Groenvervanging

De gemeenteraad heeft in 2020 geld beschikbaar gesteld voor het groenvervangingsprogramma. Dit programma is erop gericht om bomen en beplanting van slechte kwaliteit te vervangen.

In 2019 is de kwaliteit van de beplanting in de Gemeente Waalre geïnventariseerd. Daarnaast hebben wij gekeken waar in de gemeente we al aan de slag gaan met andere projecten bijvoorbeeld wegonderhoud of het volledig opnieuw inrichten van de straat. De straten waar de komende jaren geen werkzaamheden gepland zijn en waar het groen een slechte kwaliteit heeft, komen in aanmerking voor het vervangen van het groen. Deze locaties worden op basis van prioritering verdeeld over de komende jaren van 2023 tot en met 2026.

Op onderstaande kaart is te zien hoe de projecten de komende verdeeld zijn.

Wat gaat er gebeuren?

Baron van Wijnbergenplantsoen

De 7 bestaande bomen voor huisnummers 3 t/m 7 worden verwijderd. Hiervoor in de plaats worden 3 bomen terug geplant. In de oprit van huisnummer 7 staat een bestaande boom na het verwijderen van deze boom wordt het vak waarin de boom staat dichtgelegd met bestrating. De bestrating naast de oprit wordt verwijderd om voldoende groeiruimte te creëren voor nieuwe bomen.

Bekijk de plantekening.

Bekijk de opbreektekening.

Beatrixweg

Op de kruising van de Koningin Julianalaan en de Raadhuisstraat worden zes bomen verwijderd. De reden dat deze bomen verwijderd worden is dat deze bomen een beperkte levensverwachting hebben en of niet meer veilig zijn.

De bomen worden vervangen door vier nieuwe bomen Er is op deze plek bewust gekozen voor verschillende bomen, omdat dit bijdraagt aan de biodiversiteit. Hierdoor ontstaat ook een gevarieerd beeld.

De Amerikaanse eik tussen Beatrixweg 2 en 3 wordt verwijderd. Er wordt niet op dezelfde plek een nieuwe boom terug geplant omdat de plek tussen de bestrating geen duurzame groeiplaats is voor een nieuwe boom. De plek tussen de parkeervakken die vrijkomt wordt ingezaaid met gras.

Bekijk de plantekening.

De Vetbergen

Tussen huisnummer 2a en huisnummer 18 worden de bestaande bomen verwijderd. De kwaliteit van de bestaande bomen is slecht omdat deze bomen en te kleine groeiplaats hebben. Vanwege de beperkte ruimte in zowel boven- als ondergrond is het ook niet mogelijk om nieuwe bomen terug te planten. Om de straat toch groen te houden en verder te vergroenen wordt de bestaande parkeerstrook voorzien van grasbestrating, ter plaatse van de paden naar de voordeur wordt dichte bestrating aangebracht. Tussen de parkeerstrook worden vakken met heesterbeplanting aangelegd.

Bekijk de plantekening.

Bekijk de opbreektekening.

Koningin Julianalaan

De bestaande plantvakken zijn grotendeels goed. Waar beplanting ontbreekt worden in de bestaande plantvakken nieuwe planten geplant. Aan de noordzijde van de weg worden in de plantvakken tegen de percelen aan volledig nieuwe planten geplant.

Bekijk de plantekening.

Raadhuisstraat

De bestaande bomen in de Raadhuisstraat en de Kerkhoflaan voldoen niet meer aan de gewenste kwaliteit. Deze bomen worden daarom verwijderd, op de tekening die is in te zien op de pagina Groenvervanging is te zien welke bomen er precies weggehaald worden. Er worden op zoveel mogelijk plekken nieuwe bomen terug geplant. Dit kan alleen als er ondergronds voldoende ruimte is om een groeiplaats aan te leggen met voldoende ruimte en voeding voor de boom om kwalitatief aan te groeien. Onder de bomen worden nieuwe heesters geplant.

Op het pleintje op de kruising Raadhuisstraat Kerkhoflaan worden een deel van het trottoir verwijderd en wordt nieuw groen aangebracht. De exacte invulling van dit pleintje word in overleg met de direct aanwonenden nog overlegd.

Bekijk de plantekening.

Stephan Zoetmulderdreef

De bestaande bomen tussen huisnummer 22 en 53 aan de Stephan Zoetmulderdreef en de bestaande bomen op het veldje aan het Wouterkensveld worden verwijderd. De beplanting onder de bomen wordt ook verwijderd. In de plantvakken worden de groeiplaatsen verbeterd om te zorgen dat de nieuwe bomen en heesters voldoende groeiruimte en voeding hebben. In de Stephan Zoetmulderdreef worden nieuwe bomen geplant die passen bij het straatbeeld en de beschikbare ruimte. In het veldje aan het Wouterkensveld worden 3 grotere bomen geplant. Het veldje word opnieuw ingezaaid met gras. In de plantvakken onder de bomen worden nieuwe heesters aangeplant.

Bekijk de plantekening.

Bekijk de opbreektekening.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden dit najaar uitgevoerd door aannemer Vebego. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u van de aannemer een brief met de exacte planning en meer informatie.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Ruimte team groenvervanging via 040-2282500 of via groenvp@waalre.nl.