Gezonde Duurzame Leefomgeving

Met de realisatie van de nieuwe N69 verandert de functie van de oude weg tussen Eindhoven, Waalre en Valkenswaard. Binnen het Ontwerplab gaan studenten van de TU/e (master Urbanism) aan de slag met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, wordt gezocht naar alternatieve vervoersoplossingen en ingespeeld op de gevolgen van klimaatverandering.

In het ontwerplab 2021 wordt nader onderzoek gedaan naar 3 thema’s; water in de stad/stadsranden, vitale centra en de ruimtelijke programmering rondom hub’s.

Voor meer informatie over het ontwerplab kan je terecht bij de projectleider Bram Daamen, tel: 040-2282623.

Spring Seminar: Gezonde Duurzame Leefomgeving

Het kernteam nodigt graag alle specialisten uit voor de digitale Spring Seminar op dinsdag 13 april van 14.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via sylvia.hoosemans@valkenswaard.nl. U ontvangt een Teams link om deel te nemen. Aanmelden kan tot en met maandag 12 april. Als dank voor uw deelname ontvangt u een presentje.

Heeft u een collega voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Iedereen is van harte welkom!

Breng uw problemen in

Welke problemen ervaart u in uw projecten? Het doel van het OntwerpLab is om te komen tot concrete oplossingen voor de praktijk. Daarom gaan we graag met u in gesprek. De opgaven voor het onderzoek door het OntwerpLab in 2021 zijn ondergebracht in 3 hoofdthema’s:

  1. Regionale Mobiliteitshubs
  2. Gezonde Stadsranden en Water in de Stad
  3. Vitale Centra

We zijn benieuwd naar de problemen die u in de praktijk ervaart. Met behulp van het OntwerpLab kunnen we gezamenlijk zoeken naar oplossingen om uw projecten vooruit te helpen en de omgeving daarbij gezonder en duurzamer te maken.

Problemen kunnen ook voorafgaand aan de bijeenkomst doorgegeven worden. Mail deze naar sylvia.hoosemans@valkenswaard.nl en beschrijf het project, benoem de relatie met het thema, wat is een onderzoeksvraag voor het project en zijn er alternatieve scenario’s welke samen met het OntwerpLab ontworpen kunnen worden.