Woning huren

Er geldt één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit zijn de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).

In het SGE zijn de volgende woningcorporaties werkzaam: Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners Zij werken samen om deze regeling uit te voeren voor woningzoekenden in deze gemeenten.

Komt u in aanmerking?

Niet iedereen krijgt urgentie. U moet op zijn minst aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U zit in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen.
  • U heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd.
  • U heeft een woning nodig maar u kunt zelf geen andere woning kopen of huren.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 45.014 (prijspeil 2022).
  • U bent ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie.
  • U heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds.
  • U (of uw partner) heeft geen woningaanbod geweigerd.
  • U (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.
  • U (of uw partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst of blokkadelijst van de corporaties.

Uw situatie bepaalt ook wáár u uw urgentieaanvraag moet indienen (gemeente of woningcorporatie). Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen.

Situatie Urgentie Aan te vragen bij
Urgentieaanvraag per situatie
U verleent of ontvangt mantelzorg. Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U heeft kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning. U kunt alleen door omstandigheden niet meer in de woning blijven. Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U kunt vanwege psychische problemen niet goed functioneren in uw woonomgeving. Medische urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U heeft een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte nodig heeft. Medische urgentie WMO Een van de gemeenten in  het SGE
U zoekt een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering. Volkshuisvestelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken. Volkshuisvestelijke urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een instelling met intramurale setting. Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis. Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE

Hoe vraag ik urgentie aan?

Neem contact op met één van de deelnemende woningcorporaties. Welke corporatie u kiest, maak niet uit.

Vraag bij de woningcorporatie een aanvraagformulier op en vul het volledig in. Verzamel bewijsstukken die uw verhaal onderbouwen en stuur alles op. Daarna krijgt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt samen met u uw aanvraag besproken.

Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie (geen WMO), dan toetst een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente uw aanvraag. Wij toetsen aan de voorwaarden en criteria van de Urgentieverordening, bekijken uw situatie zorgvuldig en houden rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijken we naar wat u zelf hebt gedaan om woonruimte te vinden. Binnen 6 weken krijgt  u een besluit.

Zelf zoeken met urgentie

Urgent woningzoekenden kunnen zelf reageren op de website van Wooniezie op woningen die voor hen passend zijn. Bij woningen die voorrang bieden aan urgenten staat dit duidelijk vermeld.

De woningcorporaties doen nog wel een toets op passendheid van de woning (gebaseerd op o.a. inkomen, huishoudensgrootte). De woningcorporatie kijkt of een inwoner zelf op woningen kan reageren of niet. Dit hangt ook af van de situatie van de urgente en in welke categorie hij of zij is ingedeeld. Urgent woningzoekenden hebben altijd de mogelijkheid om te kiezen voor bemiddeling door een corporatie. In dat geval biedt de woningcorporatie een woning aan.

Na vier maanden zoekt de woningcorporatie mee

Lukt het een urgent woningzoekende niet om binnen vier maanden zelf een woning via Wooniezie te vinden, dan helpt de woningcorporatie mee. De corporatie doet dan binnen twee maanden een éénmalig, bindend aanbod voor een passende woning. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij de situatie van de urgent woningzoekende. Corporaties zijn afhankelijk van de woningen die vrij komen, daarom is het niet zeker dat de aangeboden woning aan alle wensen van de woningzoekende voldoet. Het tijdig vinden van een woning gaat bij urgentie vóór (alle) woonwensen. Als een urgent een woning door zelf zoeken of bemiddeling krijgt aangeboden, mag hij deze niet weigeren. Als de aangeboden woning tóch wordt geweigerd, vervalt de urgentiebeschikking en kan onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aangevraagd worden.

Wat doe ik als het niet eens ben met het besluit?

Maak dan binnen 6 weken na de datum die op het besluit staat bezwaar bij de Commissie Bezwaarschriften. Zij behandelt de bezwaarschriften voor alle gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het adres is:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Wat kost het aanvragen van urgentie?

Bij het indienen van de aanvraag betaalt u € 45,-. U krijgt dit bedrag alleen terug als u urgentie wordt toegewezen.

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar de website van Wooniezie.

Op de website van Wooniezie is alle informatie te vinden over sociale huurwoningen en  het aanvragen van urgentie voor een woning. Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

De deelnemende woningcorporaties zijn: Woonbedrijf, Woonpartners, woCom, Sint Trudo, Volksbelang, Compaen, Bergopwaarts, ‘thuis, Helpt Elkander en Wooninc.