De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl). Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
25 okt 2022 Verordening commissie bezwaarschriften Waalre 2022
10 okt 2022 Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Waalre

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
5 okt 2022 Besluit gebiedsaanwijzing subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre
12 sep 2022 Besluit mandaat en machtiging betreffende uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang.

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
24 okt 2022 Regeling Toekenning gehandicapten parkeerplaats gemeente Waalre
2 sep 2022 Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
2 sep 2022 Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant van de gemeente Waalre

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
16 nov 2022 Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Salvialaan 7 te Waalre
11 nov 2022 Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Brabantialaan 28a te Waalre
4 nov 2022 Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Van Dijklaan 31 te Waalre
14 okt 2022 Mededeling ontvangst melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen, Eindhovenseweg – N69 te Waalre
7 okt 2022 Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Smeleweg 2 te Waalre
7 okt 2022 Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Onze Lieve Vrouwedijk 43a te Waalre
7 okt 2022 Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Achtereindsestraat 6 te Waalre
16 sep 2022 Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Loon 3 te Waalre
16 sep 2022 Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Baron van Wijnbergenplantsoen 6 te Waalre

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
2 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 3 te Waalre
2 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 43 te Waalre
2 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Baron Van Wijnbergenplantsoen 9 te Waalre
2 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Meester Slootsweg 1 te Waalre
2 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heuvelstraat 7 te Waalre
2 dec 2022 Toestemming voor het bouwen van een bijgebouw aan Heuvelstraat 14, 5581VP Waalre
25 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Kerkstraat ongenummerd (Waalre, A 6282) te Waalre
25 nov 2022 Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dommelseweg 5 te Waalre
25 nov 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Dommelseweg 5 te Waalre
25 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Oude Kerkstraat 5 te Waalre
25 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Michiel de Ruyterstraat 101 te Waalre
25 nov 2022 Toestemming voor het aanleggen van een parkeerplaats met uitrit en poort aan Heuvelstraat 21, 5581VP Waalre
25 nov 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een bedrijfspand aan Van Dijklaan 31, 5581WG Waalre
25 nov 2022 Toestemming voor het bouwen van een loods aan Mosbroekseweg 4, 5581VL Waalre
25 nov 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel voorzijde, het vernieuwen en vergroten van een dakkapel achterzijde en wijzigen van kozijnen aan Clivialaan 20, 5582GA Waalre
25 nov 2022 Toestemming voor het kappen van een Italiaanse populier aan Dirck van Hornelaan 17, 5581CZ Waalre
18 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Van Dijklaan 11 te Waalre
18 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 43 te Waalre
18 nov 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Booyenhoek 37 te Waalre
18 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Schoonoordstraat 5 te Waalre
18 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Deurhof 4 te Waalre
18 nov 2022 Toestemming voor het uitbreiden en energieneutraal maken van een woonhuis aan Eekhoornlaan 2, 5581CM Waalre
18 nov 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een magazijn aan Brabantialaan 28a, 5583BP Waalre
18 nov 2022 Toestemming voor het aanpassen van een gevel ten behoeve van 2 apotheekautomaten aan Raadhuisstraat 6, 5582JD Waalre
14 nov 2022 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Karel V laan 7 te Waalre
11 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dirck van Hornelaan 17 te Waalre
11 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Frank van Bijnenlaan 17 te Waalre
11 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenvenlaan 11 te Waalre
11 nov 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bosweg 12 te Waalre
11 nov 2022 Toestemming voor uitbreiden en verbouwen van een garage ten behoeve van mantelzorg aan Mr. J.L. Hamminglaan 8, 5583EL Waalre
4 nov 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Renier Sniederslaan 3 te Waalre
4 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Treeswijklaan 10 te Waalre
4 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vonderveld 36 te Waalre
4 nov 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis aan Akkerstraat 27, 5582HC Waalre
4 nov 2022 Toestemming voor het bouwen van een woonhuis aan Dennelaan 3, 5583AC Waalre
4 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Dommelseweg 5 te Waalre (rectificatie)
31 okt 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Irenelaan 32 te Waalre
31 okt 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Eekhoornlaan 2 te Waalre
31 okt 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Brabantialaan 28a te Waalre
31 okt 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Waalre, sectie A nummer 5129 te Waalre
31 okt 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Knipperij 18, 5583HC Waalre
28 okt 2022 Toestemming voor het bouwen van 3 recreatiewoningen aan Heikantstraat 31a, 5581VB Waalre
24 okt 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heuvelstraat 21 te Waalre
24 okt 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Irenelaan 32 te Waalre
24 okt 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bosweg 12 te Waalre
21 okt 2022 Toestemming voor het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie aan Willem Smuldersplein 4a, 5582JJ Waalre
21 okt 2022 Toestemming voor Verbouwing woning en plaatsen overkapping aan De Follingen 2, 5581AE Waalre
14 okt 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Clivialaan 20 te Waalre
14 okt 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 4 te Waalre
14 okt 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 29 te Waalre
14 okt 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Van Dijklaan 31 te Waalre
14 okt 2022 Toestemming voor het aanleggen van een inrit aan Prins Hendriklaan 11, 5583AH Waalre
14 okt 2022 Toestemming voor het aanleggen van een voedselbos op agrarische gronden, Achtereindsestraat 8a aan
13 okt 2022 Toestemming voor het verbouwen van een woonhuis en wijzigen voorgevel + plaatsen zonnepanelen aan Ekenrooisestraat 57, 5583TD Waalre
7 okt 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bernhardweg 6 te Waalre
7 okt 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Achtereindsestraat 4c te Waalre
7 okt 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prins Mauritsweg 16 te Waalre
7 okt 2022 Toestemming voor het realiseren van drie padelbanen aan De Hurken 1a, 5583AA Waalre
7 okt 2022 Toestemming voor het realiseren van twee padelbanen met een optie voor een derde baan aan De Hurken 1a, 5583AA Waalre
7 okt 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan De Follingen 2, 5581AE Waalre
7 okt 2022 Toestemming voor het aanleggen van een vijver en het wijzigen van de ligging van het zwembad aan Achtereindsestraat 4c, 5583TB Waalre
30 sep 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovenseweg 54-56 te Waalre
30 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bernhardweg 6 te Waalre
30 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Knipperij 18 te Waalre
30 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heuvelstraat 14 te Waalre
30 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dommelseweg 5 te Waalre
30 sep 2022 Toestemming voor het vervangen van gevelbekleding en dakpannen aan Veldbraakseweg 17, 5581HK Waalre
26 sep 2022 Toestemming voor het bouwen van een woonhuis en aanleggen van een uitweg, Onze Lieve Vrouwedijk 4 aan
26 sep 2022 Toestemming voor het bouwen van een woonhuis en aanleggen van een uitweg, Onze Lieve Vrouwedijk 4 aan
23 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Raadhuisstraat 72 te Waalre
23 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 48 te Waalre
23 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prins Mauritsweg 16 te Waalre
23 sep 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 31 te Waalre
23 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Booyenhoek 37 te Waalre
23 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 6 te Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het bouwen van extra opslagruimte aan Koningin Julianalaan 12, 5582JV Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit ten behoeve van mantelzorg aan Akkerstraat 24, 5582HC Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Maximiliaanlaan 30, 5583XG Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit ten behoeve van mantelzorg aan Akkerstraat 24, 5582HC Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het inpandig verbouwen en verduurzamen van een woonhuis aan Burgemeester van Dommelenlaan 9, 5583AP Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Heistraat 15, 5581VW Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Heikantstraat 26, 5581VB Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis middels dakopbouw aan Hertenlaan 5, 5581CE Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het verbouwen van een woonhuis en herbouwen van een garage aan Blokvenlaan 41, 5581GM Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis aan Akkerstraat 40, 5582HC Waalre
23 sep 2022 Toestemming voor het tijdelijk gebruiken van een locatie voor opslag ten behoeve van rioolvervanging (Waalre, A nummer 4705) aan
22 sep 2022 Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Heistraat 15, 5581VW Waalre
16 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mr. J.L. Hamminglaan 8 te Waalre
16 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Akkerstraat 27 te Waalre
16 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 31a te Waalre
9 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gemeente Waalre, sectie A nummer 5129 te Waalre
9 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 3 te Waalre
9 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Brabantialaan 28a te Waalre
9 sep 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 48 te Waalre
9 sep 2022 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Maximiliaanlaan 30, 5583XG Waalre
9 sep 2022 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis middels dakopbouw aan Hertenlaan 5, 5581CE Waalre
9 sep 2022 Toestemming voor het verbouwen van een woonhuis en herbouwen van een garage aan Blokvenlaan 41, 5581GM Waalre
9 sep 2022 Toestemming voor het inpandig verbouwen en verduurzamen van een woonhuis aan Burgemeester van Dommelenlaan 9, 5583AP Waalre
9 sep 2022 Besluit intrekken omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 11 te Waalre
9 sep 2022 Toestemming voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Heikantstraat 26, 5581VB Waalre
6 sep 2022 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Heuvelstraat 18 te Waalre
2 sep 2022 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dennelaan 6 te Waalre
2 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 31 te Waalre
2 sep 2022 Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Karel V laan 7 te Waalre
2 sep 2022 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Goudbergstraat 39 te Waalre

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
12 okt 2022 Hoorzitting commissie bezwaarschriften
7 sep 2022 Hoorzitting commissie bezwaarschriften

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
26 okt 2022 Vastgesteld bestemmingsplan “Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre 2022”
28 sep 2022 Vastgesteld bestemmingsplan “Eindhovenseweg 29”

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
7 nov 2022 Verkeersbesluit Eindhovenseweg, fase 3
10 okt 2022 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Mariannestraat 3
20 sep 2022 Ontwerp-verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen
6 sep 2022 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Gladioluslaan, ter hoogte van nr. 44

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.