Let op!De Omgevingswet is uitgesteld. De Omgevingswet zal per 1 januari 2024 in werking treden.

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Op dit moment zijn er heel veel afzonderlijke wetten en regels over onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zijn al die wetten en regels samengevoegd in één wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.

Wat merk ik nu al van de Omgevingswet?

De gemeente Waalre is al jaren bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Als inwoner of ondernemer merk je daar nog niet zoveel van. Wel heb je al kunnen meedenken over de Omgevingsvisie, die is vastgesteld in december 2021. Ook werkt Waalre bij sommige onderdelen al zoveel mogelijk volgens de principes van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als het gaat om het betrekken van de omgeving bij het maken en uitvoeren van plannen en beleid. Hiervoor is in 2022 de participatieverordening vastgesteld. Halverwege 2023 wordt gestart met de omgevingstafel om initiatieven integraal af te wegen. En ook wordt in 2023 het eerste deel van het omgevingsplan opgesteld.

Wat is de Omgevingsvisie?

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten en provincies om een Omgevingsvisie op te stellen. Die Omgevingsvisie beschrijft hoe de gemeente nu en in de toekomst omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Ook Rijksoverheid maakt er één. Met fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat nodig is om hier te kunnen te leven, wonen, werken en recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen.

Wat is het omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan alle juridische regels voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaat het omgevingsplan uit alle bestemmingsplannen, enkele gemeentelijke verordeningen én een verzameling regels die zijn overgedragen vanuit het Rijk. De komende jaren wordt het omgevingsplan stap voor stap gemaakt. Dit leidt uiteindelijk tot een omgevingsplan dat volledig voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Parallel hieraan vinden ook wijzigingen van het omgevingsplan plaats om initiatieven mogelijk te maken en beleidsopgaven juridisch te verankeren.

Meer informatie over de Omgevingswet

Meer informatie over de Omgevingswet is onder andere te vinden op de website van Rijksoverheid, de website Aan de slag met de Omgevingswet of in de YouTube-video Animatie Omgevingswet 2022.