Visie de Pracht en omgeving

Let op!De visie is gereed. U kunt de visie (PDF, 7.9 MB) bekijken. 

Voor het gebied rondom de Pracht wordt de komende periode samen met eigenaren, belanghebbenden en omwonenden een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de toekomst van het gebied.

Ontwikkeling Frederik Hendrikstraat en omgeving

De gemeenteraad heeft op 3 maart 2020 uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling van de Frederik Hendrikstraat en omgeving. Hierbij is ook besloten om in samenspraak met de omgeving een stedenbouwkundige visie op te stellen voor het totaalgebied, waarbij naast de locatie van de boerderij o.a. ook de Pracht, de sporthal, de kerk, de parkeerplaats en de fitnessaccommodatie meegenomen moeten te worden. Omdat deze bebouwing inmiddels ook al op leeftijd begint te raken is het goed om nu al samen over de toekomstige invulling na te denken. Binnenkort vindt er een brede digitale bijeenkomst plaats om aan de hand van beelden samen het gesprek aan te gaan en te tekenen.

Plattegrond van het gebied wat op de schop gaat

Hoe ziet u de toekomst van het gemeenschapshuis? Wilt u meer groen, of juist meer parkeergelegenheid? Zijn appartementen gewenst of is er juist behoefte aan grondgebonden woningen? En wellicht kunnen fitness, sporthal en kerk zelfs wel geïntegreerd worden in 1 gebouw met appartementen hier bovenop? Dit zijn allemaal zaken die op deze avond naar voren kunnen komen.

Gezamenlijke toekomstvisie

Door het maken van een gezamenlijke toekomstvisie krijgen we een beter beeld van het gebruik van het gebied en kan beter rekening gehouden worden met ideeën en wensen vanuit de samenleving bij het maken van concrete plannen. We horen dan ook graag van u wat u belangrijk vindt bij de herontwikkeling van dit gebied.

Digitale bijeenkomst

Maandag 7 december is de bijeenkomst over de visie voor de Pracht en omgeving gehouden. De presentatie (PDF, 20.5 MB) is terug te lezen. U had de mogelijkheid tot 1 januari 2021 om te reageren op de presentatie en uw wensen en gedachten voor het gebied kenbaar maken.

In het nieuwe jaar zullen we alle input verwerken tot een concept gebiedsvisie. Wanneer deze gereed is zal er een nieuw inloop moment gepland worden voor alle geïnteresseerden. Wilt u op de hoogte blijven, stuur dan een mail naar visiedepracht@waalre.nl.
Wanneer u zich reeds had aangemeld voor de bijeenkomst wordt u automatisch op de hoogte gehouden en hoeft u niet opnieuw te mailen.

Digitale terugkoppeling

Op 30 en 31 maart 2021 heeft de terugkoppeling naar de omgeving plaats gevonden en op 6 april 2021 is de raad bijgepraat en gevraagd naar hun voorkeuren. De presentatie inclusief de verschillende scenario’s is te vinden onder het kopje downloads. Omwonenden, eigenaren en gebruikers konden tot en met 28 april 2021 reageren op de verschillende scenario’s. De input uit deze gesprekken en de nieuwe reacties zijn onderzocht en verwerkt in de definitieve stedenbouwkundige visie.