De gemeente Waalre zit middenin het proces om tot een Omgevingsvisie te komen. Voor het buitengebied in het oostelijk deel van de gemeente is nog niet eerder een visie opgesteld. Wel spelen er diverse ontwikkelingen in het gebied die om een overkoepelende blik vragen. Daarom nodigde de gemeente inwoners en bezoekers van het gebied uit om mee te denken over de toekomst van het Buitengebied in Aalst.

De onderwerpen die in het Buitengebied van Aalst spelen zijn zeer divers. Zo zijn er wensen ten aanzien van verharding en verlichting van wegen; Brabants Landschap is bezig met natuurontwikkeling; de gemeenteraad wil een Natuurpoort ontwikkelen bij de Hut van Mie Pils. Woningbouwontwikkeling Ekenrooi-Zuid ligt in het gebied en er zijn plannen om extra wandel- en fietspaden te ontwikkelen. Een kleine greep uit een breed scala van onderwerpen. Tot en met 27 september bestond de mogelijkheid om een enquête over het Buitengebied Aalst in te vullen.

Atelier buitengebied Aalst 

Op 29 oktober vond het eerste atelier plaats met zo’n 30 inwoners en ondernemers die eerder hadden aangegeven in de vragenlijst van september graag mee te willen denken over de omgevingsvisie voor het buitengebied in Aalst. Het proces voor de gebiedsvisie voor het buitengebied in Aalst werd gepresenteerd. De opbrengst tot nu toe (output gesprekken stakeholders en resultaten vragenlijst) werd gedeeld en op hoofdlijnen kon er al een visie worden voorgelegd. Er werden acht majeure opgaven voor het buitengebied besproken:

  • natuurontwikkeling en biodiversiteit;
  • klimaatadaptatie;
  • energietransitie;
  • transitie van de landbouw;
  • vraag naar woningen;
  • groei recreatie;
  • verandering mobiliteit en groei economie met nieuwe werklocaties.  

Proces om te komen tot een gebiedsvisie

De gemeente sprak allereerst met een aantal georganiseerde partijen (stakeholders) uit het gebied. Samen met de ideeën van onze inwoners en bezoekers van dit gebied is eind oktober een eerste notitie opgesteld. Deze notitie werd op donderdag 29 oktober tijdens een digitaal werkatelier voorgelegd aan stakeholders. De komende weken werken gemeente en stakeholders gezamenlijk aan een ontwikkelperspectief als bouwsteen voor de omgevingsvisie in november 2020. In december 2020 starten we vervolgens met het opstellen van een uitvoeringsprogramma.

Vragen, opmerkingen, suggesties over dit onderwerp? Mail naar buitengebiedaalst@waalre.nl.