• Mobiliteitsplan

  De gemeente Waalre moet veilig, bereikbaar en leefbaar zijn, ook in de toekomst. Daarom werken we aan een nieuw mobiliteitsplan.

 • Duurzaam door Waalre

  Duurzaam door Waalre gaat over de herinrichting van de Eindhovenseweg en de Traverse. Ook biedt de herinrichting van de Eindhovenseweg kansen voor het winkelcentrum Den Hof.

 • Centrumontwikkeling Waalre-dorp

  Om de kwaliteit in het centrum te behouden en waar nodig te versterken is er opdracht gegeven om een beeldkwaliteitplan op te stellen.

 • Ontwerplab Gezonde Duurzame Leefomgeving

  Binnen het ontwerplab zijn studenten van de TU/e aan de slag gegaan met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, is gezocht naar alternatieve vervoersoplossingen en is ingespeeld op de gevolgen van klimaatverandering.

 • SLIMme Wijk & Malvalaan

  De ambitie is het ontwikkelen van een woonwijk die bewoners ‘kent’, met hen meevoelt en waar mogelijk en gewenst ook voor hen zorgt.

 • Bouwprojecten

  Overzicht van de bouwprojecten in de gemeente Waalre.