• Aan- en verkoop van gemeentegrond

  Gemeente Waalre is terughoudend in de verkoop van openbaar groen. Snippergroen wordt alleen verkocht wanneer er voor nu en in de toekomst geen toegevoegde waarde voor de grond wordt verwacht.

 • AED locaties

  Op verschillende plaatsen in de gemeente is apparatuur beschikbaar die u kunt gebruiken als iemand een hartstilstand krijgt.

 • BuurtWhatsApp Waalre

  Buurtbewoners kunnen via de BuurtWhatsApp samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties melden bij de politie.

 • Hondenuitlaatregels

  Er zijn geen speciale hondenuitlaatplaatsen binnen de gemeente.

 • Huisvesting statushouders

  Dagelijks zijn de mensen die hun toevlucht zoeken in Nederland in het nieuws. Het is een grote opgave voor alle gemeenten in Nederland om voor deze grote groep mensen huisvesting te regelen.

 • Leegstand vergunningen tijdelijke verhuur

  Hebt u een woning die leegstaat? Dan kunt u die tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

 • Nadeelcompensatie en planschade

  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren.

 • Ongediertebestrijding

  Ongedierte in en om uw woning is vervelend. Vaak kunt u dit zelf bestrijden. Soms zorgt ongedierte voor overlast en vormt het een bedreiging voor de volksgezondheid.

 • Speelruimte

  In Waalre wordt permanent geïnvesteerd in de kwaliteit van openbare speelplekken. Lees meer over beleid en herinrichting.

 • Woning huren

  Zoekt u een huurwoning? Of heeft u met spoed woonruimte nodig? In het Stedelijk Gebied Eindhoven geldt één urgentieregeling