Duurzaam door Waalre

Een duurzaam gezonde leefomgeving. Dat is wat de gemeente Waalre wil bereiken met het project Duurzaam door Waalre.

Door zowel op de Eindhovenseweg in Aalst als op de Traverse in Waalre-Dorp het aantal verkeersbewegingen rigoureus terug te dringen, vrachtverkeer en sluipverkeer uit onze dorpskernen te weren, de luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren en winkelcentrum Den Hof levendiger en groen te maken, willen we het dorp teruggeven aan onze inwoners. De nieuwe N69, een nieuwe provinciale weg van de Belgische grens naar de A67/A2 is op 18 oktober 2021 open gegaan en biedt een goede alternatieve route voor doorgaand (vracht)verkeer. In maart 2022 start de gemeente Waalre met de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg en Valkenswaardseweg.

Het zuidelijk deel van de Traverse is inmiddels gereed. Op 20 juni 2022 is de herinrichting van de Eindhovenseweg gestart. De werkzaamheden duren tot het voorjaar 2025. Medio 2023 starten de werkzaamheden voor het Vitaal Dorpshart Aalst. Het laatste deel van Duurzaam door Waalre, het noordelijk deel van de Traverse, komt daarna in uitvoering.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats van 2022 tot en met 2025.

Doel

Het doel is dat na deze werkzaamheden:

  • De Eindhovenseweg en de Traverse door Waalre-Dorp (Heikantstraat binnen de bebouwde kom, Wollenbergstraat, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwendijk tot aan de rotonde Heistraat) opnieuw zijn ingericht
  • De verkeersintensiteiten op de Eindhovenseweg teruggedrongen worden met 40%
  • Doorgaand vrachtverkeer op de Eindhovenseweg geweerd wordt
  • De verkeersdruk op de Traverse in Waalre-Dorp is verminderd met 30%
  • Maatregelen in Waalre-Dorp genomen zijn om het sluipverkeer te verminderen
  • Het winkelcentrum Den Hof is omgevormd naar een dorpshart waar het prettig verblijven is

3 deelprojecten

Duurzaam door Waalre bestaat uit 3 deelprojecten:

  • De herinrichting van de Traverse in Waalre-dorp
  • De herinrichting van de Eindhovenseweg
  • Het omvormen van het winkelcentrum Den Hof naar een Vitaal Dorpshart Aalst

Omdat de projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vindt er intensief afstemming plaats binnen de stuurgroep Duurzaam door Waalre.

Meer informatie

Op de website Duurzaam door Waalre leest u alles over de uitvoering van deze 3 deelprojecten en op Grenscorridor N69 vindt u alle informatie die gepubliceerd is over de aanleg van de nieuwe N69.