De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl). Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
31 jul 2023 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
24 jul 2023 Verordening nadeelcompensatie Waalre
24 jul 2023 Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Waalre

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
5 sep 2023 Intrekking Subsidieregeling ondersteuning stedenband Ishøj gemeente Waalre
6 jul 2023 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende adviesrecht bij besluitvorming over buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
9 aug 2023 Besluit verleende standplaatsvergunning, Den Hof te Waalre
28 jul 2023 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis en bouwen van een berging met carport aan Dirck van Hornelaan 2, 5581CZ Waalre

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
3 jul 2023 Mandaatbesluit benoeming, schorsing en ontslag leden Adviescommissie omgevingskwaliteit van de gemeente Waalre

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
1 sep 2023 Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Van Dijklaan 6 te Waalre
4 aug 2023 Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, De Bus 4-6 te Waalre
6 jul 2023 Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Oliemolen 4 te Waalre

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
29 sep 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Gestelsestraat 50 te Waalre
29 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Daslaan 47 te Waalre
29 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 23 te Waalre
29 sep 2023 Toestemming voor het plaatsen van een transparante erfafscheiding (poort) aan Gestelsestraat 95, 5582HG Waalre
29 sep 2023 Toestemming voor het verbouwen van een woonhuis aan Haydnlaan 5, 5583XS Waalre
29 sep 2023 Toestemming voor de bouw van 6 levensloopbestendige woningen en de aanleg van een uitweg aanO.L. Vrouwedijk 34 t/m 42 even nrs. en De Bleeck 1
29 sep 2023 Toestemming voor het uitbreiden van een woonhuis aan Timmereind 1a, 5581VJ Waalre
27 sep 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen, Onze Lieve Vrouwedijk 80 te Waalre
22 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Sophiastraat 27 te Waalre
22 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heijacker 10 en 12 te Waalre
22 sep 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Onze Lieve Vrouwedijk 80 te Waalre
22 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Broekweg 20 te Waalre
22 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 3 te Waalre
22 sep 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Bosweg 11 te Waalre
22 sep 2023 Toestemming voor het wijzigen van de voorgevel/entreeportaal en plaatsen erfafscheiding aan Willibrorduslaan 134, 5581GJ Waalre
22 sep 2023 Toestemming voor het verbouwen van een woonhuis aan Bolksheuvel 50, 5581HN Waalre
22 sep 2023 Toestemming voor het plaatsen van een dakopbouw aan Alexanderstraat 36, 5583BK Waalre
22 sep 2023 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak aan Adriaen van Ostadelaan 20, 5581JS Waalre
22 sep 2023 Toestemming voor het wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning met het kenmerk 433080 aan Schoonoordstraat 5, 5582HM Waalre
15 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hooghbeemd 25 te Waalre
15 sep 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hortensialaan 8a te Waalre
15 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat 27 te Waalre
15 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Chrysantlaan 6 te Waalre
15 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 25 te Waalre
15 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Schoonoordstraat 5 te Waalre
15 sep 2023 Toestemming voor verbouwing naar 7 appartementen, Petuniahof 1 t/m 7 en Gestelsestraat 45, 5582HG Waalre
15 sep 2023 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapelin het voordakvlakaan Gorlooplaan 4, 5583GN Waalre
15 sep 2023 Toestemming voor het legaliseren van het uitbreiden van een woonhuis aan Willemstraat 8, 5583CK Waalre
11 sep 2023 Toestemming voor het wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis aan Mgr. Bannenberglaan 18, 5581AH Waalre
8 sep 2023 Toestemming voor het wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis aan Mgr. Bannenberglaan 18, 5581AH Waalre
8 sep 2023 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel met nokverhoging aan Ernst Casimirstraat 28, 5583CE Waalre
8 sep 2023 Besluit verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) voor het brandveilig gebruiken van Het Avontuur Kinderopvang aan Raadhuisstraat 72, 5582JG Waalre
1 sep 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Willibrorduslaan 134 te Waalre
1 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 14 te Waalre
1 sep 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Haydnlaan 5 te Waalre
1 sep 2023 Toestemming voor het herbouwen van een tijdelijk hondentrainingscomplex, Houtakker 1
25 aug 2023 Toestemming voor het wijzigen van de gevel en vernieuwen van het dak van een woonhuis aan Smeleweg 5, 5581JR Waalre
18 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Julianalaan 30 te Waalre
18 aug 2023 Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Kastanjelaan 15 te Waalre
11 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gestelsestraat 50 te Waalre
11 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Onze Lieve Vrouwedijk 80 te Waalre
11 aug 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Park de Meeris te Waalre
11 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Sophiastraat 29 te Waalre
11 aug 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Timmereind 1a te Waalre
11 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mastboslaan 3 te Waalre
11 aug 2023 Toestemming voor het plaatsen van een overkapping aan Grootveld 21, 5583GH Waalre
11 aug 2023 Toestemming voor Het vervangen en isoleren van het dak, Loonderweg 29 en 31te Waalre
11 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), K.L.H. van der Puttlaan 7 te Waalre
4 aug 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Alexanderstraat 36 te Waalre
4 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 9-11 te Waalre
4 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Smeleweg 5 te Waalre
4 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen van Ostadelaan 20 te Waalre
4 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bosweg 2 te Waalre
4 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Onze Lieve Vrouwedijk 80 te Waalre
4 aug 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Markt 14 te Waalre
4 aug 2023 Toestemming voor het wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van 28 tijdelijke wooneenheden aan Meester Slootshof 1 t/m 28 te Waalre
28 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Grootveld 21 te Waalre
28 jul 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Gestelsestraat 45 te Waalre
28 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Onze Lieve Vrouwedijk 68 te Waalre
28 jul 2023 Toestemming voor het kappen van bomen aan Parklaan 9, 5582KK Waalre
28 jul 2023 Toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan Heuvelstraat 9, 5581VP Waalre
28 jul 2023 Besluit verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) voor het brandveilig gebruik ten behoeve van een BSO, Prunellalaan 7 te Waalre
27 jul 2023 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis aan De Kranssen 36, 5581AG Waalre
21 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Houtakker 1 (Aalst, A nummer 4432) te Waalre
21 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Liatrislaan 11 te Waalre
21 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hortensialaan 8a te Waalre
21 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bolksheuvel 50 te Waalre
21 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Parklaan 8b te Waalre
21 jul 2023 Toestemming voor het vervangen van kozijnen in de voorgevel en rechterzijgevel en het vervangen van de voordeur aan Geraniumlaan 2, 5582GD Waalre
14 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dennelaan 3 te Waalre
14 jul 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Willemstraat 8 te Waalre
14 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bosweg 11 te Waalre
14 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 134 te Waalre
14 jul 2023 Toestemming voor het bouwen van een berging aan Mosbroekseweg 2a, 5581VL Waalre
14 jul 2023 Toestemming voor het plaatsen van een poort aan Mastboslaan 3, 5582KM Waalre
14 jul 2023 Toestemming voor het plaatsen van een dakkapelin het achterdakvlakaan Marterlaan 8, 5581CR Waalre
12 jul 2023 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Raadhuisstraat 72 te Waalre
7 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mgr. Bannenberglaan 18 te Waalre
7 jul 2023 Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Meester Slootshof 1 t/m 30 te Waalre
3 jul 2023 Toestemming voor ontheffing voor het mogen gebruiken van een bedrijfswoning als burgerwoning met bijgebouwen aan Molenstraat 48, 5581VK Waalre

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
12 jul 2023 Mededeling wijziging ophaaldag afval

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
20 sep 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘Frederik Hendrikstraat Aalst’ te Waalre en zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
21 sep 2023 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Raadhuisstraat, ter hoogte van nr. 71
24 aug 2023 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Hutdijk, ter hoogte van nr. 32
21 aug 2023 Rectificatie op verkeersbesluit kenmerk Openbare Ruimte 2023-06 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Drs. Hein Mandosplaats 44
21 aug 2023 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Chromerij, ter hoogte van nr. 12
21 aug 2023 Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in het Kleinveld, ter hoogte van nr. 27

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.