De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl), of de Staatscourant. Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
11 apr 2019Ontwerp bestemmingsplan ‘De Boslaantjes, Waalre Noord’Staatscourant
11 apr 2019Ontwerp bestemmingsplan ‘De Boslaantjes, Waalre Noord’Gemeenteblad
27 feb 2019Vastgesteld bestemmingsplan “Eindhovenseweg 91A”Staatscourant
27 feb 2019Vastgesteld bestemmingsplan “Eindhovenseweg 91A”Gemeenteblad
23 jan 2019Voorontwerp bestemmingsplan ‘De Keizer’Gemeenteblad
23 jan 2019Voorontwerp bestemmingsplan ‘Locatie Ligtvoet Aalst’Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
17 apr 2019VerkeersbesluitStaatscourant
10 apr 2019VerkeersbesluitStaatscourant
27 mrt 2019Verkeersbesluit (herzien)Staatscourant
27 mrt 2019VerkeersbesluitStaatscourant
 6 feb 2019VerkeersbesluitStaatscourant
 6 feb 2019VerkeersbesluitStaatscourant
23 jan 2019VerkeersbesluitStaatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
16 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
16 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent de directeur Directiestatuut Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
15 apr 2019Regeling melden vermoeden misstand 2019 gemeente WaalreGemeenteblad
15 apr 2019Klachtenregeling ongewenst gedrag 2019 gemeente WaalreGemeenteblad
11 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent klachten Klachtenregeling Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Verordening van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent financiën Financiële verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Verordening van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent bekendmaken en kennisgeving Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2018Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Verordening van het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden rechtspositieregeling personeel Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent vergaderingen algemeen bestuur Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
 8 apr 2019Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente WaalreGemeenteblad
21 jan 2019Regeling terugvordering en verhaal sociaal domein 2019 Waalre.Gemeenteblad

Beschikkingen

DatumBekendmakingBron
12 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Chromerij 31 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), August Sniederslaan 7 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 26 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Broekweg 14 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 13 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Swidbertstraat 20 te WaalreGemeenteblad
 8 apr 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Heikantstraat 23 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Timmereind naast nummer 1 (Waalre, C 1664) te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Raadhuisstraat 6 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Baron van Wijnbergenplantsoen 9 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gestelsestraat 8 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Het Fort 50 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lavendellaan 7 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Meester Slootsweg 3a te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Van Dijklaan 14 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Willem Smuldersplein 9 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 8 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Winterbleeck 4 te WaalreGemeenteblad
 1 apr 2019Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Watermolen 2 te WaalreGemeenteblad
 1 apr 2019Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Markt 6 te WaalreGemeenteblad
29 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prins Mauritsweg 16 te WaalreGemeenteblad
29 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Phloxlaan 20 te WaalreGemeenteblad
29 mrt 2019Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Watermolen 1 te WaalreGemeenteblad
29 mrt 2019Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Molenvenlaan 10 te WaalreGemeenteblad
22 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 49-d te WaalreGemeenteblad
22 mrt 2019Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Markt 6 te WaalreGemeenteblad
22 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Frank van Bijnenlaan 2 te WaalreGemeenteblad
22 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Laarstraat 13 te WaalreGemeenteblad
22 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Van Baarlaan 4 te WaalreGemeenteblad
22 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Mollaan 11 te WaalreGemeenteblad
22 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Chromerij 31 te WaalreGemeenteblad
22 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Spirealaan 4 te WaalreGemeenteblad
22 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 11 te WaalreGemeenteblad
22 mrt 2019Mededeling openbare vergaderingGemeenteblad
18 mrt 2019Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Petunialaan 3 te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 49a te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 3 te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 43 te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Swidbertstraat 20 te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Timmereind ongenummerd te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Watermolen 8 te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 134 te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 36 te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 18a te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 46 te WaalreGemeenteblad
15 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrordushof te WaalreGemeenteblad
 8 mrt 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Heikantstraat 18a te WaalreGemeenteblad
 8 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Broekweg 14 te WaalreGemeenteblad
 8 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 11 te WaalreGemeenteblad
 8 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 9 te WaalreGemeenteblad
 8 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Irenelaan 5 te WaalreGemeenteblad
 1 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 9 te WaalreGemeenteblad
 1 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 13 te WaalreGemeenteblad
 1 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Smeleweg 4 te WaalreGemeenteblad
 1 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hutdijk 11 te WaalreGemeenteblad
 1 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heuvelrijt 16 te WaalreGemeenteblad
 1 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Van Baarlaan 4 te WaalreGemeenteblad
 1 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Watermolen 12 te WaalreGemeenteblad
22 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Antoon Coolenlaan 10 te WaalreGemeenteblad
22 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Adriaen van Ostadelaan 11 te WaalreGemeenteblad
22 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Mollaan 41 te WaalreGemeenteblad
22 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Het Fort 15 te WaalreGemeenteblad
22 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Markt 6 te WaalreGemeenteblad
22 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 31 te WaalreGemeenteblad
22 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Van Dijklaan 19 te WaalreGemeenteblad
15 feb 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Watermolen 12 te WaalreGemeenteblad
15 feb 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Irenelaan 5 te WaalreGemeenteblad
15 feb 2019Mededeling ontvangst melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen, Gestelsestraat 16D te WaalreGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 26 te WaalreGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hutdijk 11 te WaalreGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 21 te WaalreGemeenteblad
15 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willem Smuldersplein 9 te WaalreGemeenteblad
15 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Brugbeemd 2 te WaalreGemeenteblad
 8 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 23 te WaalreGemeenteblad
 8 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Phloxlaan 20 te WaalreGemeenteblad
 8 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Van Dijklaan 19 te WaalreGemeenteblad
 8 feb 2019Besluit omgevingsvergunningsvrij, Vincent Cleerdinlaan 32 te WaalreGemeenteblad
 8 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 23 te WaalreGemeenteblad
 8 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Winterbleeck 4 te WaalreGemeenteblad
 8 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 3 te WaalreGemeenteblad
 4 feb 2019Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Oliemolen 8 te WaalreGemeenteblad
 1 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Toe-akker 4 te WaalreGemeenteblad
 1 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Het Fort 15 te WaalreGemeenteblad
 1 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Emmastraat 27 te WaalreGemeenteblad
 1 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 73 te WaalreGemeenteblad
 1 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan/Bergstraat te WaalreGemeenteblad
 1 feb 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 3 te WaalreGemeenteblad
 1 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 128 te WaalreGemeenteblad
 1 feb 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Frederik Hendrikstraat 5 te WaalreGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 73 te WaalreGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 36 te WaalreGemeenteblad
25 jan 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Watermolen 5 te WaalreGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Markt 6 te WaalreGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 11 te WaalreGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen van Ostadelaan 11 te WaalreGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 46 te WaalreGemeenteblad
25 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Markt 6 te WaalreGemeenteblad
21 jan 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (uitgebreid), Eindhovenseweg 24 en 24a t/m 24h en 24j t/m 24l te WaalreGemeenteblad
18 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Mollaan 41 te WaalreGemeenteblad
18 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 25-b te WaalreGemeenteblad
18 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vincent Cleerdinlaan 32 te WaalreGemeenteblad
18 jan 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Frederik Hendrikstraat 5 te WaalreGemeenteblad
18 jan 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 9 te WaalreGemeenteblad
18 jan 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 17 te WaalreGemeenteblad
18 jan 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 1a te WaalreGemeenteblad
18 jan 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 1 te WaalreGemeenteblad
18 jan 2019Besluit omgevingsvergunning geweigerd, De Weefstoel 4 te WaalreGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
12 apr 2019Handhavingsbeleid veiligheidsregio’s industriële veiligheid 2018 – 2022Blad gemeenschappelijke regeling
12 apr 2019Mededeling wijziging ophaaldag afvalGemeenteblad
12 apr 2019Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018Blad gemeenschappelijke regeling

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.