Centrumontwikkeling Waalre-dorp

Het centrum van Waalre-dorp is de afgelopen jaren flink veranderd. Er is gebouwd, verbouwd en functies zijn veranderd. Ook is de openbare ruimte en de bestrating rondom de markt aangepakt. Dit alles om ‘Waalre, natuurlijk bijzonder’ verder vorm te geven en mogelijk te maken, waarbij de focus ligt op de thema’s ‘culinair, natuurlijk en cultuur & historie’.

De komende jaren hopen we een nieuwe invulling te realiseren aan leegstaande panden aan de Markt en de Molenstraat.
Tevens zal het laatste stuk infrastructuur worden aangepast (Willibrorduslaan – Driehoek) samen met de Traverse Noord vanuit het programma Duurzaam door Waalre.

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kijk je op www.duurzaamdoorwaalre.nl.

Beeldkwaliteitplan

Om de kwaliteiten in het centrum te behouden en waar nodig te versterken heeft de gemeenteraad op 22 juni 2021 het Beeldkwaliteitplan centrum Waalre-dorp (PDF, 28.3 MB) vastgesteld als onderdeel van de Welstandsnota. In dit plan zijn uitgangspunten en voorschriften opgesteld voor de uitstraling van gebouwen en de openbare ruimte zodat bij (nieuwe) ontwikkelingen gezorgd kan worden dat deze passen bij het karakter van het centrum. Hierop wordt getoetst door de welstandscommissie (commissie ruimtelijke kwaliteit).

Samen maken we Waalre steeds een beetje mooier!