BuurtWhatsApp Waalre

Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen via de BuurtWhatsApp samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties vervolgens melden bij de politie.

WhatsApp-groepen

Per wijk, buurt of straat kan een WhatsApp-groep actief zijn. Op deze kaart staan de BuurtWhatsApp-groepen en bijbehorende beheerder die in Waalre bekend zijn bij de gemeente. De beheerder van een WhatsApp-groep kan de groep ter kennisgeving melden bij gemeente en politie. 

Hoe kunt u meedoen?

Het enige dat u hoeft te doen is aanmelden bij een bestaande groep of zelf een groep starten. Een voorwaarde is wel dat u een mobiele telefoon met WhatsApp in uw bezit hebt. Wanneer een WhatsApp groep in uw buurt actief is kunt u na contact met de beheerder van de groep worden toegevoegd aan een bestaande groep. Mocht er nog geen WhatsApp-groep in uw buurt actief zijn, kunt u zelf een nieuwe groep met uw buurtgenoten starten. Vervolgens ontvangt u berichten van uw eigen buurtbewoners als ze iets niet vertrouwen of informeert u anderen door een bericht te plaatsen. 

Tips & Spelregels

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. We hebben een aantal tips en spelregels opgesteld die u kunt toepassen op de BuurtWhatsApp in uw wijk. Lees de Tips & Spelregels (PDF, 35.5 kB).

Vergeet nooit om bij elke verdachte situatie 112 te bellen!

BuurtWhatsApp is een goed middel om elkaar in de buurt alert te houden bij verdachte situaties. Bent u getuige van een misdaad of ziet u een verdachte situatie? Twijfel niet en bel direct 112. Geen spoed, maar wel politie nodig? Belt u dan de politie via 0900-8844.

Verkeersbord 'Attentie WhatsApp Buurtpreventie'

Om op een eenduidige wijze ondersteuning en medewerking vanuit de gemeente te bieden aan BuurtWhatsApp gelden vanaf 1 januari 2017 Beleidsregels Buurpreventie (PDF, 98.9 kB). In deze beleidsregels zijn voorwaarden opgenomen voor de aanschaf en plaatsing van de zogenaamde WhatsApp-verkeersborden in de gemeente. Het plaatsen van een verkeersbord wordt als sluitstuk van een buurtpreventie-initiatief gezien.

Bekijk in de beleidsregels of u als BuurtWhatsApp in aanmerking komt voor één of meerder gratis verkeersborden vanuit de gemeente. Mocht dit het geval zijn, kunt u hiervoor een aanvraag indienen door dit formulier (PDF, 359.2 kB) in te vullen en te sturen naar veilig@waalre.nl o.v.v. ‘Aanvraag verkeersbord BuurtWhatsApp’.

Raamsticker ‘Attentie WhatsApp Buurtpreventie’

Naast dat u uw BuurtWhatsApp onder de aandacht van een kwaadwillende brengen kan brengen door een verkeersbord, kunt u ook een raamsticker op uw deur of raam plakken. De raamsticker kunt u ophalen bij de receptiebalie in het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan 19 in Waalre. Gezien het beperkte aantal stickers geldt dat de gemeente per adres één sticker verstrekt.

Vragen of melden bestaande WhatsAppgroep

Heeft u nog vragen over BuurtWhatsApp of wilt u een bestaande WhatsAppgroep melden bij de gemeente? Neem dan telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer 040-2282500 of per email via veilig@waalre.nl.