Centrumontwikkeling Waalre-dorp

Beeldkwaliteitplan Waalre-dorp centrum

Het centrum van Waalre-dorp is de afgelopen jaren flink veranderd. Er is gebouwd, verbouwd en functies zijn veranderd. Ook is de openbare ruimte en de bestrating rondom de markt aangepakt. Dit alles om ‘Waalre, natuurlijk bijzonder’ verder vorm te geven en mogelijk te maken, waarbij de focus ligt op de thema’s ‘culinair, natuurlijk en cultuur & historie’.

Om de kwaliteiten in het centrum te behouden en waar nodig te versterken heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een beeldkwaliteitplan op te stellen. De gemeente doet dit zowel voor het centrum van Aalst als voor Waalre-dorp. In dit plan worden uitgangspunten en voorschriften opgesteld voor de uitstraling van gebouwen en de openbare ruimte zodat bij (nieuwe) ontwikkelingen gezorgd kan worden dat deze passen bij het karakter van het centrum.

Bijeenkomst 25 november 2020

Op 25 november 2020 zal er ’s avonds een digitale informatiebijeenkomst worden georganiseerd, waarbij we als gemeente de concept uitgangspunten met u willen delen. Daarbij zijn we benieuwd naar uw mening en vernemen we graag welke zaken volgens u een plek zouden moeten krijgen in dit plan.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de digitale bijeenkomst door een mail te sturen naar bkpwaalre@waalre.nl. U ontvangt dan t.z.t. meer informatie over de bijeenkomst.

Ook als u meer informatie wilt kunt u mailen, of bellen met de projectleider centrum Waalre-dorp: Bram Daamen op telefoonnummer 040-2282623.