Waalre Noord is de naam van de nieuwe woonwijk ten noorden van Waalre-Dorp. In deze wijk komen 600 woningen. Waterplas De Meeris en de natuur er omheen hebben een belangrijke functie in de nieuwe wijk. De voormalige stortplaats aan de Broekweg wordt een park met daarin een appartementencomplex aan het water.

Locatie Waalre Noord

In 2007 is de Gebiedsvisie Waalre Noord opgesteld. Waalre Noord ligt in een groen gebied waar natuur en water een belangrijke plaats innemen. De woonwijk Waalre Noord kenmerkt zich door het dorpse karakter, met gevarieerde woningbouw en een ruime opzet van de wijk met groen en speeltuintjes. De wijk sluit aan op de dorpskern van Waalre met voorzieningen als basisscholen, winkels en een sportpark. Waalre Noord is goed bereikbaar vanaf de snelwegen A2 en A67 en ligt op fietsafstand van de High Tech Campus in Eindhoven, het Maxima Medisch Centrum en ASML in Veldhoven. Aan de rechterkant in het menu vindt u een link naar de Gebiedsvisie Waalre Noord.

Gerealiseerd

In de eerste fase van Waalre Noord zijn in 2011 en 2012 circa 125 woningen gerealiseerd. Het plan ‘Hoogh Waalre’, een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) voor starters, een CPO-project voor 55-plussers en vier particuliere bouwkavels zijn ontwikkeld in deze fase.
In het voorjaar van 2015 zijn 22 koopwoningen opgeleverd in het plan ‘Hoogh Waalre ’t Vervolg’. In 2015 is de inrichting van de woonwijk afgemaakt met de aanleg van bestrating en trottoirs, opritten, parkeerplaatsen, boulevard aan de waterplas en de groeninrichting.

Te koop

Aan de Winterbleeck in Waalre Noord liggen vijf bouwkavels voor moderne, vrijstaande woningen. Er is nog één van de vijf bouwkavels beschikbaar. Er zijn al drie villa’s aan de Winterbleeck gebouwd en voor de vierde is vergunning verleend. Wilt u uw droomhuis realiseren op de laatste beschikbare kavel? Neem voor meer informatie over de actuele beschikbaarheid contact op met makelaarskantoor Maas Makelaars via telefoonnummer 040-2445455.

Aan de Bleeck 1 komen twee nieuwe bouwkavels beschikbaar, door splitsing van dit perceel. De Noordelijke kavel is circa 1000m2 en de Zuidelijke kavel is ongeveer 800m2. De woningen op deze kavels moeten wat betreft bouwstijl aansluiten bij de bestaande woningen aan de Bleeck. De Noordelijke kavel heeft al de bestemming wonen en is dus direct te koop voor geïnteresseerden. Voor de Zuidelijke kavel wordt eerst het bestemmingsplan aangepast, dat duurt ongeveer 1 jaar. Daarna komt de kavel in de verkoop. Heeft u interesse in deze kavels? Neem dan contact op met makelaar Frans Verhagen: www.verhagenmakelaars.nl of info@verhagenmakelaars.nl.
 

Volgende fasen

Aan de Broekweg is Park De Meeris ontwikkeld met een appartementencomplex aan het water. In Park de Meeris wisselen heuvels en dalen elkaar af, waardoor het park op elke plek anders zal zijn. Vanaf de Van Dijklaan loopt een pad met kleurrijke beplanting naar het toekomstige horecapaviljoen. De uitvoering van Park de Meeris is in 2016 gestart met de bouw van het appartementencomplex. Het appartementencomplex is eind 2017 opgeleverd. Voor de inrichting van het park zijn de grondwerkzaamheden begin 2018 gereed. Na het inzaaien van de groeibemester in het voorjaar kan naar verwachting in de tweede helft van 2018 het park worden ingericht.

Na het succes van ‘Hoogh Waalre ’t Vervolg’ is het volgende gebied aan waterplas De Meeris in ontwikkeling. In deze fase, Heistraat Noord fase 2, worden 35 woningen in het plan The Lodge gebouwd. De verkoop van deze woningen is eind december 2017 gestart. De bouw start in het voorjaar van 2018. Kijk voor meer informatie op www.waalrelodge.nl. Het stedenbouwkundig plan voor Heistraat Noord Fase 2 biedt ook ruimte aan de ontwikkeling van een duurzaam woontorentje voor 4 appartementen. De planontwikkeling voor het woontorentje start naar verwachting in de loop van 2018.

De volgende fasen bevinden zich ten zuiden van de Heistraat. Voor Heistraat Zuid fase 1 is eind 2016 de samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar ondertekend. Het stedenbouwkundig plan is in 2017 nader uitgewerkt en het beeldkwaliteitsplan is geactualiseerd: Beeldkwaliteitsplan De Boslaantjes (PDF, 15.4 MB). Het woningbouwplan heet ‘De Boslaantjes’ en biedt ruimte aan circa 65 gevarieerde woningen. Het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan voor ‘De Boslaantjes’ zullen naar verwachting eind 2018 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. In die periode zal ook de verkoop van de woningen starten. De overige gebieden ten zuiden van de Heistraat zijn nog niet in ontwikkeling genomen. Onduidelijk is op welke termijn deze fasen worden gerealiseerd.

Nieuwsbrief

De laatste informatie en ontwikkelingen over Waalre Noord vindt u in de ‘Nieuwsbrief Waalre Noord’. Aan de rechterkant van deze pagina kunt u onder 'Documenten' de links vinden naar de laatste nieuwsbrieven. Aanmelden voor deze nieuwsbrieven kan via  waalrenoord@waalre.nl.