• Omgevingswet in de praktijk

  De wet voegt verschillende wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samen, zoals die voor wonen, wegen, milieu, natuur en water.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Vanaf 1 januari 2024 gaat de toetsing van de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente over naar een onafhankelijke partij.

 • Omgevingsvisie

  De nieuwe Omgevingswet bundelt alle wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is onderdeel van deze nieuwe wet.

 • Omgevingsplan

  In het plan staan alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Het maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied.