Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Sinds 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vanaf dan gaat de toetsing van de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente over naar een onafhankelijke partij, de zogenaamde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken en dit zal in fases gaan.

Je vindt hier meer informatie over de Wkb, een video met stappenplan en wanneer je zelf een kwaliteitsborger moet inschakelen.