Wet open overheid (Woo)

Een Woo-verzoek (voorheen Wob) is een aanvraag voor het openbaar maken van informatie. Het moet daarbij gaan om informatie die verband houdt met de publieke taak van de gemeente.

U kunt uw Woo-verzoek het beste schriftelijk of per email via gemeente@waalre.nl indienen. Richt u zich tot het bestuursorgaan (raad, college, burgemeester, heffingsambtenaar of invorderingsambtenaar) die over de informatie beschikt.

Vermeld in uw verzoek altijd dat het gaat om een Woo-verzoek. Beschrijf zo precies mogelijk over welk bestuurlijk onderwerp (publieke taak) het gaat, om welke of wat voor soort documenten/bestanden het gaat, over welke periode het gaat en voeg uw contactgegevens toe. Als u vraagt om kopieën dan moet u mogelijk op grond van de Legesverordening een vergoeding betalen.

Na ontvangst

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente.

Als blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, dan wordt uw informatieverzoek doorgestuurd. U krijgt in dat geval hiervan bericht.

Hoe lang duurt het?

Binnen 4 weken na ontvangst van het Woo-verzoek wordt een besluit genomen. Als 4 weken te weinig tijd is of er is onduidelijkheid over het verzoek, dan ontvangt u ook van ons bericht.