• Duurzaam door Waalre

  Duurzaam door Waalre gaat over de herinrichting van de Eindhovenseweg en de Traverse. Ook biedt de herinrichting van de Eindhovenseweg kansen voor het winkelcentrum Den Hof.

 • Gebiedsvisie 't Hazzo

  De gemeente ontwikkelt een gebiedsvisie voor het gebied rond het gemeenschapshuis ’t Hazzo.

 • Visie de Pracht en omgeving

  Voor het gebied rondom de Pracht wordt samen met eigenaren, belanghebbenden en omwonenden een visie opgesteld.

 • Gezonde Duurzame Leefomgeving

  Studenten, drie gemeenten én de provincie gaan samen in een ontwerplab plannen bedenken voor de herinrichting van de N69 in Aalst en Valkenswaard.

 • Vitaal Dorpshart Aalst

  Een leefbaar, herkenbaar, zichtbaar, bereikbaar, levendig en compact dorpshart.

 • Centrumontwikkeling Waalre-dorp

  Om de kwaliteit in het centrum te behouden en waar nodig te versterken is er opdracht gegeven om een beeldkwaliteitplan op te stellen.

 • Gezondheidscentrum Mr. Slootweg

  Er wordt gewerkt aan de bouw van een gezondheidscentrum aan de Mr. Slootsweg. In 2022 wordt het gezondheidscentrum opgeleverd.

 • Beleidsnota Recreatie en Toerisme

  Gemeente Waalre gaat een nieuw beleid opstellen voor Recreatie en Toerisme en betrekt hierbij alle groepen die met dit onderwerp te maken hebben.

 • Dossier Het Klooster

  Het Klooster is door de gemeente Waalre verkocht en hiermee is het eigendom officieel overgedragen aan 4 investeerders.

 • Tijdelijke woningen Mr. Slootsweg

  30 woningen aan de Meester Slootsweg voor verlichting van druk op de sociale woningmarkt.