De Heide

Inrichten speelpleintje

In 2019 laat de gemeente de speelplek aan de Heide omvormen tot een speelpleintje. Dit betekent dat de speeltoestellen worde verwijderd van deze plek. Hiervoor in de plaats komt een speelpleintje. De exacte invulling wordt in 2019 nader bepaald in overleg met omwonenden.

De Heide op een kaart getoond.