Speelruimte Waalre

In de gemeente Waalre wordt blijvend geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare speelplekken. Er wordt jaarlijks gecontroleerd op veiligheid en er is een programma om de speelplekken één voor één helemaal of gedeeltelijk te herzien. Voor een groot gedeelte van de speelplekken in de gemeente is dat de afgelopen 5 jaar al gebeurd. Voor enkele plekken gaat dit in de komende jaren nog gebeuren. Op deze pagina leest u informatie over het beleid, de actuele herinrichtingstrajecten, de planning voor de komende jaren en hoe u zelf een initiatief kunt indienen.

Speelruimtebeleid

Op 11 juli 2017 stelde de gemeenteraad het speelruimtebeleidsplan Waalre 2017-2025 vast. Belangrijke thema's die centraal staan in het beleid zijn: natuurlijk spelen, samenwerking tussen lokale partners én met bewoners, duurzaamheid, een betere spreiding van de speelplekken en een divers aanbod aan speelplekken voor een brede doelgroep. Bij het beleidsplan hoort een uitvoeringsprogramma waarin per jaar staat aangegeven wanneer speelplekken worden heringericht.

Speelplekken 2022

In mei 2022 zijn de speelplekken aangelegd voor de terreinen aan de Bolderiklaan, Hermelijnlaan, het Gebroeders de Koningplantsoen en gedeeltelijk aan het Dommelveld. Na een inventarisatie met omwonenden is een aantal ontwerpen per speelplek gemaakt. Het voorkeursontwerp van de gemeente en omwonenden is aangelegd.

Voor de Hutdijk, het Grootveld, de Hyacintlaan en de Ganzenwei gaan we met de inbreng van bewoners en kinderen een aantal speelplekken herinrichten. Deze speelplekken worden in het vierde kwartaal van 2022 en begin 2023 aangelegd.

Twee schoolpleinen semi-openbaar

Per 1 januari 2018 zijn de schoolpleinen van basisschool De Wilderen en basisschool De Drijfveer ook na schooltijd openbaar toegankelijk terrein. De jeugd kan daardoor ook na schooltijd spelen op deze twee schoolpleinen. De pleinen vormen daarmee een aanvulling op de openbare speelvoorzieningen in Waalre.

Nieuwe speelplekken

In het uitvoeringsprogramma zijn een aantal nieuwe speelplekken opgenomen. De inrichting daarvan wordt meegenomen bij de herinrichting van het openbaar gebied of bij de inrichting van nieuwe woonbuurten. Zo is in 2021 een speelplek in ‘de Boslaantjes’ in Waalr-Noord ingericht. Bij de herinrichting van het openbaar gebied aan de Michiel de Ruyterstraat wordt begin 2023 ook daar een speelplek ingericht.

Meedenken bij herinrichting in uw buurt

Wanneer er daadwerkelijk met de speelplek(ken) bij u in de buurt aan de slag wordt gegaan, ontvangt u ter zijne tijd een uitnodiging om mee te denken over de inrichting van de speelplek bij u in de buurt.

Indienen initiatieven

Heeft u zelf een idee, melding, vraag of een initiatief met betrekking tot de speelruimte bij u in de buurt? Stuur ons dan een bericht via Melding wegen en bestrating.

Overzicht herinrichtingstrajecten

Hieronder staan de speelplekken in Waalre. Per speelplek vindt u meer informatie over de herinrichting en/of realisatie van die plek.