De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl), of de Staatscourant. Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
24 mrt 2021Ontwerp bestemmingsplan ‘Bergtaete’ gemeente WaalreStaatscourant

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
 9 jun 2021Verkeersbesluit voor het afsluiten van een deel van Trolliuslaan voor gemotoriseerd verkeerStaatscourant
12 mei 2021Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Frederik Hendrikstraat, ter hoogte van nr. 36Staatscourant
22 apr 2021Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Gladioluslaan, ter hoogte van nr. 34Staatscourant
22 apr 2021Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Burgemeester Van DommelenlaanStaatscourant
22 apr 2021Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Nassaustraat ter hoogte van nr. 6Staatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
11 jun 2021Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE (2021)Gemeenteblad
 9 jun 2021Mandaatbesluit bevoegdheden subsidieverordenng investeringen regionaal ontwikkelingsfonds werklocaties SGE 2021.Gemeenteblad
21 mei 2021Opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en OpvangGemeenteblad
17 mei 2021Beleidsregels aanpak woonoverlastGemeenteblad
14 mei 2021ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENINGGemeenteblad
14 apr 2021Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 gemeente Waalre (TONK)Gemeenteblad
31 mrt 2021Besluit aanwijzen tijdvak zonnepanelenproject gemeente WaalreGemeenteblad

Beschikkingen

DatumBekendmakingBron
18 jun 2021Besluit ontheffing, Velddreef 11 te WaalreGemeenteblad
18 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 29 te WaalreGemeenteblad
18 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gestelsestraat (Aalst, E nummer 1919) te WaalreGemeenteblad
18 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Nassaustraat 3 te WaalreGemeenteblad
18 jun 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Mozartlaan 11 te WaalreGemeenteblad
18 jun 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hostalaan 3 te WaalreGemeenteblad
18 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Heuvelstraat 18 te WaalreGemeenteblad
18 jun 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Prunellalaan 11 t/m 31 (oneven) en 33 t/m 63 (oneven te WaalreGemeenteblad
18 jun 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Oliemolen 7 te WaalreGemeenteblad
11 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoogstraat 6 te WaalreGemeenteblad
11 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prunellalaan 1-g te WaalreGemeenteblad
11 jun 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Vincent Cleerdinlaan 26 te WaalreGemeenteblad
11 jun 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 18 te WaalreGemeenteblad
11 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 18 te WaalreGemeenteblad
11 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 24 te WaalreGemeenteblad
11 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Velddreef 2 te WaalreGemeenteblad
11 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vonderveld 17 te WaalreGemeenteblad
11 jun 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Van Dijklaan 11 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), J.H.M. Kerssemakerslaan 3 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 37 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Goudenregenlaan 16 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Vlasrootlaan 32 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Uijenstraat 24a te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), terrein voorheen Trolliuslaan 7 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 7 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Schoonoordhof 25 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Johann Strausslaan 35 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hooghbeemd 8 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 110a te WaalreGemeenteblad
28 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Ansbalduslaan 30 te WaalreGemeenteblad
28 mei 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Anemonelaan 2 te WaalreGemeenteblad
28 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 69a te WaalreGemeenteblad
28 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Kastanjelaan 3 te WaalreGemeenteblad
28 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Akkerstraat 24 te WaalreGemeenteblad
28 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 14 te WaalreGemeenteblad
28 mei 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vlasrootlaan 32 te WaalreGemeenteblad
28 mei 2021Besluit omgevingsvergunningsvrij, Lissevenlaan 8 te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 4-c te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Goudenregenlaan 16 te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Nassaustraat 3 te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Jacob Ruisdaellaan 11 te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Prins Constantijnlaan 12 te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Mozartlaan 20 te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Laarstraat 46 te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 44-d te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Blokvenlaan 39 te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 1-b te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Velddreef 1 te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vlasrootlaan 32 te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Azalealaan 18 te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Park de Meeris (Waalre, sectie A. Nr. 6060 ged.) te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Mecklenburglaan 4 te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Adriaen van Ostadelaan 18 te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 6 te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dijkbeemd 15 te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Ansbalduslaan 29 te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Molenstraat 46a te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heiveld 2 te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 4c te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Bergstraat 1a te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 35 te WaalreGemeenteblad
14 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Egellaan 13 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), J.H.M. Kerssemakerslaan 3 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Karel de Stoutelaan 1 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 17 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 11 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Bertelindislaan 29 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Het Fort 34 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lelielaan 12 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 25 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 4c te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 91a te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Kerkstraat 10 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Grootveld 15 te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 41a te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat tot aansluiting Heikantstraat te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 23 te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Azalealaan 18 te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dennelaan 1 te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Dreefstraat 37 te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Watermolen 5 te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Willem Smuldersplein 4a te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Vonderveld 9 te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Dommelseweg 5 te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Velddreef 11 te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Achtereindsestraat 4c te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vincent Cleerdinlaan 26 te WaalreGemeenteblad
30 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Michiel de Ruyterstraat 30 te WaalreGemeenteblad
23 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vivaldilaan 8 te WaalreGemeenteblad
23 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat 23 te WaalreGemeenteblad
23 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Hogt 13 te WaalreGemeenteblad
23 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Huipen 64 te WaalreGemeenteblad
23 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heijacker 2 te WaalreGemeenteblad
23 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Engelse Tuin 1 te WaalreGemeenteblad
23 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hostalaan 3 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Leenderweg 4 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heuvelstraat 3 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Parklaan 2 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Asterlaan 11 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Velddreef 1 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Haydnlaan 9 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Fazantlaan ongenummerd (Waalre, A nrs 5967, 5968 en 5970) te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Watermolen 5 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Wollenbergstraat 23 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen van Ostadelaan 18 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Watermolen 5 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), De Ganzenwei 4 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Schoonoordstraat 3 te WaalreGemeenteblad
 9 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Blokvenlaan 5 te WaalreGemeenteblad
 9 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hooghbeemd 8 te WaalreGemeenteblad
 9 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mozartlaan 20 te WaalreGemeenteblad
 9 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Van Dijklaan 11 te WaalreGemeenteblad
 9 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bertelindislaan 29 te WaalreGemeenteblad
 9 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Paradijslaan 15 te WaalreGemeenteblad
 9 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 23 te WaalreGemeenteblad
 9 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hoge Duinlaan 6 te WaalreGemeenteblad
 9 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Ansbalduslaan 14 te WaalreGemeenteblad
 2 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mozartlaan 11 te WaalreGemeenteblad
 2 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bergstraat 1a te WaalreGemeenteblad
 2 apr 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Kerkstraat 10 te WaalreGemeenteblad
 2 apr 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Uijenstraat 20 te WaalreGemeenteblad
 2 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 66 te WaalreGemeenteblad
 2 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dijkbeemd 15 te WaalreGemeenteblad
 2 apr 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 110a te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mecklenburglaan 4 te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Eindhovenseweg 61-b te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Haydnlaan 9 te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Intrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 20 te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 46a te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hortensialaan 1 te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat tot aansluiting Heikantstraat te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heistraat 48 (kavel A) te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Koningin Wilhelminalaan 66 te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Broekweg 34 te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heiveld 2 te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Uijenstraat 24a te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid), Willem Smuldersplein 4a te WaalreGemeenteblad
24 mrt 2021Besluit intrekken omgevingsvergunning (uitgebreid), Burgemeester Mollaan 1a te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heijacker 2 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Engelse Tuin 1 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vonderveld 9 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 13 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Pastoor Van der Heijdenstraat 14 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Vlasrootlaan 32 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Prunellalaan 11 t/m 31 (oneven) en 33 t/m 63 (oneven) te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 35 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Mededeling ontvangst melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen, Lissevenlaan 25 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), K.L.H. van der Puttlaan 15 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 14 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Wollenbergstraat 26 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hortensialaan 1 te WaalreGemeenteblad
19 mrt 2021Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prins Constantijnlaan 12 te WaalreGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
11 jun 2021Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Ansbalduslaan 29 te WaalreGemeenteblad
 4 jun 2021Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Burgemeester Mollaan 1a te WaalreGemeenteblad
21 mei 2021Mededeling ontvangst melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen, Heistraat 56-58 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2021Hoorzitting commissie bezwaarschriftenGemeenteblad
 7 mei 2021Mededeling wijziging ophaaldag afvalGemeenteblad
 7 mei 2021Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Heikantstraat 23b te WaalreGemeenteblad
 3 mei 2021Mededeling ontvangst melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen, Lissevenlaan 25 te WaalreGemeenteblad
16 apr 2021Mededeling wijziging ophaaldag afvalGemeenteblad
 9 apr 2021Mededeling ontvangst melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen, Papaverlaan 11 te WaalreGemeenteblad
 9 apr 2021Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Lissevenlaan 18 te WaalreGemeenteblad
26 mrt 2021Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Petunialaan 19 te WaalreGemeenteblad

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.