De Vetbergen

Inrichting ravotplek

De gemeente laat in 2020 de speelplek aan De Vetbergen omvormen tot een ravotplek. Dit betekent dat de speeltoestellen en het hekwerk worden verwijderd van deze plek. Hiervoor in de plaats komt een natuurlijke speelplek. De exacte invulling wordt in 2020 nader bepaald in overleg met omwonenden.

De Vetbergen op een kaart getoond.