Visie de Pracht en omgeving

Voor het gebied rondom de Pracht wordt de komende periode samen met eigenaren, belanghebbenden en omwonenden een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de toekomst van het gebied.

Ontwikkeling Frederik Hendrikstraat en omgeving

De gemeenteraad heeft op 3 maart 2020 uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling van de Frederik Hendrikstraat en omgeving. Hierbij is ook besloten om in samenspraak met de omgeving een stedenbouwkundige visie op te stellen voor het totaalgebied, waarbij naast de locatie van de boerderij o.a. ook de Pracht, de sporthal, de kerk, de parkeerplaats en de fitnessaccommodatie meegenomen moeten te worden. Omdat deze bebouwing inmiddels ook al op leeftijd begint te raken is het goed om nu al samen over de toekomstige invulling na te denken. Op 6 november 2020 vindt er een brede bijeenkomst plaats in gemeenschapshuis de Pracht om aan de hand van beelden samen het gesprek aan te gaan en te tekenen.

Plattegrond van het gebied wat op de schop gaat

Hoe ziet u de toekomst van het gemeenschapshuis? Wilt u meer groen, of juist meer parkeergelegenheid? Zijn appartementen gewenst of is er juist behoefte aan grondgebonden woningen? En wellicht kunnen fitness, sporthal en kerk zelfs wel geïntegreerd worden in 1 gebouw met appartementen hier bovenop? Dit zijn allemaal zaken die op deze avond naar voren kunnen komen.

Gezamenlijke toekomstvisie

Door het maken van een gezamenlijke toekomstvisie krijgen we een beter beeld van het gebruik van het gebied en kan beter rekening gehouden worden met ideeën en wensen vanuit de samenleving bij het maken van concrete plannen. We horen dan ook graag van u wat u belangrijk vindt bij de herontwikkeling van dit gebied.

Bijeenkomst

Opgeven voor de brede bijeenkomst kan door een mail te sturen naar: visiedepracht@waalre.nl of te bellen met de projectleider Bram Daamen op telefoonnummer 040-2282623.

In verband met de maatregelen vanwege het coronavirus zullen wij u te zijner tijd nader informeren over de precieze invulling van deze avond.