SLIMme Wijk & Malvalaan

Samen met ouderenzorgorganisatie Oktober, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en woningcorporatie Wooninc wordt aan de Malvalaan in Aalst-Waalre gewerkt aan een SLIMme Wijk. SLIM staat in deze wijk voor: Sociaal, Leefbaar, Inclusief en Mensgericht.

De ambitie is het ontwikkelen van een woonwijk die bewoners ‘kent’, met hen meevoelt en waar mogelijk en gewenst ook voor hen zorgt. Er wordt daarbij bekeken hoe de woongebouwen en de directe omgeving kunnen worden verbeterd. Met een sociaal ontwerp van de wijk, slimme technologie en met voorzieningen die de zelfredzaamheid van bewoners vergroten zodat deze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wooninc. en Oktober hebben aan de Malvalaan vier gebouwen die het centrum van de SLIMme Wijk vormen. Het oude verzorgingshuis aan de Malvalaan is inmiddels gesloopt. Oktober ontwikkelt hier een nieuw verzorgingscomplex met zo’n 80 bedden voor intramurale zorg in Waalre. De flats van Wooninc aan de Malvalaan blijven staan en worden op termijn gerenoveerd.

Planning

Omwonenden zijn actief gevraagd om mee te denken bij deze ontwikkeling. Er werd een bijeenkomst georganiseerd op 27 september 2022 waar het stedenbouwkundig ontwerp van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte aan bod kwamen. Veel ideeën en suggesties zijn aangedragen. Er is een informatiecentrum ingericht, dat iedere vrijdagochtend is geopend.

De bedoeling is dat begin 2023 het ontwerp van het nieuwe verzorgingshuis en de inrichting van de omgeving wordt gemaakt en de ruimtelijke procedure wordt opgestart. Eind 2024 is dan de beoogde start van de bouw.

Meer informatie

Bezoek de www.slimmewijkwaalre.nl en deelacademy.nl.