Belastingen

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens betalen een afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor het inzamelen en verwerken van afval.

 • Berichtenbox

  Wilt u post van de overheid digitaal ontvangen? Dat kan! De Berichtenbox van mijn overheid is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de overheid digitaal ontvangt.

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  U kunt de aanslag via incasso betalen of overmaken. Kunt u niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of beschikking WOZ-waarde? Maak dan bezwaar bij de gemeente.

 • BIZ-belasting

  BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Alle (bijdrageplichtige) ondernemers in een BIZ-gebied betalen jaarlijks de BIZ-belasting

 • Kwijtschelding belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting.

 • Rioolheffing

  Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u daarvoor rioolheffing.

 • Toeristenbelasting

  De gemeente Waalre heft toeristenbelasting over zakelijke en toeristische overnachtingen van mensen van buiten de gemeente.

 • WOZ en onroerendezaakbelastingen

  Als u eigenaar en/of gebruiker van een pand of stuk grond bent, betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB).