Ongediertebestrijding

Heeft u vragen over het voorkomen en bestrijden van ongedierte. Zoals ratten, wespen en kakkerlakken? Deze kunt u stellen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Het KAD geeft onafhankelijk en deskundig advies over hoe u ongedierte kunt voorkomen en (zo nodig) bestrijden.

Voor ongedierte bestrijden en voorkomen op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk. Een bedrijf dat hierin specialist is kan u daarbij helpen. Een gecertificeerd bedrijf vindt u via het bedrijvenregister op KAD.nl.

Ratten en rattenoverlast melden

Overlast van ratten kunt u melden bij de gemeente en bij het KAD. Melden bij de gemeente kan via Fixi. Het KAD kunt u bereiken via 0317-419660. Geef alleen uw eigen melding door, dus niet namens meer adressen. Noem hierbij plaats, tijd en andere bijzonderheden. Ook overlast van ander ongedierte kunt u melden via de melding openbare ruimte.

Wanneer de gemeente ongedierte bestrijdt

Wij bestrijden ongedierte alleen:

 • In de openbare ruimte. Daarmee bedoelen we de straten, pleinen en parken. Dus niet in of rondom uw eigen woning.
 • Als het een gevaar kan vormen voor de gezondheid.

Overlast van ratten in uw eigen huis of tuin bestrijden wij dus niet. We vragen u wel om deze overlast te melden. Zo kunnen wij de overlast in een buurt of wijk in de gaten houden.

Wat er gebeurt met uw melding

Het KAD behandelt uw melding. Zijn er veel meldingen over een plek? Of valt er iets anders op? Dan geeft het KAD dit door aan de gemeente.

Hoe kunt u zien of er ergens zwarte ratten zitten?

 • uitwerpselen: donker, spoelvormig met spitse uiteinden, gemiddeld 1 cm lang en 2-3 mm dik
 • voetsporen en buiksmeersporen in stof
 • veegsporen op plaatsen waar ratten dezelfde route kiezen
 • ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl dit in de omgeving wel aanwezig is
 • knaagsporen aan onder meer vruchtdragende struiken, verpakkingsmateriaal, houten vloeren, isolatiemateriaal, kabels en leidingen

Wat u zelf kunt doen tegen rattenoverlast

Houd uw omgeving en ruimte schoon

 • Maak kieren en gaten dicht in huis en in schuren. Denk aan de dakranden
 • Ruim vuilnis op in een afvalcontainer
 • Sla voer op in metalen bakken die goed sluiten
 • Sluit dierverblijven goed af
 • Strooi geen voer, maar gebruik voederbakken
 • Haal voor zonsondergang overgebleven voer weg
 • Houd de tuin netjes en ruim gevallen bessen en noten op
 • Voorkom schuilplaatsen tussen de houtopslag en vlonders
 • Snoei klimplanten tegen de gevel of haal ze helemaal weg

Onderneem zelf actie

 • Plaats rattenklemmen. U kunt deze zelf kopen. Gebruik geen rattengif! Zet de rattenklem op de looproute van ratten, bij een muur of schutting. Voor meer advies kunt u eventueel contact opnemen met het KAD.
 • Ruim rattenkeutels op en draag hierbij handschoenen en een mondkapje.
 • Informeer buren en pak de rattenoverlast samen aan.
 • Gooi dode ratten weg. Let op: ratten horen bij het restafval. Of breng ze naar de milieustraat.
 • Neem uw eigen verantwoordelijkheid en meld overlast bij het KAD via 0317-419660 of meld het via de gemeente.
 • Schakel een gecertificeerd ongediertebestrijdingsbedrijf in.

​​

Klik hier om het organogram te vergroten.

Vleermuizen en steenmarters

Het komt steeds vaker voor dat vleermuizen en steenmarters opduiken in huizen en andere gebouwen. Soms leidt dit tot problemen. Beide diersoorten zijn wettelijk beschermd en mogen niet zomaar verjaagd worden. Bij overlast is het raadzaam een deskundige te raadplegen. Deze deskundige kan u van dienst zijn met advies en/of hulp ter plaatse.

Overlast

Heeft u overlast van vleermuizen of een steenmarter in een gebouw neem dan contact op met de Zoogdiervereniging of een certificeerde ongedierte bestrijder. Het probleem is vaak op te lossen door het nemen van kleine maatregelen. Meer informatie staat op de website www.zoogdiervereniging.nl.