Alsemlaan

Speelplek met natuurlijke elementen

De speelplek aan de Alsemlaan is in 2019 samen met kinderen en buurtbewoners heringericht. De speelplek aan de Alsemlaan wordt gefaseerd heringericht tot een speelplek met natuurlijke elementen. Dit betekent dat de speelplek deels wordt heringericht met bestaande speeltoestellen en deels wordt omgevormd tot natuurlijke speelplek. Dit gebeurt in samenspraak met de buurt.

Speeltuin met onder andere een schommel, glijbaan en klimrek

Alsemlaan op een kaart getoond.