Centrumontwikkeling Waalre-dorp

Beeldkwaliteitplan Waalre-dorp centrum

Het centrum van Waalre-dorp is de afgelopen jaren flink veranderd. Er is gebouwd, verbouwd en functies zijn veranderd. Ook is de openbare ruimte en de bestrating rondom de markt aangepakt. Dit alles om ‘Waalre, natuurlijk bijzonder’ verder vorm te geven en mogelijk te maken, waarbij de focus ligt op de thema’s ‘culinair, natuurlijk en cultuur & historie’.

Om de kwaliteiten in het centrum te behouden en waar nodig te versterken heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een beeldkwaliteitplan op te stellen. De gemeente doet dit zowel voor het centrum van Aalst als voor Waalre-dorp. In dit plan worden uitgangspunten en voorschriften opgesteld voor de uitstraling van gebouwen en de openbare ruimte zodat bij (nieuwe) ontwikkelingen gezorgd kan worden dat deze passen bij het karakter van het centrum.

Bijeenkomst 25 november 2020

Op 25 november 2020 is een online bijeenkomst gehouden waarbij omwonenden en eigenaren een hebben gegeven wat zei belangrijk vinden om in het Beeldkwaliteitplan op te nemen. Heeft u geen deel kunnen nemen aan de bijeenkomst? U kunt de presentatie (PDF, 46.4 MB) teruglezen.

Op 8 december is een werksessie gehouden om input te krijgen van de gemeenteraad. Al deze informatie is verwerkt en het concept beeldkwaliteitplan voor het centrum van Waalre-dorp is nu gereed.

Op 9 februari 2021 zal het concept besproken worden met de raad. Hierna willen dit concept ook graag met de eigenaren en bewoners bespreken.

Bijeenkomst 3 maart 2021

Op 3 maart 2021 zullen twee digitale inloopmomenten plaatsvinden. Hierbij zullen we uitleggen welke keuzes zijn gemaakt en kunnen we ook uw eventuele vragen beantwoorden. Deze inloopmomenten zijn op 3 maart van 10.00 tot 11.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur.

Inschrijven voor één van deze bijeenkomsten kan door te mailen naar: bkpwaalre@waalre.nl. Voor meer informatie kunt u ook naar dit e-mailadres mailen, of bellen met de projectleider centrum Waalre-dorp: Bram Daamen op telefoonnummer 040-2282623.