Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u daarvoor rioolheffing.

Met de inkomsten van de rioolheffing betaalt de gemeente onder meer de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater
  • regelgeving

De aanslag rioolheffing wordt opgelegd aan de eigenaar van een woning of bedrijfspand.

Aanslag

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van de woon- of bedrijfsruimte is ontvangt eenmaal per jaar een aanslag voor de rioolheffing.

Prijs

Onderwerp Prijs
Tarief rioolheffing
Rioolheffing (per aansluiting) € 203,00

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de opgelegde rioolheffing, dan kunt u bezwaar indienen.

Let op: bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief is niet mogelijk.

Automatische incasso

Je kunt de gemeente machtigen voor de automatische incasso van je belastingaanslag. Als je gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in 8 termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van je aanslag. Je kunt ook nog automatische incasso aanvragen na ontvangst van de aanslag. Het aanslagbedrag wordt dan gedeeld door het aantal maanden dat nog resteert in het betreffende belastingjaar.

Verhuizing

De rioolheffing is een belasting die wordt opgelegd aan de eigenaar van het pand op 1 januari. Verhuizing heeft hierop geen invloed. Wanneer het pand wordt verkocht, wordt de rioolheffing meestal verrekend via de notaris. Bij vertrek vind er dus geen tussentijdse verrekening plaats.