Engelmondstraat

Herinrichting speelplek

De speelplek aan de Engelmondstraat is in 2020, gelijktijdig met de werkzaamheden voor de herinrichting van de gehele openbare ruimte, heringericht. De doelgroep is verbreed naar 0-14 jaar. Met meer uitdagende speel- en sporttoestellen erbij. Dit naar het ontwerp dat door de buurtbewoners in 2018, samen met de gemeente en een extern bureau, is ontworpen.

Engelmondstraat op een kaart getoond.