BuurtWhatsApp Waalre

Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen via de BuurtWhatsApp samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties vervolgens melden bij de politie.

WhatsApp-groepen

Per wijk, buurt of straat kan een WhatsApp-groep actief zijn. Op de overzichtskaart Buurtwhatsappgroepen (PDF, 2.9 MB) staan de verschillende groepen die actief zijn. In iedere Whatsapp-groep zit een beheerder, deze persoon staat in nauw contact met de wijkagent en de gemeente.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt uzelf aanmelden bij een bestaande groep, voorwaarde is wel dat u een mobiele telefoon met WhatsApp in uw bezit hebt. De beheerder voegt u dan toe aan de WhatsApp-groep. Mocht u op zoek zijn naar contactgegevens van een beheerder kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@waalre.nl.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een WhatsApp-groep te starten met buurtbewoners indien er nog geen WhatsApp-groep actief is in uw wijk. U kunt vrijblijvend contact opnemen met de gemeente voor meer informatie.

Melding maken

BuurtWhatsApp is een goed middel om elkaar in de buurt alert te houden bij verdachte situaties. Bent u getuige van een misdaad of ziet u een verdachte situatie? Twijfel niet en bel direct 112. Geen spoed, maar wel politie nodig? Belt u dan de politie via telefoonnummer 0900-8844. Maak daarnaast melding van de situatie in de BuurtWhatsApp en vermeld hierbij of u melding heeft gemaakt bij de politie.

Tips & Spelregels

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. We hebben een aantal tips en spelregels voor deelname aan de BuurtWhatsApp. Ook wijzen we u graag op de zogeheten SAAR-methode om WhatsApp-meldingen binnen de politieprocessen te laten passen.

 1. Minimumleeftijd
  • Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar
 2. Omtrek
  • Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt
  • Aan een BuurtWhatsApp kunnen maximaal 100 personen deelnemen
  • Afhankelijk van de grootte van uw wijk of buurt is het verstandig vooraf een omtrek te bepalen
  • Tip! Laat een beheerder van een BuurtWhatsApp uit een andere wijk deelnemen, zodat hij of zij informatie tussen groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw BuurtWhatsApp nog groter!
 3. Verdachte situaties/heterdaad
  • Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren
  • De politie komt alleen direct in actie bij een 112-melding. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112
  • Een verdacht persoon kan onschuldig zijn. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie
  • Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp? Laat dit dan aan de groep weten, zodat niet teveel telefoontjes naar de politie gaan
  • De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleringsfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw veiligheid
 4. Delen van foto's
  • Foto's kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs
  • Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto's van verdachten (online) openbaar te maken
  • Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep, waardoor het plaatsen van foto's weinig problemen oplevert met betrekking tot privacywetgeving
  • Wees echter terughoudend met het delen van foto's van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook
  • Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan ten behoeve van het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is
  • De signalementenkaart (PDF, 98.6 kB) dient als hulpmiddel voor het maken van een beschrijving van de verdachte (situatie)
 5. Geen overbodige berichten
  • Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, ziet u berichten die er écht toe doen mogelijk over het hoofd, of merkt u deze niet snel op. Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede groep worden geopend
 6. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR-methode. SAAR betekent het volgende:
  • S is Signaleer een misdaad of verdachte situatie
  • A is Alarmeer 112 bij spoed of bel 0900-8844
  • A is App om uw waarneming bekend te maken aan anderen
  • R is Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken. De bedoeling is het verstoren van de verdachte persoon, het stukmaken van de zaak. Doe dit alleen als dit veilig kan, zonder risico's. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon
 7. En verder:
  • De beheerder verifieert alle aanmeldingen van nieuwe deelnemers
  • De beheerder laat in meeste gevallen alleen deelnemers toe welke in de betreffende buurt wonen, maar kan in voorkomende gevallen ook andere contacten toevoegen
  • De beheerder kan u uit de groep verwijderen op het moment dat er enige twijfel ontstaat over uw intenties
  • Als u zich wilt afmelden kunt u de beheerder hierom vragen. U kunt uzelf ook uit de groep verwijderen, maar de beheerder kan u dan nog steeds benaderen, of opnieuw toevoegen. Meld u daarom af als u niet meer mee wilt doen
  • Heeft u vragen aan de beheerder, stel deze dan in een privébericht, maar nooit in de groep zelf

Verkeersbord 'Attentie WhatsApp Buurtpreventie'

Om op een eenduidige wijze ondersteuning en medewerking vanuit de gemeente te bieden aan BuurtWhatsApp gelden vanaf 1 januari 2017 Beleidsregels Buurpreventie (PDF, 98.9 kB). In deze beleidsregels zijn voorwaarden opgenomen voor de aanschaf en plaatsing van de zogenaamde WhatsApp-verkeersborden in de gemeente. Het plaatsen van een verkeersbord wordt als sluitstuk van een buurtpreventie-initiatief gezien.

Bekijk in de beleidsregels of u als BuurtWhatsApp in aanmerking komt voor één of meerder gratis verkeersborden vanuit de gemeente. Mocht dit het geval zijn, kunt u hiervoor een aanvraag indienen door het aanvraagformulier Verkeersbord BuurtWhatsApp (PDF, 359.2 kB) in te vullen en te sturen naar veilig@waalre.nl onder vermelding van ‘Aanvraag verkeersbord BuurtWhatsApp’.

Raamsticker Attentie WhatsApp buurtpreventieRaamsticker ‘Attentie WhatsApp Buurtpreventie’

Naast dat u uw BuurtWhatsApp onder de aandacht van een kwaadwillende brengen kan brengen door een verkeersbord, kunt u ook een raamsticker op uw deur of raam plakken. De raamsticker kunt u ophalen bij de receptiebalie in het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan 19 in Waalre. Gezien het beperkte aantal stickers geldt dat de gemeente per adres één sticker verstrekt.

Vragen of melden bestaande WhatsAppgroep

Heeft u nog vragen over BuurtWhatsApp of wilt u een bestaande WhatsAppgroep melden bij de gemeente? Neem dan telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer 040-2282500 of per email via veilig@waalre.nl.