Waalre Noord

Waalre Noord is de naam van de nieuwe woonwijk ten noorden van Waalre-Dorp. In deze wijk komen 600 woningen. Waterplas De Meeris en de natuur er omheen hebben een belangrijke functie in de nieuwe wijk. De voormalige stortplaats aan de Broekweg is ontwikkeld tot een park met daarin een appartementencomplex. Aan het water komt een horecagelegenheid: 'Natuurbelevingscentrum Buiten'.

Locatie Waalre Noord

In 2007 is de Gebiedsvisie Waalre Noord opgesteld. Waalre Noord ligt in een groen gebied waar natuur en water een belangrijke plaats innemen. De woonwijk Waalre Noord kenmerkt zich door het dorpse karakter, met gevarieerde woningbouw en een ruime opzet van de wijk met groen en speeltuintjes. De wijk sluit aan op de dorpskern van Waalre met voorzieningen als basisscholen, winkels en een sportpark. Waalre Noord is goed bereikbaar vanaf de snelwegen A2 en A67 en ligt op fietsafstand van de High Tech Campus in Eindhoven, het Maxima Medisch Centrum en ASML in Veldhoven. Aan de rechterkant in het menu vindt u helemaal onderaan een link naar de Gebiedsvisie Waalre Noord.

Kaart van Waalre Noord

Gerealiseerd

In de eerste fase van Waalre Noord zijn in 2011 en 2012 circa 125 woningen gerealiseerd. Het plan ‘Hoogh Waalre’, een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) voor starters, een CPO-project voor 55-plussers en vier particuliere bouwkavels zijn ontwikkeld in deze fase.
In het voorjaar van 2015 zijn 22 koopwoningen opgeleverd in het plan ‘Hoogh Waalre ’t Vervolg’. In 2015 is de inrichting van de woonwijk afgemaakt met de aanleg van bestrating en trottoirs, opritten, parkeerplaatsen, boulevard aan de waterplas en de groeninrichting. Na het succes van 'Hoogh Waale 't Vervolg' was het volgende gebied dat aan waterplas De Meeris ontwikkeld werd, het plan The Lodge met 35 energie neutrale woningen. De woningen zijn in 2019 opgeleverd.

Te koop

Aan de Winterbleeck in Waalre Noord liggen vijf bouwkavels voor moderne, vrijstaande woningen. Er zijn al drie villa’s aan de Winterbleeck gebouwd en de vierde is in aanbouw. De laatste kavel is ook verkocht. 

Aan de Bleeck 1 zijn twee nieuwe bouwkavels beschikbaar, door splitsing van dit perceel. De Noordelijke kavel is circa 1000m2 en de Zuidelijke kavel is ongeveer 800m2. De woningen op deze kavels moeten wat betreft bouwstijl aansluiten bij de bestaande woningen aan de Bleeck. De Noordelijke kavel heeft al de bestemming wonen en is dus direct te koop voor geïnteresseerden. Voor de Zuidelijke kavel past de gemeente het bestemmingsplan aan. Daarna komt de kavel in de verkoop. Heeft u interesse in deze kavels? Neem dan contact op met makelaar Frans Verhagen: www.verhagenmakelaars.nl of info@verhagenmakelaars.nl.

Volgende fasen

Park De Meeris

Aan de Broekweg is Park de Meeris ontwikkeld met een appartementencomplex aan het water. In Park de Meeris wisselen heuvels en dalen elkaar af, waardoor het park op elke plek anders zal zijn. Vanaf de Van Dijklaan loopt een pad met kleurrijke beplanting naar het toekomstige horecapaviljoen. De uitvoering van Park de Meeris is in 2016 gestart met de bouw van het appartementencomplex. Het appartementencomplex is eind 2017 opgeleverd. In 2018 is het park ingericht met beplanting, paden en straatmeubilair. Aan het water komt een horecagelegenheid: 'Natuurbelevingscentrum Buiten'.

Appartementen

Als afronding van het bouwgebied aan de zuidzijde van waterplas De Meeris is ruimte voor een spraakmakend woongebouw met maximaal 5 appartementen. Dit woongebouw moet een toonbeeld van duurzaamheid worden. Verantwoord materiaalgebruik en energieneutraal bouwen, maar ook sociale duurzaamheid: de toekomstige bewoners worden intensief betrokken in het proces van ontwerp, realisatie en wonen. De gemeente stelt een Biedboek op. Geïnteresseerden kunnen hun visie op het proces, ontwerp en een plan van aanpak voor de realisatie van dit bijzondere woongebouw indienen. Een beoordelingscommissie beoordeelt de ingeleverde plannen en het college van B&W besluit wie het plan gaat realiseren.

Heistraat Zuid fase 1

De volgende fasen bevinden zich ten zuiden van de Heistraat. Voor Heistraat Zuid fase 1 is eind 2016 de samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar ondertekend. Het stedenbouwkundig plan is in 2017 nader uitgewerkt en het beeldkwaliteitsplan is geactualiseerd: Beeldkwaliteitsplan De Boslaantjes (PDF, 15.4 MB). Het woningbouwplan heet ‘De Boslaantjes’ en biedt ruimte aan circa 65 gevarieerde woningen.

Het bestemmingsplan voor 'De Boslaantjes' is in juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De verkoop van de woningen in het plan De Boslaantjes start in de 2de helft van 2019. Start bouw is gepland in het voorjaar van 2020. Heeft u interesse in een woning in het project De Boslaantjes? Mail de Van Grunsven Groep: info@grunsvengroep.nl.

Heistraat Zuid fase 2

De fase die na 'De Boslaantjes' ontwikkeld wordt, is Heistraat Zuid fase 2. Hier worden ruim 100 woningen gebouwd die aansluiten bij de lokale en regionale woningbehoefte, vastgelegd in de woningbouwafspraken tussen 9 regiogemeenten. De gemeenteraad van Waalre heeft in april 2019 ingestemd met het verkavelingsmodel 'Ovalen in heideparkbos'. Buro Lubbers werkt dit model uit in een stedenbouwkundig plan. Het thema voor de woningen in deze fase is 'een exclusief woonmilieu'. Dat vertaalt zich vooral in de kwaliteit en exclusiviteit van het landschap en openbare ruimte rondom de woningen. De bouw van deze woningen zal niet eerder starten dan 2021.

Nieuwsbrief

De laatste informatie en ontwikkelingen over Waalre Noord vindt u in de ‘Nieuwsbrief Waalre Noord’. Aan de rechterkant van deze pagina kunt u onder 'Documenten' de links vinden naar de laatste nieuwsbrieven. Aanmelden voor deze nieuwsbrieven kan via  waalrenoord@waalre.nl.