Ongediertebestrijding

Ongedierte in en om uw woning is vervelend. Vaak kunt u dit zelf bestrijden. Soms zorgt ongedierte voor overlast en vormt het een bedreiging voor de volksgezondheid. 

Wat kunt u zelf doen?

Klein ongedierte als mieren, kakkerlakken, wespen, mollen en bladluizen rondom uw huis kunt u zelf bestrijden. Adressen van professionele ongediertebestrijders vindt u op internet. Heeft u overlast van ratten? Meld dit dan direct.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van overlast van ongedierte in de openbare ruimte (zoals parken en wegen). Overlast van ongedierte in de openbare ruimte kunt u online melden.

Zwarte ratten

Hoe kunt u zien of er ergens zwarte ratten zitten?

 • uitwerpselen: donker, spoelvormig met spitse uiteinden, gemiddeld 1 cm lang en 2-3 mm dik
 • voetsporen en buiksmeersporen in stof
 • veegsporen op plaatsen waar ratten dezelfde route kiezen
 • ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl dit in de omgeving wel aanwezig is
 • knaagsporen aan onder meer vruchtdragende struiken, verpakkingsmateriaal, houten vloeren, isolatiemateriaal, kabels en leidingen

Preventieve maatregelen

Bestrijding van ratten heeft alleen zin als u ook maatregelen neemt om ratten te voorkomen. 

 • ruim afval op
 • houd volières muis- en ratdicht
 • sluit voorraden dierenvoer af in een afsluitbare emmer of pot
 • gooi alleen tuinafval en geen etensresten op een composthoop
 • ruim afgevallen fruit op en haal bij vraatsporen het valfruit onmiddellijk weg
 • ben terughoudend met het voeren van tuinvogels. Gebruik voederplankjes voor vogels alleen bij (strenge) vorst en voer alleen in de ochtend
 • maak ventilatieopeningen en andere openingen in gevels, spouwmuren, deuren of daken dicht met roosters en gaas
 • vermijd begroeiing tegen bebouwing
 • stapel openhaardhout zodanig op dat er geen nestplaats mogelijk is

Vleermuizen en steenmarters 

Het komt steeds vaker voor dat vleermuizen en steenmarters opduiken in huizen en andere gebouwen. Soms leidt dit tot problemen. Beide diersoorten zijn wettelijk beschermd en mogen niet zomaar verjaagd worden. Bij overlast is het raadzaam een deskundige te raadplegen. Deze deskundige kan u van dienst zijn met advies en/of hulp ter plaatse.

Overlast

Heeft u overlast van vleermuizen of een steenmarter in een gebouw neem dan contact op met de Zoogdiervereniging of een certificeerde ongedierte bestrijder. Het probleem is vaak op te lossen door het nemen van kleine maatregelen. Meer informatie staat op de website www.zoogdiervereniging.nl.