De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl), of de Staatscourant. Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
24 jun 2022 Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Waalre
13 mei 2022 Verordening vertrouwenscommissie gemeente Waalre 2022

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
15 jun 2022 Ontwerp bestemmingsplan ‘Natuurbelevingscentrum ‘Buiten’, Waalre 2022’
10 jun 2022 Aanwijzingsbesluit functionaris gegevensbescherming van de gemeente Waalre
10 jun 2022 Aanwijzingsbesluit Woo contactpersoon van de gemeente Waalre

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
22 apr 2022 M.E.R. beoordelingsnotitie, Onze Lieve Vrouwedijk 49 te Waalre

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
20 jun 2022 Welstandsnota Waalre 2013
20 jun 2022 Speelruimtebeleid 2017-2025
20 jun 2022 Reclamebeleid gemeente Waalre
20 jun 2022 Uitvoeringsbesluit jeugd gemeente Waalre 2017
14 jun 2022 Uitvoeringsbesluit Wmo gemeente Waalre 2018
14 jun 2022 Beleidsnota Monumenten
13 jun 2022 Criteria gemeentelijke ondersteuning bij evenementen Waalre
13 jun 2022 Aanwijzingsbesluit Alcoholverbodgebieden
13 jun 2022 Beleidsregel soft-drugs Waalre
13 jun 2022 Schermenbeleid Waalre 20I4
13 jun 2022 Overzicht economische activiteiten in het algemeen belang
13 jun 2022 Beleidsregels bijzondere bijstand Waalre 2018
13 jun 2022 Beleidsregels subsidie “Meedoenbijdrage Maatschappelijke participatie” gemeente Waalre
13 jun 2022 Beleid kamerbewoning Waalre 2017
13 jun 2022 Beleidsnota beroep of bedrijf aan huis 2009
13 jun 2022 Bodemfunctieklassenkaart Waalre
13 jun 2022 Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht WWB 2008
13 jun 2022 Drank- en horecabeleid 2014

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
20 mei 2022 Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Lissevenlaan 14 te Waalre
20 mei 2022 Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Bouwplan appartementencomplex Waderlo, Gemeente Waalre, sectie A, nr. 6267 te Waalre

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
1 jul 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Van Dommelenlaan 9 te Waalre
1 jul 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Heistraat 15 te Waalre
1 jul 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, De Huipen 18 te Waalre
1 jul 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 35 te Waalre
1 jul 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Rossinilaan 2, 5583ZD Waalre
1 jul 2022 Besluit omgevingsvergunning geweigerd, Koningin Wilhelminalaan 9 te Waalre
1 jul 2022 Toestemming voor het vervangen van kozijnen aan Fresialaan 9, 5582AC Waalre
29 jun 2022 Toestemming voor het plaatsen van een overkapping en een fietsenberging aan Fazantlaan 2, 5581ED Waalre
29 jun 2022 Toestemming voor het plaatsen van een pergola en lamellendaken aan Hoge Duinlaan 16, 5582KG Waalre
28 jun 2022 Toestemming voor het verhuren van een kamer aan Daslaan 10, 5581CC Waalre
24 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat 9 te Waalre
24 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Sedumlaan 14 te Waalre
24 jun 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Jasmijnlaan 21 te Waalre
24 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Blokvenlaan 9 te Waalre
24 jun 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis middels een dakopbouw aan Azalealaan 20, 5582ED Waalre
23 jun 2022 Toestemming voor het verplaatsen van een uitweg aan Bertelindislaan 10, 5581CS Waalre
23 jun 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een carport aan Oliemolen 1, 5581KC Waalre
22 jun 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Mgr. Bannenberglaan 11, 5581AJ Waalre
22 jun 2022 Toestemming voor het constructief verbouwen van een woonhuis aan Pastoor van der Heijdenstraat 9, 5583TL Waalre
17 jun 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lindenlaan 12 te Waalre
17 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 17 te Waalre
17 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mecklenburglaan 5 te Waalre
17 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 20 te Waalre
17 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), gemeente Waalre, sectie A nummer 4705 te Waalre
17 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willemstraat 2c te Waalre
17 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bertelindislaan 10 te Waalre
17 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 43 te Waalre
17 jun 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Onze Lieve Vrouwedijk 4 te Waalre
17 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Toe-Akker 1 te Waalre
17 jun 2022 Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Heikantstraat 17b, 5581VB Waalre
17 jun 2022 Toestemming voor het tijdelijk vestigen van een kleinschalige zorgboerderij aan Achtereindsestraat 4a, 5583TB Waalre
17 jun 2022 Toestemming voor het bouwen van een bijgebouw aan Willibrorduslaan 83, 5581GC Waalre
17 jun 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Bosranklaan 8, 5582AS Waalre
14 jun 2022 Toestemming voor het verwijderen van een dragende binnenmuur aan Mozartlaan 12, 5583XP Waalre
14 jun 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Kosterhof 59, 5582HX Waalre
14 jun 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis aan Meerbergsche laan 9, 5581WD Waalre
14 jun 2022 Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Hoge Duinlaan 9, 5582KD Waalre
14 jun 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis en aanleggen extra inrit aan Bertelindislaan 4, 5581CS Waalre
10 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willem Smuldersplein 4a te Waalre
10 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 48 en 50 te Waalre
8 jun 2022 Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Hoge Duinlaan 3, 5582KD Waalre
8 jun 2022 Toestemming voor het verbouwen van een verdieping ten behoeve van uitbreiding BSO aan Maximiliaanlaan 1, 5583XG Waalre
8 jun 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Johann Strausslaan 29, 5583ZA Waalre
3 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mgr. Bannenberglaan 11 te Waalre
3 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Daslaan 10 te Waalre
3 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Follingen 2 te Waalre
3 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Onze Lieve Vrouwedijk 49 te Waalre
3 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 46 te Waalre
3 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Brahmslaan 17 te Waalre
3 jun 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis aan Mgr. Bannenberglaan 18, 5581AH Waalre
1 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Molenbeemd 8 te Waalre
1 jun 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hoge Duinlaan 3 te Waalre
1 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Steph Zoetmulderdreef 70 te Waalre
1 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bolderiklaan 44a te Waalre
1 jun 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Laan van Diepenvoorde 16 te Waalre
24 mei 2022 Toestemming voor het plaatsen van een overkapping aan Oude Kerkstraat 3, 5581JH Waalre
20 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mozartlaan 12 te Waalre
20 mei 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hoge Duinlaan 16 te Waalre
20 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 86 te Waalre
20 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Maximiliaanlaan 1 te Waalre
20 mei 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bergstraat 23 te Waalre
20 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Hurken 1a te Waalre
20 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Meerbergsche laan 9 te Waalre
20 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 7 te Waalre
20 mei 2022 Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Dorpsstraat 23, 5582JW Waalre
20 mei 2022 Toestemming voor het aanleggen van een tijdelijke inrit aan Koningin Wilhelminalaan 66, 5583AN Waalre
20 mei 2022 Toestemming voor het constructief wijzigen van een aanbouw aan Johann Strausslaan 40, 5583XX Waalre
13 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bergstraat 23 te Waalre
13 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Ansbalduslaan 16 te Waalre
13 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Kosterhof 59 te Waalre
13 mei 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 91a te Waalre
13 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Pastoor van der Heijdenstraat 9 te Waalre
13 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Fresialaan 9 te Waalre
13 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Alexanderstraat 10 te Waalre
6 mei 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Azalealaan 20 te Waalre
6 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 15 te Waalre
6 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Johann Strausslaan 29 te Waalre
6 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 9 te Waalre
6 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 83 te Waalre
6 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Rossinilaan 2 te Waalre
6 mei 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 4c te Waalre
6 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning geweigerd, Dreefstraat 35 te Waalre
29 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dennelaan 3 te Waalre
29 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lindenlaan 12 te Waalre
29 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Neerheide 17 te Waalre
29 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 1 te Waalre
29 apr 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Heikantstraat 17-b te Waalre
29 apr 2022 Toestemming voor het plaatsen van een hekwerk met poort aan Hoge Duinlaan 3, 5582KD Waalre
28 apr 2022 Toestemming voor het aanbrengen van buitengevelisolatie (wijzigen van de gevels) aan Jan van Rotselaerlaan 8, 5581EA Waalre
28 apr 2022 Toestemming voor het samenvoegen en verbouwen van appartementen 9c15 en 9c17 aan Irenelaan 9, 5583AD Waalre
28 apr 2022 Toestemming voor het realiseren van 30 tijdelijke wooneenheden, Meester Slootshof 1 t/m 30 aan
28 apr 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Gebr. de Koningplantsoen 15, 5583EM Waalre
22 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 4a te Waalre
19 apr 2022 Toestemming voor het dichtzetten van een balkon ten behoeve van uitbreiding badkamer aan Akeleilaan 17, 5582GG Waalre
19 apr 2022 Toestemming voor het vervangen en verbreden van een dakkapel aan K.L.H. van der Puttlaan 9, 5583EZ Waalre
19 apr 2022 Toestemming voor het plaatsen van een lamellendak aan Willibrordushof 9, 5581GV Waalre
15 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bertelindislaan 4 te Waalre
15 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mgr. Bannenberglaan 18 te Waalre
15 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Fazantlaan 2 te Waalre
15 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Johann Strausslaan 40 te Waalre
15 apr 2022 Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Akeleilaan 17 te Waalre
15 apr 2022 Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrordushof 9 te Waalre
15 apr 2022 Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Lissevenlaan 23 te Waalre
15 apr 2022 Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), K.L.H. van der Puttlaan 9 te Waalre
11 apr 2022 Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument aan Gestelsestraat 4, 5582HH Waalre
8 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 3 te Waalre
8 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 9 te Waalre
8 apr 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Gebr. De Koningplantsoen 15 te Waalre
8 apr 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovenseweg 91a te Waalre
8 apr 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hertenlaan 5 te Waalre
8 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Huipen 18 te Waalre
8 apr 2022 Toestemming voor het aanleggen van een tweetal poelen en het herstellen van een steilrand aan Achtereindsestraat 4, 5583TB Waalre
4 apr 2022 Toestemming voor het renoveren en uitbreiden van een woonhuis en plaatsen dakkapellen aan Willibrorduslaan 103a, 5581GC Waalre

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
24 jun 2022 Hoorzitting commissie bezwaarschriften
23 jun 2022 Voorbereiding bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkelingen
25 mei 2022 Mededeling wijziging ophaaldag afval
18 mei 2022 Mededeling wijziging ophaaldag afval
20 apr 2022 Mededeling wijziging ophaaldag afval
11 apr 2022 Aankondiging voornemen tot verkoop bouwgrond perceel Kerkstraat- De Kerkakkers Waalre
7 apr 2022 Mededeling wijziging ophaaldag afval

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
11 mei 2022 Ontwerpbestemmingsplan ‘Eindhovenseweg 29’

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
13 apr 2022 Verkeersbesluit voor het instellen van een Parkeerverbod aan de Dijkbeemd over de lengte van 140m1
13 apr 2022 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Elandlaan, ter hoogte van nr. 41
13 apr 2022 Verkeersbesluit voor het instellen van een hoogtebeperking vrachtverkeer Valkenswaardseweg in Aalst

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.