De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl), of de Staatscourant. Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
18 dec 2019Vastgesteld wijzigingsplan “Kantoorpand Michiel de Ruyterstraat”Staatscourant
18 dec 2019Vastgesteld wijzigingsplan “Kantoorpand Michiel de Ruyterstraat”Gemeenteblad
30 okt 2019Ontwerp bestemmingsplan ‘Natuurbelevingscentrum Buiten’Staatscourant
30 okt 2019Ontwerp bestemmingsplan ‘Natuurbelevingscentrum Buiten’Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
11 dec 2019VerkeersbesluitStaatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
16 jan 2020Vaststelling wijzigingen CAR-UWO Metropoolregio EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
13 jan 2020Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum EindhovenBlad gemeenschappelijke regeling
31 dec 2019Verordening rioolheffing 2020Gemeenteblad
31 dec 2019Verordening onroerende zaakbelastingen 2020Gemeenteblad
31 dec 2019Verordening afvalstoffenheffing 2020Gemeenteblad
31 dec 2019Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020Gemeenteblad
31 dec 2019IntrekkingsbesluitGemeenteblad
31 dec 2019Huisvestingsverordening Waalre 2020-2023Gemeenteblad
31 dec 2019Legesverordening 2020Gemeenteblad
24 dec 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)Blad gemeenschappelijke regeling
23 dec 2019Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Waalre, 2019Gemeenteblad
 4 nov 2019Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Waalre 2019Gemeenteblad
 4 nov 2019Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Aalst 2020Gemeenteblad
 1 nov 2019Damoclesbeleid gemeente WaalreGemeenteblad

Beschikkingen

DatumBekendmakingBron
17 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Markt 1/Willibrorduslaan 2 te WaalreGemeenteblad
17 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 4 (Landgoed Achtervoorde) te WaalreGemeenteblad
17 jan 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bolksheuvel 50 te WaalreGemeenteblad
17 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 35 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Besluit vaststelling hogere grenswaarden, Den Hof 146 en 144a t/m 144e te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Primulalaan 38 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Willibrorduslaan 130 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 146 en 144a t/m 144e te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), De Neerheide 4 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bolksheuvel 50 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Eindhovenseweg 56 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Watermolen 10 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Van Elderenlaan 18-20 te WaalreGemeenteblad
10 jan 2020Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, De Bus 6 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Petunialaan 4 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 27 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Beekdael 20 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Elandlaan 1a te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoogh Waalre (Waalre, sectie A nrs. 5802 en 6098) te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Schoonoordhof 17 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 11 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Heuvelse Putten (Waalre A nrs 6025 en 6026) te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Edelweisslaan 3 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Jan van Rotselaerlaan 13 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 134 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 66 (Landgoed Eeckenrhoode) te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Watermolen 3 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Michiel de Ruyterstraat e.o. te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prinses Margrietlaan 4 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prinses Margrietlaan 4 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Heuvelstraat 18 te WaalreGemeenteblad
 3 jan 2020Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), J.H.M. Kerssemakerslaan 3 te WaalreGemeenteblad
30 dec 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, De Bus 6 te WaalreGemeenteblad
30 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 12 te WaalreGemeenteblad
30 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 11 te WaalreGemeenteblad
30 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Marijkelaan 1 te WaalreGemeenteblad
20 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Grootveld 14 te WaalreGemeenteblad
20 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Irenelaan 9 te WaalreGemeenteblad
20 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 113 te WaalreGemeenteblad
20 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Blokvenlaan 14a te WaalreGemeenteblad
20 dec 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Koningin Wilhelminalaan 66 (Landgoed Eeckenrhoode) te WaalreGemeenteblad
20 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Petunialaan 2b te WaalreGemeenteblad
20 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Hoevenakkers 2 t/m 100 te WaalreGemeenteblad
20 dec 2019Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Winterbleeck 4 te WaalreGemeenteblad
13 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Sedumlaan 6 te WaalreGemeenteblad
13 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Akkerstraat 12 te WaalreGemeenteblad
13 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 27 te WaalreGemeenteblad
13 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 11 te WaalreGemeenteblad
13 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Liatrislaan 11 te WaalreGemeenteblad
13 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 83 te WaalreGemeenteblad
13 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 36 te WaalreGemeenteblad
13 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Juliana de Lannoylaan 6 te WaalreGemeenteblad
13 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 2a te WaalreGemeenteblad
 6 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hyacintlaan 23 te WaalreGemeenteblad
 6 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dokter Wachterslaan 2 en 4 te WaalreGemeenteblad
 6 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Markt 9 en 10 te WaalreGemeenteblad
 6 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lelielaan 11 te WaalreGemeenteblad
 6 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 25 te WaalreGemeenteblad
 6 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Liatrislaan 12 te WaalreGemeenteblad
 6 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 8 te WaalreGemeenteblad
 6 dec 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Berkenlaan 5 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 36 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Edelweisslaan 3 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Juliana de Lannoylaan 6 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Leenderweg 4 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Markt 25a te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 130 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 31 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Gebr. De Koningplantsoen 19 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 46 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Prinses Margrietlaan 6 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrordushof 9, 27 en 29 te WaalreGemeenteblad
29 nov 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Dreefstraat 8 te WaalreGemeenteblad
22 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Prins Clauslaan 11 te WaalreGemeenteblad
22 nov 2019Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 42 te WaalreGemeenteblad
22 nov 2019Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Maximiliaanlaan 1 te WaalreGemeenteblad
22 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Eikenlaan 16 te WaalreGemeenteblad
15 nov 2019Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Prins Clauslaan 11 te WaalreGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), J.H.M. Kerssemakerslaan 3 te WaalreGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 25 te WaalreGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 134 te WaalreGemeenteblad
15 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Ekenrooisestraat 14 te WaalreGemeenteblad
15 nov 2019Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Petunialaan 11 en 13 te WaalreGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heuvelse Putten (gemeente Waalre, sectie A nummers 6025 en 6026) te WaalreGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Petunialaan 2b te WaalreGemeenteblad
15 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Markt 6 te WaalreGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoogstraat 6 te WaalreGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vlasrootlaan 28 te WaalreGemeenteblad
 8 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Winterbleeck 5 te WaalreGemeenteblad
 8 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Meerbergsche laan 11 te WaalreGemeenteblad
 8 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Baron Van Wijnbergenplantsoen 11 te WaalreGemeenteblad
 8 nov 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, De Hoevenakkers 2 t/m 100 te WaalreGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Berkenlaan 5 te WaalreGemeenteblad
 8 nov 2019Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 27 te WaalreGemeenteblad
 8 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Gestelsestraat 14 te WaalreGemeenteblad
 8 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Koningin Julianalaan 3 te WaalreGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Akkerstraat 12 te WaalreGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 27 te WaalreGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 42 te WaalreGemeenteblad
 1 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Baron Van Wijnbergenplantsoen 9 te WaalreGemeenteblad
 1 nov 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Bleeck 3 te WaalreGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Michiel de Ruyterstraat e.o. te WaalreGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prins Clauslaan 11 te WaalreGemeenteblad
25 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 66 (Landgoed Eeckenrhoode) te WaalreGemeenteblad
25 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Eikenlaan 16 te WaalreGemeenteblad
25 okt 2019Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Edelweisslaan 3 te WaalreGemeenteblad
25 okt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Akeleilaan 17 te WaalreGemeenteblad
25 okt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Ansbalduslaan 64 te WaalreGemeenteblad
25 okt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Emmastraat 1 te WaalreGemeenteblad
25 okt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Gemeente Waalre, sectie A nummer 6053 te WaalreGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
13 dec 2019Mededeling aangepaste ophaaldag afval verzamelcontainers hoogbouwGemeenteblad
13 dec 2019Mededeling aangepaste ophaaldag afval verzamelcontainers hoogbouwGemeenteblad
13 dec 2019Mededeling aangepaste ophaaldag afvalGemeenteblad
13 dec 2019Mededeling aangepaste ophaaldag afvalGemeenteblad

Bekendmaking Groene Kaart Bescherming bomen Waalre

Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat gedurende de hieronder genoemde termijn ter inzage ligt de Groene Kaart Bescherming bomen Waalre.

Het ontwerp Groene Kaart Bescherming bomen Waalre ligt vanaf 24 december 2019 tot en met 4 februari 2020 ter inzage. U kunt het ontwerp Groene Kaart Bescherming Bomen Waalre gedurende de hierboven genoemde termijn inzien bij de receptie van Het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Tijdens de hiervoor vermelde termijn kunt u het plan hieronder eveneens digitaal raadplegen.

Eenieder kan, gedurende de hierboven genoemde termijn van 6 weken, een mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Reacties kunnen niet via e-mail worden ingediend.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u gedurende de hierboven genoemde termijn een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Documenten

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.