De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl), of de Staatscourant. Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
18 mrt 2020Ontwerp bestemmingsplan '’t Hazzo e.o.’Staatscourant
 4 mrt 2020Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre”Staatscourant
 4 mrt 2020Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre”Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

Er zijn geen bekendmakingen in Verkeersbesluiten.

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
 2 apr 2020Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 1 april 2020Blad gemeenschappelijke regeling
30 mrt 2020Machtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ)Gemeenteblad
27 mrt 2020Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 27 maart 2020Blad gemeenschappelijke regeling
19 mrt 2020Besluit aanwijzing toezichthouder van de gemeente WaalreGemeenteblad
18 mrt 2020Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-ZuidoostBlad gemeenschappelijke regeling
17 mrt 2020Noodverordening op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 175, lid 1 en artikel 176 van de GemeentewetBlad gemeenschappelijke regeling
17 mrt 2020Noodverordening op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 174 lid 2 en artikel 176 van de Gemeentewet.Blad gemeenschappelijke regeling
11 mrt 2020Besluit aanwijzen tijdvak zonnepanelenproject gemeente WaalreGemeenteblad
24 feb 2020Bouwverordening gemeente Waalre 2020Gemeenteblad
14 feb 2020Klachtenregeling Metropoolregio Eindhoven 2020Blad gemeenschappelijke regeling
14 feb 2020Volmachtlijst uitvoering personeelsbeleid Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
14 feb 2020Intrekking Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016Blad gemeenschappelijke regeling
24 jan 2020Besluit mandaat en machtiging betreffende uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang.Gemeenteblad
16 jan 2020Vaststelling wijzigingen CAR-UWO Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
13 jan 2020Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling

Beschikkingen

DatumBekendmakingBron
 3 apr 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 66 (gemeente Aalst, sectie A nummer 3880) te WaalreGemeenteblad
 3 apr 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 12 te WaalreGemeenteblad
 3 apr 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 66 (gemeente Aalst, sectie A nummer 3811) te WaalreGemeenteblad
 3 apr 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Irenelaan 9 te WaalreGemeenteblad
 3 apr 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Markt 3 te WaalreGemeenteblad
 3 apr 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gladioluslaan 50 te WaalreGemeenteblad
 3 apr 2020Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Hoogstraat 6 te WaalreGemeenteblad
 3 apr 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Baron Van Wijnbergenplantsoen 9 te WaalreGemeenteblad
27 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vincent Cleerdinlaan 26 te WaalreGemeenteblad
27 mrt 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Marijkelaan 1 te WaalreGemeenteblad
27 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 24 te WaalreGemeenteblad
27 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Buijtenste meerken 2 te WaalreGemeenteblad
27 mrt 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Bernhardweg 2 te WaalreGemeenteblad
27 mrt 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Leenderweg 4 te WaalreGemeenteblad
27 mrt 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Watermolen 3 te WaalreGemeenteblad
25 mrt 2020Mededeling ontvangst melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen, Willibrordushof te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Irenelaan 4 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Landgoed Achtervoorde (Aalst, A nummer 2972) te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vlasrootlaan 32 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrordushof 9, 27 en 29 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Winterbleeck 5 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat 1 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), gemeente Waalre, sectie A nummers 5802, 5967, 6098, 6100, 6101 en 6107 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Achtereindsestraat 4 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Markt 1 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Maximiliaanlaan 1 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 56 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 76 te WaalreGemeenteblad
20 mrt 2020Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Laarstraat 63 te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Oliemolen 5 te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), August Sniederslaan 7 te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Parklaan 23 te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Frederik Hendrikstraat 70 te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gestelsestraat 16-d (Canisiushof) te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Beekdael 20 te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 8 te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Petunialaan 4 te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Jasmijnlaan 23 te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Dreefstraat 35 te WaalreGemeenteblad
13 mrt 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Prinses Margrietlaan 4 te WaalreGemeenteblad
 6 mrt 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 55 te WaalreGemeenteblad
 6 mrt 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hoogh Waalre, Boslaantjes te WaalreGemeenteblad
 6 mrt 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hoogstraat 6-8 te WaalreGemeenteblad
 6 mrt 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Irenelaan 9 te WaalreGemeenteblad
 6 mrt 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Primulalaan 38 te WaalreGemeenteblad
 6 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning geweigerd, Willibrorduslaan 130 te WaalreGemeenteblad
28 feb 2020Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Jan van Rotselaerlaan 13 te WaalreGemeenteblad
28 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gestelsestraat 71 te WaalreGemeenteblad
28 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenzicht 8 te WaalreGemeenteblad
28 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), gemeente Waalre, sectie A nummers 5802, 5967, 6098, 6100, 6101 en 6.107 te WaalreGemeenteblad
28 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 113 te WaalreGemeenteblad
28 feb 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Adriaen Poirterslaan 27 te WaalreGemeenteblad
28 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Grootveld 14 te WaalreGemeenteblad
27 feb 2020Besluit verleende standplaatsvergunning, Den Hof te WaalreGemeenteblad
21 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Akeleilaan 1 te WaalreGemeenteblad
21 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Goudbergstraat 51 te WaalreGemeenteblad
21 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Michiel de Ruyterstraat ongenummerd (Aalst, sectie E nummer 3130) te WaalreGemeenteblad
21 feb 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Watermolen 3 te WaalreGemeenteblad
21 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Van Egmondlaan 36 te WaalreGemeenteblad
21 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Schoonoordhof 17 te WaalreGemeenteblad
20 feb 2020Mededeling ontvangst melding mobiel breken bouw- en sloopafval, Willibrordushof te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Lelielaan 11 te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Prinses Margrietlaan 4 te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Vlasrootlaan 28 te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Fuchsialaan 27 te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Elandlaan 1a te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Liatrislaan 11 te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Liatrislaan 12 te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 11 te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Sedumlaan 6 te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 12 te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 27 te WaalreGemeenteblad
14 feb 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Beekdael 20 te WaalreGemeenteblad
10 feb 2020Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Heuvelstraat 18 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Alexanderstraat 37 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Alexanderstraat 39 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Antoon Coolenlaan 3 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Baron van Wijnbergenplantsoen 9 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bernhardweg 2 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gladioluslaan 50 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Maximiliaanlaan 1 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 56 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), gemeente Waalre, sectie C nummer 1439 aan de Heikantstraat te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Willibrorduslaan 113 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Neerheide 4 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hyacintlaan 23 te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Michiel de Ruyterstraat e.o. te WaalreGemeenteblad
 7 feb 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 83 te WaalreGemeenteblad
31 jan 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heuvelse Putten (Waalre, sectie A nummers 6025 en 6026) te WaalreGemeenteblad
31 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Markt 3 te WaalreGemeenteblad
31 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Hoogstraat 6-8 te WaalreGemeenteblad
31 jan 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Adriaen Poirterslaan 27 te WaalreGemeenteblad
24 jan 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Leenderweg 4 te WaalreGemeenteblad
24 jan 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hyacintlaan 23 te WaalreGemeenteblad
24 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Waalre, sectie C nummer 1439 aan de Heikantstraat te WaalreGemeenteblad
17 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Markt 1/Willibrorduslaan 2 te WaalreGemeenteblad
17 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 4 (Landgoed Achtervoorde) te WaalreGemeenteblad
17 jan 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bolksheuvel 50 te WaalreGemeenteblad
17 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 35 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Besluit vaststelling hogere grenswaarden, Den Hof 146 en 144a t/m 144e te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Primulalaan 38 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Willibrorduslaan 130 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 146 en 144a t/m 144e te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Neerheide 4 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bolksheuvel 50 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Eindhovenseweg 56 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Watermolen 10 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Van Elderenlaan 18-20 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, De Bus 6 te WaalreGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
 6 apr 2020Mededeling wijziging ophaaldag afvalGemeenteblad
21 feb 2020Hoorzitting commissie bezwaarschriftenGemeenteblad
 3 feb 2020Hoorzitting commissie bezwaarschriftenGemeenteblad

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.