De gemeente Waalre maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de wettelijk voorgeschreven wijze, namelijk door publicatie in het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl), of de Staatscourant. Als extra service worden de bekendmakingen en kennisgevingen ook nog in het huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Op deze pagina tonen wij een overzicht van de bekendmakingen van de afgelopen 2 maanden.

Bestemmingsplannen

DatumBekendmakingBron
29 mei 2019Ontwerp bestemmingsplan ‘De Keizer’Staatscourant
25 apr 2019Ontwerp bestemmingsplan ‘Herziening Michiel de Ruyterstraat 2018’Staatscourant
25 apr 2019Ontwerp bestemmingsplan ‘Herziening Michiel de Ruyterstraat 2018’Gemeenteblad
11 apr 2019Ontwerp bestemmingsplan ‘De Boslaantjes, Waalre Noord’Staatscourant
11 apr 2019Ontwerp bestemmingsplan ‘De Boslaantjes, Waalre Noord’Gemeenteblad

Verkeersbesluiten

DatumBekendmakingBron
 8 mei 2019VerkeersbesluitStaatscourant
17 apr 2019VerkeersbesluitStaatscourant
10 apr 2019VerkeersbesluitStaatscourant
27 mrt 2019Verkeersbesluit (herzien)Staatscourant
27 mrt 2019VerkeersbesluitStaatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
20 jun 2019Besluit aanwijzing betalingsfiatteur gemeente WaalreGemeenteblad
31 mei 2019Beleidsregels Participatiewet Waalre (2018)Gemeenteblad
27 mei 2019Budgethoudersregeling 2018 gemeente WaalreGemeenteblad
23 mei 2019Lijst toezichthouders Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
16 mei 2019Intrekkingsbesluit verordening clientenparticipatie sociale werkvoorziening 2008Gemeenteblad
 9 mei 2019CONTROLEPROTOCOL 2018-2021 METROPOOLREGIO EINDHOVENBlad gemeenschappelijke regeling
 7 mei 2019STATUUT OVERLEGORGANEN METROPOOLREGIO EINDHOVEN 2019Blad gemeenschappelijke regeling
 7 mei 2019Reglement burgerlijke stand Waalre 2019Gemeenteblad
 6 mei 2019Beleidsregel benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dagGemeenteblad
 6 mei 2019Beleidsregel aanwijzing incidentele trouwlocatie tot huis der gemeenteGemeenteblad
29 apr 2019Nota Grondbeleid Waalre 2019Gemeenteblad
16 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
16 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent de directeur Directiestatuut Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
15 apr 2019Regeling melden vermoeden misstand 2019 gemeente WaalreGemeenteblad
15 apr 2019Klachtenregeling ongewenst gedrag 2019 gemeente WaalreGemeenteblad
11 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent klachten Klachtenregeling Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Verordening van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent financiën Financiële verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Verordening van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent bekendmaken en kennisgeving Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2018Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Verordening van het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden rechtspositieregeling personeel Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013Blad gemeenschappelijke regeling
11 apr 2019Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent vergaderingen algemeen bestuur Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling
 8 apr 2019Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente WaalreGemeenteblad

Beschikkingen

DatumBekendmakingBron
21 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), August Sniederslaan 7 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Maximiliaanlaan 1 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Loon 5 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lupinelaan 20 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Offenbachlaan 5 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prinses Margrietlaan 6 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Victor J.M. Swanelaan 20 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hollandsestraat ongenummerd (Waalre, C 1879) te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Hostalaan 3 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Van Dijklaan 14 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Alsemlaan 17 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 82 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 134 te WaalreGemeenteblad
21 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (uitgebreid), Markt 6 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Arembergstraat 14 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Buijtenste Meerken 2 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), K.L.H. van der Puttlaan 10 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 73 en 75 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 11 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Blikslagerij 71 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Buijtenste Meerken 9 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Hooghbeemd 18 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 49 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 46 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 16 te WaalreGemeenteblad
14 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 87 te WaalreGemeenteblad
 7 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 76a te WaalreGemeenteblad
 7 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 132a te WaalreGemeenteblad
 7 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Dommelseweg 6 te WaalreGemeenteblad
 7 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Valkenswaardseweg 14 te WaalreGemeenteblad
 7 jun 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Johann Strausslaan 28 te WaalreGemeenteblad
31 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Gestelsestraat 8 te WaalreGemeenteblad
31 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Blokvenlaan 30 te WaalreGemeenteblad
31 mei 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Spirealaan 4 te WaalreGemeenteblad
31 mei 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Baron van Wijnbergenplantsoen 9 te WaalreGemeenteblad
24 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Bolksheuvel 43 te WaalreGemeenteblad
24 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Swidbertstraat 1 te WaalreGemeenteblad
24 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Varendonk 48 te WaalreGemeenteblad
17 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 31 te WaalreGemeenteblad
17 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 43 te WaalreGemeenteblad
17 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Van Dijklaan 17H te WaalreGemeenteblad
17 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Frank van Bijnenlaan 2 te WaalreGemeenteblad
17 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Meester Slootsweg 3a te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Asterlaan 11 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Loonderweg 49 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hostalaan 3 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Mosbroekseweg 2 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Timmereind 5A te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Wagnerlaan 5 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 49-d te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 23 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Lissevenlaan 11 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Leenderweg 4 te WaalreGemeenteblad
10 mei 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Prins Mauritsweg 16 te WaalreGemeenteblad
 9 mei 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Willibrorduslaan 134 te WaalreGemeenteblad
 9 mei 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Willibrorduslaan 25b te WaalreGemeenteblad
 9 mei 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Loonderweg 43 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Maximiliaanlaan 1 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Primulalaan 38 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Raadhuisstraat 87 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 16 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Antoon Coolenlaan 10 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Burgemeester Mollaan 11 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Dreefstraat 49a te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Het Fort 50 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heuvelrijt 16 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Smeleweg 4 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Lavendellaan 7 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Willibrordushof te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Oliemolen 3 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Daslaan 53 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Den Hof 82 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hollandsestraat ongenummerd te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Markt 6 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Hooghbeemd 18 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Johann Strausslaan 28 te WaalreGemeenteblad
26 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Alsemlaan 17 te WaalreGemeenteblad
19 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Blikslagerij 71 te WaalreGemeenteblad
19 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Swidbertstraat 1 te WaalreGemeenteblad
19 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 46 te WaalreGemeenteblad
19 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Van Dijklaan 17-h te WaalreGemeenteblad
19 apr 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Heikantstraat 31 te WaalreGemeenteblad
19 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Varendonk 48 te WaalreGemeenteblad
19 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Heikantstraat 23 te WaalreGemeenteblad
19 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Willibrorduslaan 132a te WaalreGemeenteblad
19 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Arembergstraat 14 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Chromerij 31 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), August Sniederslaan 7 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Adriaen Poirterslaan 26 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Broekweg 14 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 13 te WaalreGemeenteblad
12 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Swidbertstraat 20 te WaalreGemeenteblad
 8 apr 2019Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo aanvraag omgevingsvergunning, Heikantstraat 23 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Timmereind naast nummer 1 (Waalre, C 1664) te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Mededeling ontvangst melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Raadhuisstraat 6 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Baron van Wijnbergenplantsoen 9 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Gestelsestraat 8 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Het Fort 50 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Lavendellaan 7 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Meester Slootsweg 3a te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Van Dijklaan 14 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Willem Smuldersplein 9 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Molenstraat 8 te WaalreGemeenteblad
 5 apr 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Winterbleeck 4 te WaalreGemeenteblad
 1 apr 2019Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Watermolen 2 te WaalreGemeenteblad
 1 apr 2019Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreid), Markt 6 te WaalreGemeenteblad
29 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Prins Mauritsweg 16 te WaalreGemeenteblad
29 mrt 2019Besluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Phloxlaan 20 te WaalreGemeenteblad
29 mrt 2019Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Watermolen 1 te WaalreGemeenteblad
29 mrt 2019Mededeling ontvangst melding bodemenergiesysteem, Molenvenlaan 10 te WaalreGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
31 mei 2019Mededeling wijziging ophaaldag afvalGemeenteblad
20 mei 2019Mededeling wijziging ophaaldag afvalGemeenteblad
19 apr 2019Mededeling wijziging ophaaldag afvalGemeenteblad
12 apr 2019Handhavingsbeleid veiligheidsregio’s industriële veiligheid 2018 – 2022Blad gemeenschappelijke regeling
12 apr 2019Mededeling wijziging ophaaldag afvalGemeenteblad
12 apr 2019Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018Blad gemeenschappelijke regeling

Archief bekendmakingen

Bekijk oudere bekendmakingen in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.