Mobiliteitsplan

Verkeer is belangrijk voor onze inwoners en bezoekers. De gemeente Waalre moet veilig, bereikbaar en leefbaar zijn, ook in de toekomst. Daarom werken we aan een nieuw mobiliteitsplan. In het mobiliteitsplan beschrijven we bijvoorbeeld wat we regelen voor voetgangers en fietsers, hoe we de gemeente bereikbaar houden en hoe we omgaan met parkeren.

Bedankt voor het meedenken over de mobiliteit in Waalre

De eerste stap van dit mobiliteitsplan is om alle knelpunten en wensen op het gebied van verkeer in kaart te brengen. Dit hebben we samen met u gedaan: inwoners, ondernemers en organisaties binnen gemeente Waalre. Van maandag 8 mei tot 28 mei 2023 was het mogelijk om uw mening, knelpunten en wensen doorgeven via de knelpuntenkaart. We hebben maar liefst 813 reacties ontvangen, een fantastisch resultaat! Hartelijk bedankt voor uw inbreng.

Op dit moment wordt alle inbreng door Royal Haskoning DHV verwerkt. Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de resultaten.

Mobiliteitscafé de Toekomst

Op dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei 2023 vonden twee bijeenkomsten plaats over de toekomstvisie van mobiliteit binnen de gemeente Waalre.

Tijdens de avond op 9 mei zijn verschillende afgevaardigden van organisaties binnen en rondom Waalre bij elkaar gekomen om samen te praten over het toekomstige mobiliteitssysteem. Onder andere de Buurtbus Waalre, Fietsersbond, basisscholen, Fietsmaatjes, seniorenraden en -verenigingen, openbaar vervoer en Brainport Bereikbaar waren aanwezig. Op donderdag 11 mei werd het Mobiliteitscafé opgetuigd voor de raadsleden van gemeente Waalre.

De vraag die centraal stond tijdens de interactieve sessies was: Hoe ziet mobiliteit in de gemeente Waalre er in 2040 uit rondom de thema’s leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en (sociale) bereikbaarheid?

Alle inbreng vanuit beide avonden wordt meegenomen in het Mobiliteitsplan.

Wethouder van de Loo vertelt aan de aanwezigen