Waalre Noord is de naam van de nieuwe woonwijk ten noorden van Waalre-Dorp. In deze wijk komen ongeveer 600 woningen. Waterplas De Meeris en de natuur er omheen hebben een belangrijke functie in de nieuwe wijk. De voormalige stortplaats aan de Broekweg is ontwikkeld tot een park met daarin een appartementencomplex. Aan het water komt een horecagelegenheid: 'Natuurbelevingscentrum Buiten'.

Locatie Waalre Noord

In 2007 is de Gebiedsvisie Waalre Noord opgesteld. Waalre Noord ligt in een groen gebied waar natuur en water een belangrijke plaats innemen. De woonwijk Waalre Noord kenmerkt zich door het dorpse karakter, met gevarieerde woningbouw en een ruime opzet van de wijk met groen en speeltuintjes. De wijk sluit aan op de dorpskern van Waalre met voorzieningen als basisscholen, winkels en een sportpark. Waalre Noord is goed bereikbaar vanaf de snelwegen A2 en A67 en ligt op fietsafstand van de High Tech Campus in Eindhoven, het Maxima Medisch Centrum en ASML in Veldhoven.

Kaart van Waalre Noord

Gerealiseerd

Hoogh Waalre

In de eerste fase van Waalre Noord zijn in 2011 en 2012 circa 125 woningen gerealiseerd. Het plan ‘Hoogh Waalre’, een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) voor starters, een CPO-project voor 55-plussers en vier particuliere bouwkavels zijn ontwikkeld in deze fase.

Hoogh Waalre 't Vervolg

In het voorjaar van 2015 zijn 22 koopwoningen opgeleverd in het plan ‘Hoogh Waalre ’t Vervolg’. In 2015 is de inrichting van de woonwijk afgemaakt met de aanleg van bestrating en trottoirs, opritten, parkeerplaatsen, boulevard aan de waterplas en de groeninrichting. Na het succes van 'Hoogh Waale 't Vervolg' was het volgende gebied dat aan waterplas De Meeris ontwikkeld werd, het plan The Lodge met 35 energie neutrale woningen. De woningen zijn in 2019 opgeleverd.

De Boslaantjes

In het voorjaar van 2022 zijn de woningen in het plandeel De Boslaantjes, ten zuiden van de Heistraat, opgeleverd. Het woningbouwplan bestaat uit 64 gevarieerde woningen, waarvan 6 in de vorm van particuliere kavels aan de Heistraat. Meer informatie over het plan is te vinden op www.nieuwbouw-deboslaantjes.nl.

Park de Meeris

Aan de Broekweg is Park de Meeris ontwikkeld met een appartementencomplex aan het water. In Park de Meeris wisselen heuvels en dalen elkaar af, waardoor het park op elke plek anders zal zijn. Vanaf de Van Dijklaan loopt een pad met kleurrijke beplanting naar het toekomstige horecapaviljoen. De uitvoering van Park de Meeris is in 2016 gestart met de bouw van het appartementencomplex. Het appartementencomplex is eind 2017 opgeleverd. In 2018 en de jaren erna is het park ingericht met beplanting, paden en straatmeubilair.

In voorbereiding

De Bleeck 1

Aan de Bleeck 1 is een CPO-project gestart om maximaal 7 patiowoningen te realiseren. De selectie van deelnemers is afgerond en de plannen worden verder uitgewerkt. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Waderlo

Als afronding van het bouwgebied aan de zuidzijde van waterplas De Meeris gaat Waderlo een spraakmakend woongebouw met 5 appartementen realiseren. Dit woongebouw moet een toonbeeld van duurzaamheid worden. Verantwoord materiaalgebruik en energieneutraal bouwen, maar ook sociale duurzaamheid: de toekomstige bewoners en de omgeving worden intensief betrokken in het proces van ontwerp, realisatie en wonen. De gemeente heeft een Biedboek opgesteld als leidraad voor de ontwikkeling. Voor meer informatie kijk op www.waderlo.nl.

Volgende fasen

Horecapaviljoen

In Park de Meeris komt aan het water een horecagelegenheid: 'Natuurbelevingscentrum Buiten'. Naast horeca heeft het paviljoen een educatieve functie voor bezoekers van het gebied. Om de horecavoorziening te kunnen realiseren, dient het bestemmingsplan te worden aangepast.

Heistraat Zuid fase 2

De fase die na 'De Boslaantjes' ontwikkeld wordt, is Heistraat Zuid fase 2. Hier worden ongeveer 150 woningen gebouwd die aansluiten bij met name de regionale woningbehoefte, vastgelegd in de woningbouwafspraken tussen 9 regiogemeenten. De gemeenteraad van Waalre heeft in april 2019 ingestemd met het verkavelingsmodel 'Ovalen in heideparkbos'. Buro Lubbers heeft dit model uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Het thema voor de woningen in deze fase is 'een exclusief woonmilieu'. Dat vertaalt zich vooral in de kwaliteit en exclusiviteit van het landschap en openbare ruimte rondom de woningen. Het bestemmingsplan wordt medio 2022 in procedure gebracht. De bouw van deze woningen zal niet eerder starten dan 2023.

Nieuwsbrief

De laatste informatie en ontwikkelingen over Waalre Noord vindt u in de ‘Nieuwsbrief Waalre Noord’. U kunt zichzelf aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u onder 'Documenten' de links vinden naar de laatste nieuwsbrieven.