De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl). Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
10 mrt 2023 Verordening auditcommissie gemeente Waalre 2023
9 feb 2023 1e Wijziging Verordening toeristenbelasting 2018 gemeente Waalre
4 jan 2023 Evenementenbeleid gemeente Waalre 2022
30 dec 2022 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2023
30 dec 2022 VERORDENING ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN 2023
30 dec 2022 VERORDENING MARKTGELDEN 2023
30 dec 2022 Verordening rioolheffing 2023
30 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023
30 dec 2022 LEGESVERORDENING 2023
29 dec 2022 Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Waalre

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
10 mrt 2023 Aanwijzingsbesluit toezichthouder van de gemeente Waalre
23 feb 2023 Besluit aanwijzing toezichthouder Kempen Interventie Team (KIT) gemeente Waalre 2023
8 feb 2023 Besluit aanwijzing klachtcoördinator gemeente Waalre

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
24 feb 2023 Besluit vaststelling hogere grenswaarden, Eindhovenseweg 54-56 te Waalre

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
13 mrt 2023 Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Waalre

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
30 jan 2023 Machtiging Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant
16 jan 2023 Mandaatbesluit van de gemeente Waalre voor het benoemen van de (plaatsvervangende) voorzitter en leden van de stembureaus en het Gemeentelijk Stembureau en het aanwijzen van de daarvoor benodigde ondersteuners

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
3 mrt 2023 Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Jan van Rotselaerlaan 11 te Waalre
10 feb 2023 Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Koningin Julianalaan 5 te Waalre
3 feb 2023 Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Valkenswaardseweg 15a te Waalre
6 jan 2023 Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Parklaan 1 te Waalre

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
24 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), kadastraal bekend gemeente Aalst, sectie A, nr. 3629 ged. te Waalre
24 mrt 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Prins Mauritsweg 14 te Waalre
24 mrt 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Prins Mauritsweg 51 te Waalre
24 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Prunellalaan 7 te Waalre (rectificatie)
24 mrt 2023 Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Kadastraal bekend gemeente Waalre, sectie C, nr. 1032 (Loonderweg, Warande) te Waalre
17 mrt 2023 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Vliet 45 te Waalre
17 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 68 te Waalre
17 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prunellalaan 7 te Waalre
17 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Papaverlaan 4 te Waalre
17 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mosbroekseweg 2a te Waalre
17 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Ernst Casimirstraat 28 te Waalre
17 mrt 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Trolliuslaan te Waalre
17 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 42 te Waalre
17 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hutdijk 2 t/m 36 te Waalre (rectificatie)
10 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vonderveld 9 te Waalre
10 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vincent van Goghlaan 18 te Waalre
10 mrt 2023 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Emmastraat 6 te Waalre
10 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Vliet 45 te Waalre
10 mrt 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Molenvenlaan 11 te Waalre
10 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 132a te Waalre
10 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hyacintlaan 28 te Waalre
10 mrt 2023 Toestemming voor het bouwen van een woonhuis en aanleggen van een uitweg aan Ansbalduslaan 9, 5581CV Waalre
10 mrt 2023 Toestemming voor het aanplanten van bomen in beekdal (Waalre, sectie A nummer 4663) aan
10 mrt 2023 Toestemming voor het bouwen van 14 appartementen aan Eindhovenseweg 29, 5582HN Waalre
10 mrt 2023 Toestemming voor het vervangen van een garagedeur voor een raamkozijn aan Adriaen van Ostadelaan 2, 5581JS Waalre
10 mrt 2023 Toestemming voor het vestigen van een schoonheidssalon op de 1e en 2e verdieping aan Raadhuisstraat 1, 5582JA Waalre
10 mrt 2023 Toestemming voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan Van Dijklaan 11, 5581WG Waalre
3 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 1 te Waalre
3 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Parklaan 9 te Waalre
3 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Emmastraat 6 te Waalre
3 mrt 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Schoonoordstraat 5 te Waalre
3 mrt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Hutdijk 2 t/m 36 te Waalre
24 feb 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 48b te Waalre
24 feb 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hooghbeemd 18 te Waalre
24 feb 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Molenstraat 48 te Waalre
24 feb 2023 Toestemming voor aan Eindhovenseweg 56, 5582HT Waalre
24 feb 2023 Toestemming voor aan Heuvelstraat 9, 5581VP Waalre
24 feb 2023 Toestemming voor het bouwen van een woonhuis en aanleggen van een uitweg aan Klaprooslaan 17, 5582GN Waalre
24 feb 2023 Toestemming voor aan Eindhovenseweg 56, 5582HT Waalre
24 feb 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Kadastraal bekend Gemeente Waalre, sectie C, nr 1032 (Loonderweg, Warande) te Waalre
24 feb 2023 Toestemming voor aan Klaprooslaan 17, 5582GN Waalre
24 feb 2023 Toestemming voor het bouwen van een drielaags wooncomplex aan Eindhovenseweg 56, 5582HT Waalre
24 feb 2023 Toestemming voor aan Klaprooslaan 17, 5582GN Waalre
24 feb 2023 Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Heuvelstraat 9, 5581VP Waalre
20 feb 2023 Toestemming voor aan Heuvelstraat 9, 5581VP Waalre
17 feb 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Klaprooslaan 17 te Waalre
17 feb 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 55 te Waalre
16 feb 2023 Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Kerkstraat ongenummerd (Waalre, A 6282) te Waalre
10 feb 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Akeleilaan 23 te Waalre
10 feb 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 104 te Waalre
10 feb 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Brahmslaan 11 te Waalre
10 feb 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Julianalaan 11 te Waalre
10 feb 2023 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Aalst, sectie C nummer 1229 (Hutdijk) te Waalre
10 feb 2023 Toestemming voor het bouwen van een woonhuis en aanleggen van een inrit aan
10 feb 2023 Besluit intrekken omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 33 te Waalre
10 feb 2023 Toestemming voor het verplaatsen van een carport aan Mastboslaan 3, 5582KM Waalre
10 feb 2023 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis aan Parklaan 4, 5582KK Waalre
3 feb 2023 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 8 te Waalre
3 feb 2023 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mozartlaan 6 te Waalre
3 feb 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Dommelseweg 5 te Waalre
3 feb 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen van Ostadelaan 2 te Waalre
3 feb 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Irenelaan 28 te Waalre
3 feb 2023 Toestemming voor het brandveilig gebruik ten behoeve van BuitenSchoolse Opvang aan Raadhuisstraat 72, 5582JG Waalre
3 feb 2023 Toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan Prins Mauritsweg 16, 5583CS Waalre
1 feb 2023 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis en wijzigen constructies aan Frank van Bijnenlaan 17, 5583EC Waalre
1 feb 2023 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis aan Prins Mauritsweg 16, 5583CS Waalre
27 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mozartlaan 6 te Waalre
27 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Waalre, sectie A nummer 4663 (nabij Mosbroekseweg) te Waalre
27 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vincent Cleerdinlaan 2 te Waalre
27 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mastboslaan 3 te Waalre
27 jan 2023 Toestemming voor het wijzigen van de situering van nieuw te bouwen woning ten opzichte van verleende vergunning aan Oliemolen 4, 5581KC Waalre
27 jan 2023 Toestemming voor het plaatsen van een kunstwerk en vlonder aan Baron van Wijnbergenplantsoen 9, 5581GR Waalre
27 jan 2023 Toestemming voor het plaatsen van een poort aan Gestelsestraat 8, 5582HH Waalre
20 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heuvelstraat 9 te Waalre
20 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 4 te Waalre
20 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Aalst, sectie C nummer 1229 (Hutdijk) te Waalre
20 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 8 te Waalre
20 jan 2023 Toestemming voor het bouwen van een dakopbouw en isoleren van het dak aan Goudbergstraat 39, 5583BB Waalre
20 jan 2023 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis aan Oude Kerkstraat 5, 5581JH Waalre
20 jan 2023 Toestemming voor het kappen van een boom aan Dassenberg 6, 5581BS Waalre
13 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dassenberg 6 te Waalre
13 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prins Mauritsweg 51 te Waalre
13 jan 2023 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Steph Zoetmulderdreef 73, 5581TH Waalre
6 jan 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Van Dijklaan 11 te Waalre
6 jan 2023 Besluit verleende omgevingsvergunning (uitgebreid), Karel V laan 7 te Waalre
6 jan 2023 Besluit intrekken omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 7 te Waalre
6 jan 2023 Toestemming voor het aanleggen van een tweede uitweg aan Vonderveld 41, 5583GX Waalre
6 jan 2023 Toestemming voor het brandveilig in gebruik nemen van een kinderdagverblijf aan Karel V laan 7, 5583XH Waalre
6 jan 2023 Toestemming voor het verbouwen van een woonhuis aan Michiel de Ruyterstraat 101, 5582JL Waalre
30 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hooghbeemd 18 te Waalre
30 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat 9 te Waalre
30 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Trolliuslaan ongenummerd te Waalre
30 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Stephan Zoetmulderdreef 73 te Waalre
30 dec 2022 Besluit intrekken omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 7 te Waalre
30 dec 2022 Toestemming voor het vestigen van bedrijf aan huis (schoonheidssalon) aan Molenstraat 43, 5581VK Waalre

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
1 mrt 2023 Aankondiging nieuwe zendmachtiging lokale omroep Waalre
8 feb 2023 Bekendmaking verkoop snippergroen Gemeente Waalre
30 jan 2023 Hoorzitting commissie bezwaarschriften
16 jan 2023 Hoorzitting commissie bezwaarschriften

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
16 mrt 2023 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Dorpsstraat 62
14 mrt 2023 Verkeersbesluit éénrichtingsverkeer De Leesakker en laad/losplaats Dorpsstraat
15 feb 2023 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen
26 jan 2023 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Frederik Hendrikstraat 16
19 jan 2023 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Gestelsestraat, ter hoogte van nr. 3a

Verkiezingen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkiezingen
Publicatiedatum Bekendmaking
30 jan 2023 Besluit benoeming (plv) leden Centraal Stembureau gemeenteraadsverkiezingen
16 jan 2023 Besluit instellen stembureaus in de aan te wijzen stemlokalen en instellen Gemeentelijk Stembureau 2023

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.