De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl), of de Staatscourant. Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

DatumBekendmakingBron
28 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 35 te WaalreGemeenteblad
28 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Ansbalduslaan 60a te WaalreGemeenteblad
28 jan 2022Besluit intrekken omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 7 te WaalreGemeenteblad
27 jan 2022Besluit verleende standplaatsvergunning, Den Hof te WaalreGemeenteblad
27 jan 2022Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Koningin Wilhelminalaan 73, 5583AL WaalreGemeenteblad
26 jan 2022Ontwerp-verkeersbesluit hoogtebeperking vrachtverkeer Valkenswaardseweg in AalstGemeenteblad
25 jan 2022Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Alexanderstraat 67, 5583BJ WaalreGemeenteblad
25 jan 2022Toestemming voor het plaatsen van een overkapping aan Heuvelstraat 7a, 5581VP WaalreGemeenteblad
25 jan 2022Toestemming voor het vervangen van kozijnen van een woonhuis en vergroten dakkapel voorzijde aan Willibrorduslaan 6, 5581GE WaalreGemeenteblad
25 jan 2022Toestemming voor het verlengen van de vergunning voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan Raadhuisstraat 16, 5582JD WaalreGemeenteblad
25 jan 2022Toestemming voor het verbreden van een inrit aan Heistraat 54, 5581VW WaalreGemeenteblad
21 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gladioluslaan 20 te WaalreGemeenteblad
21 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 16 te WaalreGemeenteblad
21 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bolksheuvel 57 te WaalreGemeenteblad
21 jan 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Alexanderstraat 67 te WaalreGemeenteblad
21 jan 2022Mededeling ontvangst melding mobiel breken bouw- en sloopafval, Malvalaan 2 te WaalreGemeenteblad
20 jan 2022Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Arembergstraat 14a te WaalreGemeenteblad
14 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 4 te WaalreGemeenteblad
14 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Onze Lieve Vrouwedijk 49 te WaalreGemeenteblad
14 jan 2022Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 24 te WaalreGemeenteblad
14 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bertelindislaan 17 te WaalreGemeenteblad
14 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heijdonk 16 te WaalreGemeenteblad
14 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 6 te WaalreGemeenteblad
14 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Händellaan 20 te WaalreGemeenteblad
14 jan 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Laarstraat 26 te WaalreGemeenteblad
14 jan 2022Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Arembergstraat 14a te WaalreGemeenteblad
14 jan 2022Mededeling ontvangst melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen, Frederik Hendrikstraat 1a te WaalreGemeenteblad
12 jan 2022Toestemming voor het kappen van een boom aan Laarstraat 26, 5582HL WaalreGemeenteblad
10 jan 2022Toestemming voor het bouwen van een woonhuis aan Parklaan 1, 5582KK WaalreGemeenteblad
 7 jan 2022Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 54 te WaalreGemeenteblad
 7 jan 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Bergstraat 23 (Waalre, sectie A nummer 4902 en 6125 ged.) te WaalreGemeenteblad
 7 jan 2022Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 16 en 18 te WaalreGemeenteblad
 7 jan 2022Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Beschermd Wonen inkoop regio Eindhoven 2022-2026Gemeenteblad
31 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 16 en 18 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 16 te WaalreGemeenteblad
31 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat 16 te WaalreGemeenteblad
29 dec 2021Toestemming voor het verbouwen van een bedrijfspand aan Van Dijklaan 8, 5581WG WaalreGemeenteblad
29 dec 2021Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Stamperij 11, 5583HB WaalreGemeenteblad
29 dec 2021Toestemming voor het kappen van bomen en herplanting van bomen aan Ansbalduslaan 29, 5581CV WaalreGemeenteblad
29 dec 2021Toestemming voor het vervangen van kozijnen aan Bolksheuvel 19, 5581HM WaalreGemeenteblad
29 dec 2021Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone RaadhuisstraatGemeenteblad
28 dec 2021VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2022Gemeenteblad
28 dec 2021Verordening rioolheffing 2022Gemeenteblad
28 dec 2021VERORDENING ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN 2022Gemeenteblad
28 dec 2021LEGESVERORDENING 2022Gemeenteblad
27 dec 2021Hoorzitting commissie bezwaarschriftenGemeenteblad
24 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 73 te WaalreGemeenteblad
24 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vincent Cleerdinlaan 6 te WaalreGemeenteblad
24 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Blokvenlaan 18a te WaalreGemeenteblad
24 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prins Mauritsweg 13 te WaalreGemeenteblad
24 dec 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Heide 14 te WaalreGemeenteblad
24 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Arembergstraat 14a te WaalreGemeenteblad
24 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Brugbeemd 10 te WaalreGemeenteblad
24 dec 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Reelaan 6 te WaalreGemeenteblad
24 dec 2021Toestemming voor het verbouwen van een woonhuis aanGemeenteblad
23 dec 2021Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Vivaldilaan 3, 5583XJ WaalreGemeenteblad
20 dec 2021Toestemming voor het aanleggen van een inrit aan de Klaprooslaan aan Akkerstraat 24, 5582HC WaalreGemeenteblad
17 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Stamperij 11 te WaalreGemeenteblad
17 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Reelaan 6 te WaalreGemeenteblad
17 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Ekenrooisestraat 12 te WaalreGemeenteblad
17 dec 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, gemeente Aalst, sectie E nummer 1919 (omgeving Gestelsestraat) te WaalreGemeenteblad
17 dec 2021Toestemming voor het legaliseren van een bijgebouw aan Buijtenste meerken 13, 5581XB WaalreGemeenteblad
17 dec 2021Verkeersbesluit intrekken besluit realisatie gehandicaptenparkeerplaats op kenteken De Rooij 13Gemeenteblad
17 dec 2021Toestemming voor het plaatsen van een erfafscheiding aan Heuvelrijt 27, 5581SN WaalreGemeenteblad
16 dec 2021Toestemming voor het plaatsen van een erfafscheiding aan Dreefstraat 10, 5581BH WaalreGemeenteblad
16 dec 2021Verkeersbesluit inpassing busbaan Valkenswaardseweg in AalstGemeenteblad
16 dec 2021Verkeersbesluit snelheid Valkenswaardseweg – Eindhovenseweg in AalstGemeenteblad
16 dec 2021Verkeersbesluit inpassing busbaan Eindhovenseweg in AalstGemeenteblad
16 dec 2021Verkeersbesluit afsluiting aansluiting Lissevenlaan - Valkenswaardseweg in AalstGemeenteblad
13 dec 2021Beleidsregel BibobGemeenteblad
10 dec 2021Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 103A te WaalreGemeenteblad
10 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 6 te WaalreGemeenteblad
10 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Meester Slootsweg ongenummerd (Waalre A 6256) te WaalreGemeenteblad
10 dec 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 16-18 te WaalreGemeenteblad
10 dec 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bertelindislaan 4 te WaalreGemeenteblad
10 dec 2021Mededeling wijziging ophaaldag afvalGemeenteblad
 9 dec 2021Hoorzitting commissie bezwaarschriftenGemeenteblad
 9 dec 2021Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 21 ‘Jeugdhulp en Veilig Thuis’ Zuidoost-Brabant van de gemeente WaalreGemeenteblad
 9 dec 2021Verkeersbesluit intrekken besluit aanwijzen parkeerplaats voor elektrische voertuigen aan de Burgemeester van Dommelenlaan ter hoogte van nr. 19 te WaalreGemeenteblad
 9 dec 2021Verkeersbesluit intrekken besluit aanwijzen parkeerplaats voor elektrische voertuigen aan de Kapelaan van Lieroplaan ter hoogte van Gebr. de Koningplantsoen 17 te WaalreGemeenteblad
 9 dec 2021Verkeersbesluit intrekken besluit aanwijzen parkeerplaats voor elektrische voertuigen aan de Knipperij ter hoogte van nummers 4 en 5 te WaalreGemeenteblad
 3 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Heide 14 te WaalreGemeenteblad
 3 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bertelindislaan 4 te WaalreGemeenteblad
 3 dec 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 103 te WaalreGemeenteblad
 3 dec 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 23 te WaalreGemeenteblad
 3 dec 2021Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Oude Torenstraat 6 te WaalreGemeenteblad
 3 dec 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Liatrislaan 3 te WaalreGemeenteblad

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.