Reacties omwonenden informatieavond Frederik Hendrikstraat

  1. Aan de oostzijde van het plan tegenover de Maria van Bourgondiëlaan is één bouwlaag eraf gehaald. Het plan bestaat aan deze zijde nu uit 2 bouwlagen. Hiermee is maximaal tegemoet gekomen aan de wensen/bezwaren vanuit de Maria van Bourgondiëlaan. Het appartementencomplex bestaat nu in totaal uit 26 appartementen.
  2. Er werden door 2 personen zorgen geuit over mogelijke overlast door hangjeugd en drugsgebruik met specifiek de wens voor een dichte binnentuin zodat deze niet als hangplek gaat fungeren. Ook werd gesteld dat het ontbreekt aan een veiligheidsplan en er geen afstemming heeft plaatsgevonden met de politie. Door ontwikkelaar en gemeente is tijdens de avond aangegeven dat er juist gekozen is voor een open tuin die ook voor de omgeving toegankelijk is zodat er juist sprake is van veel sociale controle, zowel vanuit de omliggende woningen als vanuit de straat. Ook het openbare groene gebied er omheen zal worden heringericht zodat dit voor eenieder begaanbaar wordt. Sociale veiligheid wordt bij de uitwerking zeker meegenomen als aandachtspunt. Een veiligheidsplan is niet nodig.
  3. Bewoners tegenover de inrit van de parkeerplaats hadden vragen over het bij hen naar binnen schijnen van de autolampen. Mogelijk is dit op te lossen met een haag in de voortuin. Hierover dient nader overleg plaats te vinden tijdens de bouw.
  4. Er waren nog vragen over de inpassing van de ondergrondse containers. Omwonenden zouden graag een omheining (groen haag) rondom de ondergrondse containers willen zodat het vuilnis en eventuele bijplaatsing uit het zicht blijft vanaf de Frederik Hendrikstraat. De nieuwe plek van de ondergrondse containers is verbeterd ten opzichte van de oude locatie op de hoek van de Karel V Laan en de Frederik Hendrikstraat.
  5. Men was positief dat het gebouw beschikt over een lift en daarmee dus ook geschikt is voor ouderen.
  6. Bewoners aan de Karel V Laan hadden zorgen over het aantal parkeerplaatsen en verwachten dat dit te weinig plaatsen zijn. Vanuit de gemeente kan gemeld worden dat het plan voldoet aan de parkeernorm en er dus voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden voor de bewoners en bezoekers.
  7. Een bewoner gaf aan het wenselijk te vinden dat de bomen in het plangebied worden bijgesnoeid.

Indien er volgens u nog informatie ontbreekt kunt u dit kenbaar maken via visiedepracht@waalre.nl.