Leegstand vergunningen tijdelijke verhuur

Hebt u een woning die leegstaat? Dan kunt u die tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Prijs

Gratis

Aanvragen

Aanvragen vergunning

Voorwaarden

U kunt een vergunning aanvragen voor de volgende leegstaande gebouwen:

  • een woning die te koop staat en nog nooit is bewoond (bijvoorbeeld nieuwbouwwoning);
  • een woning die te koop staat en waarin u gewoond heeft in de 12 maanden voordat het leeg kwam te staan;
  • een woning die te koop staat en die in 10 jaar voor de leegstand niet langer dan 3 jaar verhuurd is;
  • een huurwoning die gesloopt of opgeknapt wordt.

Procedure

Na ontvangst van uw aanvraag wordt deze beoordeeld, waarna wordt vastgesteld of u voor de leegstandswetvergunning in aanmerking komt. Na besluitvorming wordt u een beschikking toegezonden.