SLIMme Wijk & Malvalaan

Samen met ouderenzorgorganisatie Oktober, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en woningcorporatie Wooninc wordt aan de Malvalaan in Aalst-Waalre gewerkt aan een SLIMme Wijk. SLIM staat in deze wijk voor: Sociaal, Leefbaar, Inclusief en Mensgericht.

De ambitie is het ontwikkelen van een woonwijk die bewoners ‘kent’, met hen meevoelt en waar mogelijk en gewenst ook voor hen zorgt. Er wordt daarbij bekeken hoe de woongebouwen en de directe omgeving kunnen worden verbeterd. Met een sociaal ontwerp van de wijk, slimme technologie en met voorzieningen die de samenredzaamheid van bewoners vergroten zodat deze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wooninc. en Oktober hebben aan de Malvalaan vier gebouwen die het centrum van de SLIMme Wijk vormen. Het oude verzorgingshuis aan de Malvalaan is inmiddels gesloopt. Oktober ontwikkelt hier een nieuw verzorgingscomplex met 90 bedden voor intramurale zorg in Waalre. De flats van Wooninc aan de Malvalaan blijven staan en worden gerenoveerd. Tevens komt hier 1 bouwlaag bovenop, waarmee 21 appartementen worden toegevoegd.

Planning

Omwonenden zijn actief gevraagd om mee te denken bij deze ontwikkeling. Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden over zowel de SLIMme wijk als over de bouwprojecten. Veel ideeën en suggesties zijn aangedragen.

Momenteel liggen de bestemmingsplannen die de bouw van het verzorgingshuis en de optopping van de appartementengebouwen mogelijk maakt ter inzage. De bedoeling is dat deze voor de zomer 2024 worden vastgesteld zodat in Q4 van 2024 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden.

Meer informatie

Bezoek deelacademy.nl. Voor het woningbouwproject kan contact opgenomen worden met de projectleider dhr. De Weijer via het algemene nummer van de gemeente.