Mobiliteitsplan

Verkeer is belangrijk voor onze inwoners en bezoekers. De gemeente Waalre willen we veilig, bereikbaar en leefbaar maken, ook in de toekomst. Daarom hebben we een Mobiliteitsplan opgesteld. In het Mobiliteitsplan beschrijven we bijvoorbeeld wat we regelen voor voetgangers en fietsers, hoe we de gemeente bereikbaar houden en hoe we omgaan met parkeren.

Bekijk het Mobiliteitsplan

Het eerste gedeelte van het Mobiliteitsplan is af. Bekijk het plan (PDF, 17.2 MB).

In het plan leest u hoe wij onze ambities realiseren op basis van een drietal strategische sporen: meer gezonde en duurzame mobiliteit, verbeteren bereikbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen en het creëren van een hogere kwaliteit van leven.

Hoe is het plan tot stand gekomen?

Dit mobiliteitsplan is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, ondernemers, belangenorganisaties, specialisten en de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk):

  • Knelpuntenkaart: Middels een knelpuntenkaart konden bewoners, ondernemers en bezoekers de knelpunten die zij ervaren op het gebied van mobiliteit delen. Er waren 813 reacties. Lees een samenvatting van de resultaten (PDF, 849.6 kB).
  • Mobiliteitscafés: Tijdens een tweetal mobiliteitscafés konden maatschappelijke (belangen)organisaties en de gemeenteraad hun visie op mobiliteit in Waalre in 2040 delen.
  • Inwonerspanel: Aan de hand van stellingen konden het inwonerspanel en de gemeenteraad hun mening geven over mogelijke beleidsrichtingen voor het mobiliteitsplan. Er waren 541 inzendingen. Lees een samenvatting van de resultaten (PDF, 1.4 MB).
  • Sessie raadsleden: Er was een bijeenkomst over de toekomstvisie van mobiliteit rond de thema's leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en (sociale) bereikbaarheid.
  • Inbreng specialisten: Mobiliteitsspecialisten binnen en buiten de gemeente Waalre gaven hun visie over hoe zij de mobiliteit zien in 2040 voor Waalre.

Welke stappen we nog gaan doorlopen

Met dit Mobiliteitsplan zijn we nog niet klaar, we zorgen dat onze ambities ook tot uitvoering komen. Dit doen we op basis van een Uitvoeringsprogramma met maatregelenpakket. Hierin staat bijvoorbeeld:
Ambitie: “deze woonwijk 30 km/uur” > Maatregel: “nieuwe inrichting met versmallingen”
Deze maatregelen gaan over de komende jaren; het gaat tenslotte ook om een plan tot 2040. Op basis van dit maatregelenpakket komt er een prioriteitenlijst, waaruit projecten ontstaan. In het laatste halfjaar van 2024 geven we hier een vervolg aan en kunt u zien welke projecten hieronder vallen.

Pas bij voltooiing van deze twee documenten is het mobiliteitsplan af.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 040-2282500 of een mail sturen met uw vraag naar openbareruimte@waalre.nl.