Bouwen en verbouwen

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Waalre.

 • Duurzaam bouwen

  Gemeente Waalre zet zich actief in voor een leefbare omgeving, voor nu en in de toekomst.

 • Inzien bouwplannen & -vergunningen

  Bent u op zoek naar een bouwvergunningen uit het archief of wilt u een lopende aanvraag om vergunning inzien?

 • Melding slopen woning/pand

  Voor het slopen of renoveren van een gebouw is meestal geen vergunning nodig. Soms is het wèl verplicht om de sloop vooraf te melden.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat wetten en regels over de leefomgeving bundelen in één nieuwe wet.

 • Participatieverordening

  Participatie is het op tijd betrekken van belanghebbenden bij de voorbereiding van veranderingen in hun leefomgeving.

 • Procedure bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan is een kaart van een gebied met een bijbehorende beschrijving.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Bent u niet aangesloten op het riool? Dan kunt u een rioolaansluiting aanvragen.

 • Conceptverzoek

  Wilt u bouwen of verbouwen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Laat uw conceptplannen door ons beoordelen met een conceptverzoek.