Duurzaam door Waalre

Een duurzaam gezonde leefomgeving. Dat is wat de gemeente Waalre wil bereiken met het project Duurzaam door Waalre.

Door zowel op de Eindhovenseweg in Aalst als op de Traverse in Waalre-Dorp het aantal verkeersbewegingen rigoureus terug te dringen, vrachtverkeer en sluipverkeer onze dorpskernen te weren, de luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren en winkelcentrum Den Hof levendiger en groen te maken, willen we het dorp teruggeven aan onze inwoners. Zodra de nieuwe N69, een nieuwe provinciale weg van de Belgische grens naar de A67/A2 door de Provincie is aangelegd, gaat de schop in de gemeente Waalre direct in de grond.

Doel in 2022

Het doel is dat in 2022:

  • De Eindhovenseweg en de Traverse door Waalre-Dorp (Heikantstraat binnen de bebouwde kom, Wollenbergstraat, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwendijk tot aan de rotonde Heistraat) opnieuw zijn ingericht
  • De verkeersintensiteiten op de Eindhovenseweg teruggedrongen worden met 40%
  • Doorgaand vrachtverkeer op de Eindhovenseweg geweerd wordt
  • De verkeersdruk op de Traverse in Waalre-Dorp is verminderd met 30%
  • Maatregelen in Waalre-Dorp genomen zijn om het sluipverkeer te doen afnemen
  • Het winkelcentrum Den Hof is omgevormd naar een dorpshart waar het prettig verblijven is

3 deelprojecten

Duurzaam door Waalre bestaat uit 3 deelprojecten:

  • De herinrichting van de Traverse in Waalre-dorp
  • De herinrichting van de Eindhovenseweg
  • Het omvormen van het winkelcentrum Den Hof naar een Vitaal Dorpshart Aalst

Omdat de projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vindt er intensief afstemming plaats binnen de stuurgroep Duurzaam door Waalre.

Meer informatie

Op de websites Duurzaam door Waalre leest u alles over de uitvoering van deze 3 deelprojecten en op  Grenscorridor N69 wordt de voortgang van de nieuwe N69 gepubliceerd.