• Duurzaam door Waalre

  Duurzaam door Waalre gaat over de herinrichting van de Eindhovenseweg en de Traverse. Ook biedt de herinrichting van de Eindhovenseweg kansen voor het winkelcentrum Den Hof.

 • Gebiedsvisie 't Hazzo

  De gemeente ontwikkelt een gebiedsvisie voor het gebied rond het gemeenschapshuis ’t Hazzo.

 • Rioolvervanging Molenstraat e.o.

  Op deze pagina vindt u de meest recente informatie over de werkzaamheden Molenstraat, waaronder de planning en fasering.

 • Visie de Pracht en omgeving

  Voor het gebied rondom de Pracht wordt samen met eigenaren, belanghebbenden en omwonenden een visie opgesteld.

 • Gezonde Duurzame Leefomgeving

  Studenten, drie gemeenten én de provincie gaan samen in een ontwerplab plannen bedenken voor de herinrichting van de N69 in Aalst en Valkenswaard.

 • Centrumontwikkeling Waalre-dorp

  Om de kwaliteit in het centrum te behouden en waar nodig te versterken is er opdracht gegeven om een beeldkwaliteitplan op te stellen.

 • Gezondheidscentrum Mr. Slootweg

  Er wordt gewerkt aan de bouw van een gezondheidscentrum aan de Mr. Slootsweg. In 2022 wordt het gezondheidscentrum opgeleverd.