Speelruimte Waalre

In de gemeente Waalre wordt permanent geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare speelplekken. Dit betekent dat de openbare speelruimte in uw buurt de komende jaren mogelijk gaat veranderen. Op deze pagina leest u alle informatie over het beleid, de actuele herinrichtingstrajecten, de planning voor de komende jaren en hoe u zelf een initiatief kunt indienen. 

Speelruimtebeleid

Op 11 juli 2017 stelde de gemeenteraad het speelruimtebeleidsplan Waalre 2017-2025 (PDF, 12.7 MB) vast. Belangrijke thema's die centraal staan in het beleid zijn: natuurlijk spelen, samenwerking tussen lokale partners én met bewoners, duurzaamheid, een betere spreiding van de speelplekken en een divers aanbod aan speelplekken voor een brede doelgroep.

Speelplekken 2019

In 2019 worden twee speelplekken omgevormd, één speelplek compleet heringericht en een locatie gezocht voor één nieuwe speelplek. Onderstaand de vier speelplekken die in 2019 een kwaliteitsimpuls krijgen. Per speelplek vindt u meer informatie over bijeenkomsten, ontwerptekeningen, de planning en heeft u de mogelijkheid om uw wensen of ideeën door te geven.

Twee schoolpleinen semi-openbaar

Per 1 januari 2018 zijn de schoolpleinen van basisschool De Wilderen en basisschool De Drijfveer ook na schooltijd openbaar toegankelijk terrein. De jeugd kan daardoor ook na schooltijd spelen op deze twee schoolpleinen. De pleinen vormen daarmee een aanvulling op de openbare speelvoorzieningen in Waalre.

Meedenken bij herinrichting in uw buurt

Wanneer er daadwerkelijk met de speelplek(ken) bij u in de buurt aan de slag wordt gegaan, ontvangt u ter zijne tijd een uitnodiging om mee te denken over de inrichting van de speelplek bij u in de buurt.

Indienen initiatieven

Heeft u zelf een idee, melding, vraag of een initiatief met betrekking tot de speelruimte bij u in de buurt? Stuur ons dan een bericht via Melding woon- of leefomgeving.

Overzicht herinrichtingstrajecten