Centrumontwikkeling Waalre-dorp

Beeldkwaliteitplan Waalre-dorp centrum

Het centrum van Waalre-dorp is de afgelopen jaren flink veranderd. Er is gebouwd, verbouwd en functies zijn veranderd. Ook is de openbare ruimte en de bestrating rondom de markt aangepakt. Dit alles om ‘Waalre, natuurlijk bijzonder’ verder vorm te geven en mogelijk te maken, waarbij de focus ligt op de thema’s ‘culinair, natuurlijk en cultuur & historie’.

Om de kwaliteiten in het centrum te behouden en waar nodig te versterken heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een beeldkwaliteitplan op te stellen. De gemeente doet dit zowel voor het centrum van Aalst als voor Waalre-dorp. In dit plan worden uitgangspunten en voorschriften opgesteld voor de uitstraling van gebouwen en de openbare ruimte zodat bij (nieuwe) ontwikkelingen gezorgd kan worden dat deze passen bij het karakter van het centrum.

Bijeenkomst 25 november 2020

Op 25 november 2020 is een online bijeenkomst gehouden waarbij omwonenden en eigenaren een hebben gegeven wat zei belangrijk vinden om in het Beeldkwaliteitplan op te nemen. Heeft u geen deel kunnen nemen aan de bijeenkomst? U kunt de presentatie (, 0) teruglezen.

Op 8 december is een werksessie gehouden om input te krijgen van de gemeenteraad. Al deze informatie is verwerkt en het concept beeldkwaliteitplan voor het centrum van Waalre-dorp is nu gereed.

Op 9 februari 2021 zal het concept besproken worden met de raad. Hierna willen dit concept ook graag met de eigenaren en bewoners bespreken.

Bijeenkomst 3 maart 2021

Op 3 maart 2021 zijn twee digitale inloopmomenten gehouden voor omwonenden, eigenaren en gebruikers. Tevens is er begin maart nog een raadsinformatiesessie gehouden om extra input op te halen. Alle zaken zijn inmiddels bekeken en verwerkt in het definitieve Beeldkwaliteitplan.

Voor meer informatie over het beeldkwaliteitplan kunt u mailen naar bkpwaalre@waalre.nl, of bellen met de projectleider centrum Waalre-dorp: Bram Daamen op telefoonnummer 040-2282623.