Rioolaansluiting aanvragen

Het lozen van afvalwater in de bodem is verboden. Daarom bent u verplicht om uw woning aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. Is uw woning niet aangesloten op het riool? Dan moet u bij de gemeente een rioolaansluiting aanvragen.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier (PDF, 98.3 kB) in om een rioolaansluiting aan te vragen. Mail het ingevulde aanvraagformulier naar gemeente@waalre.nl. Of stuur het op naar: Gemeente Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Let op: bij bestaande bouw is er in veel gevallen al een huidige rioolaansluiting aanwezig. Deze aansluiting moet worden gebruikt.

Op de aanvraag rioolaansluiting zijn de algemene voorwaarden rioolaansluiting van toepassing. Deze kunt u vinden onderaan de pagina.

Termijn voor aanleg en aansluiting riolering

Dien uw aanvraag minstens 6 weken voor de start van de werkzaamheden in. Deze termijn is nodig om (eventueel) noodzakelijke vooronderzoeken uit te voeren en de werkzaamheden in te plannen.

Prijs

Standaard aansluiting: € 1.250,00

U betaalt voordat de aansluiting wordt gemaakt. Als de aansluiting is gerealiseerd, betaalt u jaarlijks rioolheffing.

De kosten voor aanleg en aansluiting komen voor rekening van de rechthebbende aanvrager van de aansluiting(en).

Is uw woning onderdeel van een (grootschalige) nieuwbouwproject? Ook dan zijn vaak de kosten van de aanleg van riolering en van riool aansluitleidingen voor rekening van de koper, erfpachter of exploitant. Dit staat vastgelegd in de exploitatieovereenkomsten of in gronduitgifte- en koopovereenkomsten. Bij de aanvraag van een rioolaansluiting moet u afschrift van de overeenkomst toevoegen.

Wanneer er geen sprake is van een exploitatie-, gronduitgifte of koopovereenkomst dan sluit de gemeente met u een individuele overeenkomst af. Hierin staan de kosten voor de aanleg en aansluiting. Voor het sluiten van de overeenkomst krijgt u een offerte. Nadat de aanleg en aansluiting zijn uitgevoerd ontvangt u een factuur.

Algemene Voorwaarden rioolaansluiting

Voor het aansluiten op de openbare riolering gelden in ieder geval de volgende algemene regels:

 • De aansluiting op de openbare riolering mag u niet zelf maken, tenzij de gemeente anders beslist. Dit geldt ook voor wijzigingen aan bestaande perceel aansluitleidingen.

Voor het aanbieden van een leiding voor aansluiting op de openbare riolering geldt altijd:

 • Het achterliggende leidingwerk voldoet aan het Bouwbesluit (NEN 3215).
 • De lozing(en) van afvalwater voldoen aan de Wet Milieubeheer en de, door de Rijksoverheid op de activiteit betrekking hebbende algemene lozingsregels.
 • De leidingsystemen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater zijn gescheiden van elkaar uitgevoerd tot buiten het perceel, tenzij de gemeente anders beslist.
 • Aanbieden tot op 50 cm uit de kadastrale eigendomsgrens, tenzij de gemeente op grond van Bouwbesluit artikel 6.18 een ander punt aanwijst.
 • De op de openbare riolering aan te sluiten leiding(en) wordt/worden bij de kadastrale eigendomsgrens uitgevoerd in PVC stijfheidsklasse SN8 (klasse 34).
 • Bij de afvoer van huishoudelijk afvalwater in de kleur roodbruin RAL 8023.
 • Bij de afvoer van hemelwater in de kleur grijs RAL 7037, tenzij de gemeente anders beslist.
 • Aanbieden met een diameter van tenminste 125 mm, tenzij de gemeente op grond van Bouwbesluit artikel 6.18 anders beslist.
 • De aanlegdiepte bedraagt 60 a 65 cm onder maaiveld (gronddekking op bovenkant buis) tenzij de gemeente op grond van Bouwbesluit artikel 6.18 anders beslist.
 • De op de openbare riolering aan te sluiten leiding wordt star aangeboden, en niet met flexibele aansluitstukken zoals slangen of polderexpansiestukken.
 • Nadat door de tijdelijke aard van de aansluiting deze niet meer nodig is, wordt deze voor rekening van rechthebbende aanvrager door de gemeente verwijderd of afgedopt.