Gezonde Duurzame Leefomgeving

Wil je als inwoner of ondernemer van Waalre en bijdragen leveren binnen het Ontwerplab? Doe mee aan de vragenlijst en breng je ideeën in.

Denk je mee over een gezonde en duurzame leefomgeving?

Geplaatst op 29 oktober 2020

Met de realisatie van de nieuwe N69 verandert de functie van de oude weg tussen Eindhoven, Waalre en Valkenswaard. Binnen het Ontwerplab gaan studenten van de TU/e (master Urbanism) aan de slag met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, wordt gezocht naar alternatieve vervoersoplossingen en ingespeeld op de gevolgen van klimaatverandering.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt dit onderzoek, net als de samenwerkende gemeenten, omdat het belangrijke input kan leveren voor de toekomstige ontwikkeling van onze Brainport regio.

Wil je als inwoner of ondernemer van Waalre een bijdrage leveren binnen dit Ontwerplab? Doe dan mee en breng je ideeën in.

De gemeenten ontvangen na afronding van dit onderzoek een presentatie van de mogelijkheden voor het gebied. Een mooie samenwerking. Ga naar de website van TU/e voor meer informatie over het Ontwerplab gezonde en duurzame leefomgeving in Eindhoven, Valkenswaard en Waalre.

Ontwerplab neemt N69 door Aalst en Valkenswaard onder de loep

Geplaatst op 19 maart 2019

Studenten van de TU/e, drie gemeenten én de provincie gaan samen in een ontwerplab plannen bedenken voor de herinrichting van de N69 die Aalst en Valkenswaard doorkruist.

Nu nog is het een overbelaste verkeersader tussen Eindhoven, Aalst en Valkenswaard. Een weg die met zijn drukke verkeer al veertig jaar de leefbaarheid en de veiligheid in de woonkernen aantast. Maar als in 2021, na vele jaren van discussie én acties, de Westparallel wordt opgeleverd, is dat een uitgelezen kans om van die oude N69 én directe omgeving een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken

De drie gemeenten -Eindhoven, Waalre en Valkenswaard-, de provincie én studenten van de TU/e gaan de komende drie jaar aan de slag met het bedenken en uitwerken van mooie plannen voor de weg. Duurzaamheid en een betere leefbaarheid staan voorop, zo bleek maandag bij de ondertekening van een intentieovereenkomst op de TU/e. Een ontwerplab, waarbij masterstudenten worden ingezet, gaat in september aan de slag met het bedenken van projecten. De definitieve samenwerkingsovereenkomst wordt in juli getekend.

‘Enorme kans’

Hoe dat centrum van Aalst er straks precies uit gaat zien, weet ook wethouder Arno Uijlenhoet van Waalre niet. ,,Maar deze samenwerking biedt een enorme kans om integraal, samen met de andere partijen, naar het hele gebied te gaan kijken. Er komt straks veel minder verkeer door het dorp; misschien moeten we op een andere manier, met een sterke economische drager mensen ertoe verleiden om naar Aalst te komen.” 

Ook zijn collega Theo Geldens van Valkenswaard is blij met de samenwerking. De integrale benadering, waarbij overheden en TU/e van elkaar kennis en expertise kunnen profiteren, kan zorgen voor meer snelheid bij het maken en uitvoeren van plannen.  ,,Valkenswaard krijgt straks een compact, autoluw centrum met een betere luchtkwaliteit waar het veel aangenamer wordt om er te winkelen en te vertoeven. Ook de openbaar vervoer-verbinding met Eindhoven wordt verbeterd.” 

'Muur’

Stiekem hebben de studenten al wat veldwerk verricht. Bouwkunde-docent Marcel Musch vertelde hoe zij in Aalst zijn gaan kijken en bewoners hebben gesproken. Het beeld dat de studenten bij het dorp hebben wordt gedomineerd door de ‘muur’ van winkels aan de Eindhovenseweg. Dat gebied kan in Musch’ optiek  veel groener en aantrekkelijker worden, zonder nu direct 'de muur’ te willen slopen. Volgens Musch zou die er twintig jaar geleden niet zijn gekomen, als destijds al gekozen was voor een integrale aanpak.

Ontwerplab zoekt oplossingen voor duurzame en gezonde leefomgeving

Geplaatst op 19 maart 2019

Provincie Noord-Brabant, gemeenten Eindhoven, Waalre en Valkenswaard en TU Eindhoven hebben op maandag 18 maart een intentieovereenkomst getekend voor de oprichting van een Ontwerplab.

In dit Ontwerplab gaan alle partners op zoek naar innovatieve toepassingen voor het gebruik van het gebied tussen Eindhoven, Waalre en Valkenswaard. Hierbij staan duurzaamheid, het zoeken naar alternatieve vervoersoplossingen en het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering centraal.

Met de realisatie van de nieuwe N69 verandert de functie van de oude weg tussen Eindhoven, Waalre en Valkenswaard. Om dit gebied in de toekomst te veranderen van een vervoersgebied naar een verblijfsgebied, hebben gemeenten, provincie en TU/e de handen ineen geslagen.

Leegstand

Economische groei heeft gezorgd voor meer verkeersdrukte en daardoor een toenemende druk op het milieu en de omgeving. Ook het gebruik en de vitaliteit van de centrumgebieden is door veranderingen in consumptie- en recreatiepatronen onder druk komen te staan. Zo kampen veel centrumgebieden met leegstand.

In het driejarig studieprogramma, dat onderdeel wordt van de master Urbanism op de TU/e gaan studenten, onderzoekers en professionals met deze vraagstukken aan de slag. Zowel de TU/e als de gemeenten en provincie stellen capaciteit beschikbaar voor het Ontwerplab. Een kwartiermaker gaat de komende maanden aan de slag met het oprichten van het lab. Voor de zomer moet duidelijk zijn hoe de organisatie, bemensing en financiering vorm krijgen, en welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn met andere kennisinstellingen, financiële partners en bedrijfsleven.

Samenwerken

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is de eerste stap gezet in het ontwikkelen van een nieuwe manier van samenwerken tussen verschillende overheden en kennisinstellingen. Dit loopt vooruit op de invoering van de Omgevingswet.