Hondenuitlaatregels

Er zijn geen speciale hondenuitlaatplaatsen binnen de gemeente. 

Met de hieronder genoemde regels in acht genomen, kunt u uw hond uitlaten.

Binnen de bebouwde kom

  • is het verplicht om de uitwerpselen van uw hond op te ruimen;
  • is het verplicht om uw hond aan te lijnen;
  • zijn bepaalde locaties verboden terrein, o.a. speeltuintjes, trapvelden en begraafplaatsen.

Buiten de bebouwde kom

  • is het verplicht om de uitwerpselen van uw hond op te ruimen op het gedeelte van de weg dat bestemd is voor voetgangers en fietsers;
  • in het buitengebied kan uw hond op verschillende plaatsen een keer lekker (gecontroleerd) los rennen. In de gemeentelijke bossen moet uw hond wel aan de lijn.

In de gemeentelijke bossen

  • is het niet verplicht om de uitwerpselen van uw hond op te ruimen;
  • is het wel verplicht om uw hond aan te lijnen.

De gemeentelijke bossen kunt u herkennen aan de groene openstellingsbordjes die bij de toegangspaden staan.
In de gemeentelijke bossen is het niet wenselijk dat honden los door de bossen struinen. Flora en fauna kunnen door loslopende/rondstruinende honden worden verstoord. Recreanten, kleine kinderen, sporters en senioren vinden het vaak onplezierig en soms bedreigend als een hond plotseling op hen af komt rennen.

Opruimmiddelen

Op diverse locaties waaronder de drie winkelcentra: Den Hof, Voldijn en de Bus staan dispensers voorzien van zakjes voor hondenpoep. Hondenbezitters kunnen hier een zakje uithalen waarmee ze de uitwerpselen van hun hond op kunnen ruimen. De overige locatie van de dispensers en hondenpoepbakken staan in onderstaand kaartje.

Handhaving

Waalre kent geen hondenbelasting. Toch zijn er afspraken nodig om te zorgen dat honden geen overlast veroorzaken voor medebewoners. De Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA) van de gemeente controleert of hondenbezitters deze afspraken ook naleven. Bij een overtreding kan de BOA een boete uitschrijven. Er is sprake van een overtreding als:

  • Uw hond niet aangelijnd is op de plaatsen waar dat wel moet
  • Uw hond aanwezig is op terrein dat verboden is voor honden
  • De uitwerpselen van uw hond niet worden opgeruimd waar dat wel moet

U kunt hondenoverlast aan de gemeente melden via het Meldpunt. Uw melding of klacht wordt doorgegeven aan de BOA.