Aalst-kern

Tijdelijke speelplek

Naar aanleiding van de bewonersparticipatie is in 2018 de tijdelijke speelplek aan de Jan van Speykstraat gerealiseerd en in gebruik genomen. Deze is met behulp van de inwoners ingericht met de toestellen die eerder vrijgekomen waren van de speeltuin aan de Anna Paulownalaan. De verwachting is dat de speeltuin tot medio 2022 kan blijven bestaan.

Na die periode is op het her in te richten pleintje aan de Michiel de Ruyterstraat ruimte gereserveerd voor een permanente speelplek. De verwachting is dat medio 2022 een nieuwe permanente speelplek wordt gerealiseerd. Daaraan wordt momenteel gewerkt in overleg met bewoners.

Speeltuin met een glijbaan en klimrek

Aalst-kern op een kaart getoond.