De Pracht en omgeving

Voor het gebied rondom de Pracht is de afgelopen periode samen met eigenaren, belanghebbenden en omwonenden een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de toekomst van het gebied.

De komende tijd werken we aan de uitwerking van deze visie. Hierbij ligt de focus op woningbouwontwikkeling in het zuidelijke deel & het opwaarderen/herinrichten van de openbare ruimte in het noordelijke deel. Tevens wordt bekeken hoe we gemeenschapshuis de Pracht kunnen faciliteren. Zo zorgen we er voor dat de Pracht en omgeving ook in de (nabij) toekomst het sociale hart van Ekenrooi blijft.

Omwonenden en geïnteresseerden die zich aanmelden worden per mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Aanmelden voor de mailing kan door te mailen naar: visiedepracht@waalre.nl.

Woningbouwontwikkeling Frederik Hendrikstraat

Omgevingsdialoogsessie

25 januari heeft een tweede inloopbijeenkomst plaats gevonden. Hierbij werd een bijgestelde impressie van het appartementengebouw getoond waarop geïnteresseerden wederom hun reactie konden geven. De afbeeldingen van deze sessie zijn evenals de afbeeldingen van de eerste sessie van 12 mei 2022 te vinden aan de rechterzijde onder Documenten. De verzamelde reacties worden meegenomen in het vervolgtraject waarbij gekeken wordt of er naar aanleiding hiervan nog aanpassingen gedaan moeten worden.

Eerste impressie 12 mei 2022

In de eerste impressie zijn 29 appartementen, 29 parkeerplaatsen en een collectieve binnentuin te zien. Ook zichtbaar in het ontwerp zijn 2 bergingenblokken met groendak, fietsberging, hoofdentree en afvalcontainers.

Bijgestelde impressie 12 mei 2022

In deze bijgestelde impressie zijn 26 appartementen, waarbij de oostwand is verlaagd naar 2 verdiepingen, 26 parkeerplaatsen, een iets grotere collectieve binnentuin en een andere locatie van de afvalcontainer. Ook de bergingenblokken, fietsenberging, hoofdentree, balkons en gallerij zijn meegenomen in het ontwerp.

Planning Zuidelijke deel

 • Stap 1: Vaststelling gebiedsvisie de Pracht (juni 2021)
 • Stap 2: Collegeadvies principeverzoek Woonstichting 'thuis (februari 2022)
 • Stap 3: Planuitwerking (februari 2022 t/m januari 2023)
  • Stap 3a: Inloopbijeenkomst 1 (mei 2022)
  • Stap 3b: Inloopbijeenkomst 2 (januari 2023)
 • Stap 4: Procedure bestemmingsplanwijziging en aanvraag omgevingsvergunning
  • Onderzoeken RO (september 2022 t/m februari 2023)
  • Ontwerp bestemmingsplan voor akkoord naar B&W (mei 2023)
  • Ter inzage legging (juni 2023 t/m juli 2023)
  • Vaststelling bestemmingsplan (oktober/november 2023)
  • Omgevingsvergunning (januari 2024)
 • Stap 5: Werkvoorbereiding (1e kwartaal 2024)
 • Stap 6: Realisatie (2e kwartaal-4e kwartaal 2024)

Inrichtingsplan noordelijk deel (rondom de Pracht)

Concept planning noordelijk deel

 • Stap 1: Opstellen varianten van mogelijke inrichtingen en afstemmen met eigenaren (januari-maart 2023)
 • Stap 2: Mogelijkheden gemeenschapscentrum de Pracht verkennen (januari - maart 2023)
 • Stap 3: Doorrekenen kosten (maart-april 2024)
 • Stap 4: Terugkoppeling voorkeurscenario aan omgeving (april 2023)
 • Stap 5: Aanbieden schetsen en voorkeursvariant voor noordelijk deel aan de raad (juni 2024