Duurzaam door Waalre

Duurzaam door Waalre gaat over de herinrichting van de Eindhovenseweg en de Traverse. Ook biedt de herinrichting van de Eindhovenseweg kansen voor het winkelcentrum Den Hof. Samen met haar inwoners wil de gemeente de leefbaarheid in de dorpskernen verbeteren. Duurzaam door Waalre zal enkele jaren in beslag nemen. Op www.duurzaamdoorwaalre.nl is alle actuele informatie over het project te vinden.

Denktanks

In denktanks denken inwoners, winkeliers en omwonenden van de Eindhovenseweg mee over een Integrale visie voor het gebied. Er is een denktank voor het centrum van Aalst Eindhovenseweg/Den Hof en een denktank voor de Traverse (Wollenbergstraat - Bergstraat – Onze Lieve Vrouwedijk) in Waalre. Het doel is onze dorpskernen groen, veilig en duurzaam te maken.

Integrale visie

Duurzaam door Waalre hangt nauw samen met het project Grenscorridor N69. De provincie Brabant is bezig met de aanleg van een nieuwe provinciale weg van de Belgische grens naar de A67/A2: de 'Westparallel'. De grenscorridor N69 is een integrale gebiedsopgave die de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in de regio wil aanpakken en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wil verbeteren. De nieuwe weg ‘Westparallel’ is naar verwachting in 2019 klaar. Op dat moment gaat in Waalre de schop in de grond om de dorpskernen duurzaam te verbeteren.

De provincie Brabant en haar partners maken van de mogelijkheid gebruik om tegelijk met de aanleg van een nieuwe weg ook de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te versterken. Het maatregelenpakket voor project Grenscorridor N69 moet de -al 30 jaar durende- leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied gaan oplossen.

Raamposter

Er is een raamposter beschikbaar voor Duurzaam door Waalre. Hiermee willen we zichtbaar maken dat veel mensen meedoen en denken in het project Duurzaam door Waalre. Daarnaast willen we ook mensen stimuleren om hun ideeën en suggesties in te sturen via
de website: www.duurzaamdoorwaalre.nl.

Wil je ook een raamposter ontvangen? Stuur dan een mail met naam en adresgegevens naar duurzaamdoorwaalre@waalre.nl. Iedereen die de poster voor zijn raam hangt, maakt kans op een leuke prijs: Een diner voor twee in restaurant de Meiboom.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Duurzaam door Waalre via e-mail: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl.