging ophaaldag afval
19 apr 2024 Hoorzitting commissie bezwaarschriften
27 mrt 2024 Hoorzitting commissie bezwaarschriften
25 mrt 2024 Mededeling wijziging ophaaldag afval Pasen
20 mrt 2024 Beschikking hogere grenswaarden Brabantialaan-Nassaustraat
18 mrt 2024 Gedoogbeslissing tijdelijke gemeentelijke opvang Boerenbondterrein

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
22 mei 2024 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Achtereindsestraat 4a’
22 mei 2024 Bestemmingsplan ‘Renovatie & Optopping Malvalaan Aalst’
22 mei 2024 Bestemmingsplan ‘Zorgcomplex ‘t Laar’
8 mei 2024 Vastgesteld bestemmingsplan “Heijde Park, Waalre Noord”
10 apr 2024 Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Frederik Hendrikstraat’
13 mrt 2024 Vastgesteld wijzigingsplan ‘Brabantialaan – Nassaustraat’ Waalre

Vergadering of stuk van het bestuur

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Vergadering of stuk van het bestuur
Publicatiedatum Bekendmaking
13 mei 2024 Benoeming lid van de raad van de gemeente Waalre
22 mrt 2024 Benoeming lid van de raad van de gemeente Waalre

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
16 mei 2024 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Dorpsstraat 36
29 mrt 2024 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het Kleinveld 14
29 mrt 2024 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het Laarhof 6
29 mrt 2024 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het Kleinveld 45

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.