Speelruimte Waalre

In de gemeente Waalre wordt permanent geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare speelplekken. Dit betekent dat de openbare speelruimte in uw buurt de komende jaren mogelijk gaat veranderen. Op deze pagina leest u alle informatie over het beleid, de actuele herinrichtingstrajecten, de planning voor de komende jaren en hoe u zelf een initiatief kunt indienen. 

Speelruimtebeleid

Op 11 juli 2017 stelde de gemeenteraad het speelruimtebeleidsplan Waalre 2017-2025 (PDF, 12.7 MB) vast. Belangrijke thema's die centraal staan in het beleid zijn: natuurlijk spelen, samenwerking tussen lokale partners én met bewoners, duurzaamheid, een betere spreiding van de speelplekken en een divers aanbod aan speelplekken voor een brede doelgroep.

Speelplekken 2021

In 2021 gaan we met de inbreng van bewoners en kinderen een aantal speelplekken herinrichten. Deze speelplekken worden in het vierde kwartaal van 2021 en begin 2022 aangelegd. Hieronder staan de speelplekken waarmee we momenteel als gemeente bezig zijn. Per speelplek vindt u meer informatie over de herinrichting en/of realisatie van die plek.

Twee schoolpleinen semi-openbaar

Per 1 januari 2018 zijn de schoolpleinen van basisschool De Wilderen en basisschool De Drijfveer ook na schooltijd openbaar toegankelijk terrein. De jeugd kan daardoor ook na schooltijd spelen op deze twee schoolpleinen. De pleinen vormen daarmee een aanvulling op de openbare speelvoorzieningen in Waalre.

Meedenken bij herinrichting in uw buurt

Wanneer er daadwerkelijk met de speelplek(ken) bij u in de buurt aan de slag wordt gegaan, ontvangt u ter zijne tijd een uitnodiging om mee te denken over de inrichting van de speelplek bij u in de buurt.

Indienen initiatieven

Heeft u zelf een idee, melding, vraag of een initiatief met betrekking tot de speelruimte bij u in de buurt? Stuur ons dan een bericht via Melding wegen en bestrating.

Overzicht herinrichtingstrajecten